19 Tháng Bảy 2014(Xem: 5543)
Phương pháp thiền tâm từ hay còn gọi là “metta meditation”, nghĩa gốc là tập kết bạn với tất cả mọi chúng hữu hình lẫn vô hình, rèn luyện chúng ta trở thành bạn thay vì kẻ thù với tất cả mọi người, mọi vật bằng tình yêu và sự rộng lượng, điều này là điều không thể không thực hiện được!
19 Tháng Bảy 2014(Xem: 4351)
Bài “Thiền trị được bệnh, tại sao?” (4.4.2011) tôi trình bày một trong những vấn đề tổng quát là Thiền có khả năng chống lại sự thoái hóa của telomeres. Điều nầy ảnh hưởng đến tuổi thọ và bệnh tật của chúng ta. Khoa học gia tìm thấy, Thiền có khả năng cải thiện telomeres làm cho con người trẻ ra, già chậm và ngăn ngừa được nhiều bệnh tật.
04 Tháng Sáu 2014(Xem: 7797)
Theo một kết quả nghiên cứu của Viện Đại học University of Wisconsin, Madison ở Hoa Kỳ, người lớn ngồi thiền hoặc tập các bài tập thể dục thông thường như đi bộ nhanh, trong hai tháng sẽ ít bị bệnh cảm lạnh hơn so với những người không làm gì.
19 Tháng Năm 2014(Xem: 8960)
10 Tháng Hai 2014(Xem: 83037)
28 Tháng Giêng 2014(Xem: 6465)