28 Tháng Tư 2011(Xem: 15158)
Trên thi đàn hải ngoại hiện nay, chúng ta thấy xuất hiện một vì sao giữa bầu trời văn học siêu thệ đó là tập thơ mang tựa đề Giọt Sương Huyễn Hóa của nhà thơ Viên Lý, một cây bút quen thuộc và nổi tiếng với hàng chục tác và dịch phẩm gồm nhiều thể loại rất được mọi giới hâm mộ.
07 Tháng Sáu 2016(Xem: 18596)
The teachings of His Holiness The 14th Dalai Lama at Dieu Ngu Temple on both Saturday and Sunday (June 18-19) were organized mainly by Dieu Ngu Temple with the support of Friends of Dalai Lama. In order to arrange seating, please contact Chùa Điều Ngự - Dieu Ngu Temple or Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE for the Free Tickets.
28 Tháng Tư 2011(Xem: 14574)
28 Tháng Tư 2011(Xem: 14276)
28 Tháng Tư 2011(Xem: 3194)
28 Tháng Tư 2011(Xem: 2981)