28 Tháng Tư 2011(Xem: 2181)
28 Tháng Tư 2011(Xem: 2175)
Chúng ta cần hành động ngay bây giờ để bảo đảm cho một tương lai đầy tươi sáng trước mắt. Với Từ bi và Trí tuệ, chắc chắn chúng ta sẽ mang lại nền hoà bình thật sự cho một thế giới đầy bất ổn. Theo lời dạy của đức Phật thì, phẩm hạnh thánh khiết biểu thị Giới, Định, Huệ chính là con đường lớn dẫn đến một đời sống ý nghĩa, thành tựu và an lạc.
28 Tháng Tư 2011(Xem: 2417)
Niềm tin tôn giáo có sức tác động mãnh liệt lên sự thăng hóa của xã hội nhân loại. Chính tôn giáo làm tình người nở hoa, chính tôn giáo khiến đời sống trở thành ý nghĩa đáng sống; tuy nhiên, nếu nhân danh tôn giáo để áp đặt đức tin của mình lên người khác, thế giới sẽ rơi vào khủng hoảng, chiến tranh sẽ nổ ra và con người sẽ biến thành nạn nhân của cái mà mình mệnh danh là thánh thiện. Chính vì thế, các tôn giáo không chỉ tôn trọng lẫn nhau mà cần họp tác trong những lãnh vực mà qua đó xã hội sẽ hưởng được những thiện ích không thể thiếu vắng trong đời sống...