THIỀN TỨ NIỆM XỨ - HT THÍCH VIÊN LÝ

22 Tháng Chín 202215:38(Xem: 1551)THIỀN TỨ NIỆM XỨ
HT THÍCH VIÊN LÝ

mockup-of-an-open-softcover-book-lying-upside-down-next-to-a-coffee-302-el
Lời Giới Thiệu

              Con người tkhi sinh ra đã chào đời bng tiếng khóc như một sự vận hành cho một kiếp người với đầy dẫy khổ đau và phiền não. Những nỗi khổ ấy thường bị lầm tưởng là do các ngoại xứ tác động nhưng thực chất nó xuất phát từ bên sâu trong tâm thức của mỗi chúng ta. Bản chất của con người không phải là khổ mà khổ ấy là do cái tôi cố hữu bên trong mỗi thân thể vật chất này; khổ do sự phân biệt, so sánh của những cảm thọ về thế giới; khổ do tâm thức dính mắc vào pháp vốn mang bản chất vô thường, vô ngã.

            Mi người luôn có xu hướng chấp chặt vào những nhận thức sai lầm về bản chất nhất thời của pháp, rồi mê mờ biến nó thành những sở hữu của một thứ mang tên ‘ngã’. Đức Phật cũng là một con người nhưng ngài đã thoát ly khỏi sự chi phối của những quy luật tự nhiên hằng hữu trên thế gian. Con đường đưa đến sự thoát ly ấy không gì ngoài việc thực hành thiền tứ niệm xứ. Chính đức Phật cũng đã xác quyết phương pháp này là con đường độc nhất giúp chấm dứt khổ đau, phiền não một cách hoàn toàn, đạt đến trạng thái Niết Bàn tịch tịnh. Cốt lõi của Thiền Tứ Niệm Xứ là phương pháp quán  niệm trên bốn lĩnh vực thân, thọ, tâm, pháp dựa theo lời Phật dạy trong Kinh Đại Niệm Xứ. Tuy phương pháp đã được nêu ra nhưng do bản kinh có khá nhiều thuật ngữ chuyên môn khi mô tả các trạng thái tâm thức dễ khiến cho người đọc trở nên mơ hồ. Ngoài ra, việc thực hành thiền cần phải có sự hiểu biết và nghiên cứu một cách kỹ càng thì mới đi đến đích cuối cùng của lộ trình này. Với những lý do cấp thiết đó, Hòa Thượng Thích Viên Lý đã biên soạn tác phẩm “Thiền Tứ Niệm Xứ” để giảng giải rõ hơn về pháp thiền tối diệu này.

             Hòa Thượng là mt thin sư am hiu về thiền và tinh thông về mặt học thuật. Ngài đã Tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Triết học Tôn giáo tại Đại học University of The West, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Là tác giả và dịch giả của nhiều chục cuốn sách giá trị với nhiều thể loại khác nhau đặc biệt là bộ sử Tổng quan Lịch sử Phật giáo Thế giới và rất nhiều bài viết khảo cứu, thơ, nhạc và hàng ngàn CD thuyết pháp v.v… Với trình độ học vấn đáng ngưỡng mộ cùng với kinh nghiệm tu tập từ thuở niên thiếu đến nay, ngài đã đúc kết lại những vấn đề cốt lõi về pháp thiền tứ niệm xứ bằng chính kinh nghiệm của bản thân qua tác phẩm Thiền Tứ Niệm Xứ này.

            Xin trân trng gii thiu đến độc gitác phẩm “Thiền Tứ Niệm Xứ”, một pháp thiền trí tuệ, phá tan cái ‘tôi’, cắt đứt mọi dính mắc, chỉ còn lại một sự vắng lặng, an tịnh của tâm thức.

Nhà Xut Bn
Boddhi Wisdom DN Publishing.

XIN BẤM VÀO LINK BÊN DƯỚI ĐỂ ĐỌC SÁCH
👇
👇
📚 THIỀN TỨ NIỆM XỨ_HT THÍCH VIÊN LÝ 5X7.50

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
16 Tháng Chín 2023(Xem: 71)
Bố-tát là ngày định kỳ thuyết giới, cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của hành giả tu hành, nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới thân huệ mạng, khiến chúng trưởng thành trong sự thanh tịnh, hầu duy trì và phát triển.
15 Tháng Sáu 2023(Xem: 694)
Phật pháp tại thế gian thời kỳ mạt pháp xuất hiện nhiều dị giáo làm cho hành giả sơ tâm tu tập dễ vướng các chướng do không biện được chánh, tà. Bởi thiếu phân định nên dễ đi vào con đường thành kiến sai lầm khiến một đời nỗ lực tu tập nhưng cứ mãi lẫn quẩn trong vòng luân chuyển của khổ đau, sanh tử. Với xuất phát điểm nơi tâm hướng đến con đường giải thoát, hành giả tu tập cần nương nhờ vào đoàn thể Tăng già - là những người thừa tự pháp của Phật, chọn đúng đường hướng hầu mong thoát khỏi cái khổ trần thế, thoát khỏi sự thiêu đốt của nhà lửa đang bốc cháy hừng hực nơi Ta Bà uế trược.
12 Tháng Sáu 2023(Xem: 610)
Đức Phật đã từng dạy, trong mỗi chúng sanh đều có Phật tính và đều là những vị lai Phật. Hy vọng rằng mùa Phật đản về cũng là lúc chúng ta trở về với Phật tính, lắng nghe Pháp âm trong chính mình, để mỗi thời khắc đều là Phật thị hiện và, mỗi tấc đất trong cõi Ta Bà này đều là y báo trang nghiêm của chư Phật Thế Tôn. Có như vậy chúng ta mới thật sự đón mừng một mùa Phật Đản với tất cả tâm thành và ý nghĩa.