Đại Trí Độ Luận Tập V - Bồ Tát Long Thọ - Dịch Việt: Thích Thiện Siêu

17 Tháng Bảy 201000:00(Xem: 17967)

LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ TẬP V
(Mahàprajnàparamitàsatra) - Tác giả: Nàgàrjuna (Bồ Tát Long Thọ)
Dịch Phạn ra Hán: Cưu Ma La Thập - Dịch Việt: Thích Thiện Siêu 
Nhà xuất bản TP. Hồ Chí Minh 2001

blank

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn