Quyết định bổ nhiệm BHDTƯ GĐPTVN trực thuộc Tăng đoàn GHPGVNTN

27 Tháng Bảy 201520:39(Xem: 6577)
Hòa thượng Thích Chơn Niệm (thứ 2) nhiễu tháp đức đệ tứ Tăng thống - 2014
Hòa thượng Thích Chơn Niệm (thứ 2) nhiễu tháp đức đệ tứ Tăng thống
- 2014
TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

TỔNG ỦY VIÊN THANH NIÊN


VP. Chùa Bảo Quang

6/108, Lê Ngô Cát, Huế

ĐT: (054) 3884437

Số: 02/QĐ/TUVTN/HĐĐH


QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM

BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

TRỰC THUỘC TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN

- Chiếu Hiến chương GHPGVNTN thiết lập năm 1964. Được tu chỉnh năm 1973.

- Chiếu Mục đích Tăng Đoàn GHPGVNTN được công bố ngày 20/2/2014 (21/01/AL).

- Chiếu Công bố thành phần nhân sự Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN ngày 21/4/2014.

- Chiếu Nội quy – Quy chế Huynh trưởng GĐPT Việt Nam thiết lập năm 1964, được tu chỉnh năm 1967 và VHĐ đã duyệt y.

- Chiếu Biên bản suy cử thành phần Ban Hướng Dẫn Trung ương GĐPT Việt Nam ngày 17/5/2014 (19/4/AL).

- Chiếu nhu cầu Phật sự.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay chuẩn y Ban Hướng Dẫn Trung ương GĐPT Việt Nam và Đại diện BHD.TƯ tại các Miền trực thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN  –  Nhiệm kỳ 2014 – 2016 với thành phần như sau:

a – Ban Hướng Dẫn Trung ương:

- Quyền Trưởng Ban        :    Hòa thượng THÍCH TÂM TRÍ

- Phó Trưởng Ban             :   HTr Cấp Dũng – Nhuận Tín HỒ ĐỦ

- Tổng Thư ký                  :   HTr Cấp Dũng – Đồng Minh LÊ VĂN MỚI

- Phó Tổng Thư ký           :   HTr Cấp Tấn – Trí Thắng NGUYỄN NGỌC SANH

- Thủ Qũy                         :   Sư  Cô THÍCH NỮ ĐỒNG TÂM

- Ủy viên Nội vụ              :   HTr Cấp Tấn – Thị Cảnh PHẠM BÁ VIÊN

- Ủy viên Tổ kiểm            :   HTr Cấp Tấn – Quảng Pháp PHAN TRỌNG KHẢI

- Ủy viên Nghiên huấn     :   HTr Cấp Tấn – Như Dũng NGUYỄN TẤN HÙNG

- Ủy viên Tu thư               :   HTr Cấp Tín – Nguyên Tường THÁI VĂN VÂN

- Ủy viên HĐTN – XH     :   HTr Cấp Tấn – Như Đoàn CHÂU GẶP

- Ủy viên Văn nghệ          :   HTr Cấp Tấn – Nguyên Lượng LÊ LAI

- Ủy viên Thiếu Nam       :    HTr Cấp Tấn – Tâm Minh TRẦN CHƯỠNG

- Ủy viên Thiếu nữ           :    HTr Cấp Tấn – Quảng Đạt PHẠM THỊ MINH THƯƠNG

- Ủy viên Oanh vũ Nam   :    HTr Cấp Tấn – Nguyên Chí TRẦN SÁCH

- Ủy viên Oanh vũ Nữ      :    HTr Cấp Tấn – Đồng Nguyệt ĐẶNG THỊ KIM LONG

b – Đại diện BHD.TƯ tại Miền:

- Miền Quảng Đức :  HTr Cấp Tấn – Quảng Pháp PHAN TRỌNG KHẢI

- Miền Khánh Hòa :  HTr Cấp Tấn – Như Dũng NGUYỄN TẤN HÙNG

- Miền Liễu Quán  :  HTr Cấp Dũng – Đồng Minh LÊ VĂN MỚI

- Miền Vạn Hạnh   :  HTr Cấp Dũng – Nhuận Tín HỒ ĐỦ

Điều 2: Quyền Trưởng Ban và các thành viên Ban Hướng Dẫn Trung ương – các Đại diện BHD.TƯ tại Miền có nhiệm vụ củng cố và phát triển hệ thống tổ chức GĐPTVN thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN hoạt động đi vào nề nếp ổn định đúng tinh thần Hiến chương GHPGVNTN và Nội quy – Quy chế Huynh trưởng GĐPT Việt Nam dẫn thượng.

Điều 3: Hòa Thượng Quyền Trưởng Ban và các Huynh trưởng có tên trên, chiếu nhiệm vụ thi hành Quyết định này.

Phật lịch 2558, Huế, ngày 28 tháng 6 năm 2014

Hội đồng điều hành Tăng đoàn GHPGVNTN

T.U.N Viện Trưởng

Tổng ủy viên Thanh niên

(đã ấn, ký)

Hòa Thượng THÍCH CHƠN NIỆM

NƠI NHẬN:

- Như Điều 1 “Để thi hành”,

- Hòa Thượng Viện Trưởng HĐĐH TĐ.GHPGVNTN, “Để kính trình”,

- Lưu.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn