Công bố nhân sự Tăng Đoàn GHPGVNTN

27 Tháng Bảy 201519:37(Xem: 11354)
Tăng Đoàn GHPGVNTN trước bảo tháp đức Đệ Tam Tăng Thống
Tăng Đoàn GHPGVNTN trước bảo tháp đức Đệ Tam Tăng Thống

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

Phật học viện Kim Quang, 18 Duy Tân, Tp. Huế

Phật lịch 2558

Số: 001/HĐCM/CB/TT

CÔNG BỐ

Nhân Sự Trung Ương, Đại Diện Các Địa Phương Trong Nước

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

- Chiếu Hiến chương GHPGVNTN bản tu chỉnh ngày 12.12.1973 bởi Đại Hội Khoáng Đại Kỳ V.

- Chiếu văn kiện Mục Đích Sinh Hoạt Tăng Đoàn GHPGVNTN trong phiên họp tại Tổ Đình Thập Tháp, Bình Định, ngày 20.2.2014.

- Chiếu nội dung Biên bản phiên họp tại Chùa Giác Hoa, Sài gòn, ngày 20.3.2014.

- Chiếu kết quả phiên họp tổng kết tại Chùa Phước Thành, Thừa Thiên Huế, ngày 19.4.2014, trong dịp kỷ niệm húy nhật Đức Đệ Tam Tăng Thống (21.3.âm lịch), đảnh lễ tưởng niệm trước bảo tháp của Ngài tại Chùa Linh Mụ, Huế.

- Chiếu nhu cầu Phật sự.

Vì mạng mạch trường tồn của chánh pháp.

Thừa ủy nhiệm của Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Nay cung thỉnh chư Hòa thượng, Thượng tọa sau đây đăng lâm pháp tịch Hội Đồng Chứng Minh và Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN đã được chư Tăng Yết Ma suy cử, nhiệm kỳ (2014 – 2016):

I. Hội Đồng Chứng Minh:

- Thượng thủ Hội Đồng Chứng Minh:

Trưởng Lão Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh

- Thành viên:

1. Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh

2. Hòa Thượng Thích Diệu Trí

3. Hòa Thượng Thích Diệu Tánh

4. Hòa Thượng Thích Viên Định

5. Hòa Thượng Thích Không Tánh

6. Hòa Thượng Thích Tánh Đạt

7. Hòa Thượng Thích Chí Thắng

8. Hòa Thượng Thích Tâm Trí

9. Hòa Thượng Thích Chơn Niệm

10. Hòa Thượng Thích Tánh Nhơn

11. Hòa Thượng Thích Thiện Tánh

12. Hòa Thượng Thích Chơn Phương

13. Hòa Thượng Thích Như Tấn

14. Hòa Thượng Thích Thiện Tường

II. Hội Đồng Điều Hành:

- Viện Trưởng Hội Đồng Điều Hành: Hòa Thượng Thích Viên Định

- Phó Viện Trưởng: Hòa Thượng Thích Không Tánh

- Phó Viện Trưởng: Hòa Thượng Thích Chí Thắng

- Tổng Thư Ký: Hòa Thượng Thích Tâm Trí

- Phó Thư Ký: Thượng Tọa Thích Viên Hỷ

- Tổng Thủ Quỹ: Hòa Thượng Thích Chơn Niệm

- Các Tổng Ủy Viên:

1. Tổng Ủy Viên Tăng Sự: Hòa Thượng Thích Tánh Nhơn

2. Tổng Ủy Viên Hoằng Pháp: Hòa Thượng Thích Như Tấn

3. Tổng Ủy Viên Cư Sĩ: Hòa Thượng Thích Tâm Trí

4. Tổng Ủy Viên Từ Thiện Xã Hội: Hòa Thượng Thích Không Tánh

5. Tổng Ủy Viên Thanh Niên: Hòa Thượng Thích Chơn Niệm

6. Tổng Ủy Viên Kiến Thiết: Hòa Thượng Thích Thiện Tánh

7. Tổng Ủy Viên Tài Chánh: Hòa Thượng Thích Chơn Phương

8. Tổng Ủy Viên Nghi Lễ: Hòa Thượng Thích Khế Viên

9. Tổng Ủy Viên Giáo Dục: Thượng Tọa Thích Minh Chơn

III. Cung Thỉnh Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa sau đây đảm trách chức vị Trưởng Ban Điều Hành Tăng Đoàn các Tỉnh, Miền:

1. Thừa Thiên Huế: Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh

2. Quảng Trị: Thượng Tọa Thích Từ Giáo

3. Quảng Nam – Đà Nẵng: Hòa Thượng Thích Thiện Tường

4. Bình Định: Thượng Tọa Thích Viên Hải

5. Khánh Hòa: Hòa Thượng Thích Tâm Trí

6. Lâm Đồng: Hòa Thượng Thích Như Tấn

7. Bà Rịa Vũng Tàu: Hòa Thượng Thích Thanh Tịnh

8. Đồng Nai: Thượng Tọa Thích Viên Đức

9. Miền Quảng Đức: Hòa Thượng Thích Không Tánh

Huế, ngày 21 tháng 4 năm 2014.

TM. Hội Đồng Chứng Minh

Tăng Đoàn GHPGVN Thống Nhất

Thượng Thủ

(Đã ấn ký)

Trưởng Lão Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh

Xem nguyên bản:

Công Bố Nhân Sự 1 Công Bố Nhân Sự 2

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
27 Tháng Bảy 2015(Xem: 1585)
Dù Phật giáo đã và đang trải qua những cơn Pháp nạn hiểm nghèo, nhưng Tăng Đoàn GHPGVNTN không để chướng duyên làm lu mờ bản thể thanh tịnh và hòa hợp của Tăng già vốn là yếu tố làm nên sức mạnh và sự trường tồn của Phật giáo.
27 Tháng Bảy 2015(Xem: 2497)
Nay chuẩn y Ban Hướng Dẫn Trung ương GĐPT Việt Nam và Đại diện BHD.TƯ tại các Miền trực thuộc Tăng Đoàn GHPGVN - Nhiệm kỳ 2014 – 2016 với thành phần như sau:
27 Tháng Bảy 2015(Xem: 2685)
Vào lúc 06g30 ngày 29/6/2014 (03/6/AL), tại Chánh diện Tổ Đình ThậpTháp, Bình Định, toàn thể Huynh trưởng về dự lễ đã chỉnh tề đội ngũ. Ba hồi chuông trống Bát nhã và hương đăng cung đón chư tôn Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Điều hành Tăng Đoàn GHPGVNTN quan lâm Đạo tràng, niệm hương đảnh lễ Phật.
27 Tháng Bảy 2015(Xem: 2279)
Nhân ngày Húy nhật năm nay, sáng sớm ngày mùng 3 tháng 6 âm lịch (Giáp Ngọ), các Huynh Trưởng GĐPT đảnh lễ cung thỉnh chư tôn Hòa Thượng trong Hội đồng Điều hành chứng minh Lễ Tân thăng Cấp Dũng và Cấp Tấn các Huynh trưởng GĐPTVN, đồng thời cũng là Lễ ra mắt Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN trực thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN.
27 Tháng Bảy 2015(Xem: 2377)
Để tưởng niệm Đức Đệ Tứ Tăng Thống, chư Tăng, Ni và Phật tử hãy noi theo công hạnh của Ngài, cố gắng, can đảm, vượt qua mọi khó khăn, thể hiện tinh thần Bồ Tát Đạo, dấn thân cứu giúp chúng sanh thoát khỏi ách nạn lầm than.
27 Tháng Bảy 2015(Xem: 2155)
Việc bảo vệ đất nước phải được thực hiện bằng phương pháp dân chủ hóa đất nước, và việc này cũng không thể chậm trễ vì Trung cộng có thể tấn công xâm chiếm chúng ta bất cứ lúc nào khi chúng ta còn đơn độc. Thời gian trước mắt đối với dân tộc chúng ta còn quý hơn cả vàng bạc vì nó quyết định sinh mệnh tồn vong của đất nước.
27 Tháng Bảy 2015(Xem: 1542)
Việc đấu tranh bảo vệ tổ quốc phải song hành với việc vận động cho dân chủ và nhân quyền, vì dân tộc chúng ta sẽ không thể bảo vệ tổ quốc nếu quyền lực không thuộc về nhân dân.
27 Tháng Bảy 2015(Xem: 2400)
Ngay hôm 20/3/Giáp Ngọ, trước lúc Tăng Đoàn GHPGVNTN đi đảnh lễ tưởng niệm tại Chùa Linh Mụ, đã có hai cán bộ công an Phòng PA38, đã vào gặp Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hạnh, họ yêu cầu cho biết, ngày hôm nay chư tăng tập họp đi đâu và làm cái gì? Có phải Tăng Đoàn ra mắt phải không?
27 Tháng Bảy 2015(Xem: 2691)
Kính bạch Chư tôn đức và thưa Quý liệt vị, Chư Tổ dạy rằng, văn tự ngữ ngôn còn trong vòng đối đãi, dễ gây tranh cãi, hơn thua. Chỉ có vô ngôn, im lặng mới không còn thị phi, bỉ thử. Nhưng vì những nghi ngờ, hoang mang trong chư Tăng và Phật tử về biến động GHPGVNTN thời gian qua, nên cần có vài lời để làm sáng tỏ. Vấn đề này không đơn thuần là việc cá nhân mà là việc chung của Giáo hội.
27 Tháng Bảy 2015(Xem: 2674)
Trước tết Nguyên Đán, Hòa thượng có gởi về 20.000 CAD để cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung. Ban từ thiện chúng tôi đã nhập chung với các khoản tiền cứu trợ của Hòa thượng Thích Viên Lý (chùa Điều