- Chớ làm điều ác, hãy làm điều lành, thanh tịnh tâm ý, là lời phật dạy