09 Tháng Mười Một 2020(Xem: 3104)
01 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 6544)
Album nhạc Phật giáo: Tỉnh Thức Tiếng hát: Vân Khánh, Thùy Trang, Quý Luân, Nguyễn Đức
01 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 7936)
07 Tháng Tám 2014(Xem: 12695)
Cứ mỗi độ thu về, chúng ta lại có dịp cử hành lễ Vu Lan báo hiếu. Báo hiếu là bổn phận thiêng liêng của tất cả mọi người. Đông cũng như Tây, xưa cũng như nay, những người con hiếu thảo không ai là không nghĩ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Đây là tuyển tập nhạc chủ đề Vu Lan và Mẹ…
03 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 5498)
03 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 6623)
03 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 5558)
03 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 6058)
03 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 6553)