Mục Lục

25 Tháng Bảy 201100:00(Xem: 10483)


PHẬT GIÁO YẾU LƯỢC

BUDDHISM IN A NUTSHELL
Nguyên Tác: Narada Thera - Người Dịch: H. T. Thích Trí ChơnMỤC LỤC

1. Đức Phật
2. Phật Giáo Phải Chăng Là Một Triết Học
3. Phải Chăng Phật Giáo Là Một Tôn Giáo
4. Phải Chăng Phật Giáo Là Một Hệ Thống Đạo Đức
5. Một Vài Đặc Điểm Của Phật Giáo
6. Nghiệp Báo Hay Luật Nhân Quả 
7. Luân Hồi
8. Lý Thập Nhị Nhân Duyên
9. Vô Ngã Hay Không Có Linh Hồn
10. Niết Bàn
11. Con Đường Dẫn Đến Niết Bàn
12.Chú Thích Của Dịch Giả
 CONTENTS
1. The Buddha
2. The Dhamma, Is It A Philosophy ?
3. Is It A Religion
4. Is Buddhism An Ethical System ?
5. Some Salient Features Of Buddhism
6. Kamma Or The Law Of Moral Causation
7. Re-birth 
8. Dependent Origination (Paticca Samuppada)
9. Anatta Or Soullessness
10. Nibbàna 
11. The Path To Nibbàna
12. Footnotes Of The Translator

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn