Quyết định bổ nhiệm BHDTƯ GĐPTVN trực thuộc Tăng đoàn GHPGVNTN

27 Tháng Bảy 201520:39(Xem: 7544)
Hòa thượng Thích Chơn Niệm (thứ 2) nhiễu tháp đức đệ tứ Tăng thống - 2014
Hòa thượng Thích Chơn Niệm (thứ 2) nhiễu tháp đức đệ tứ Tăng thống
- 2014
TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

TỔNG ỦY VIÊN THANH NIÊN


VP. Chùa Bảo Quang

6/108, Lê Ngô Cát, Huế

ĐT: (054) 3884437

Số: 02/QĐ/TUVTN/HĐĐH


QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM

BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

TRỰC THUỘC TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN

- Chiếu Hiến chương GHPGVNTN thiết lập năm 1964. Được tu chỉnh năm 1973.

- Chiếu Mục đích Tăng Đoàn GHPGVNTN được công bố ngày 20/2/2014 (21/01/AL).

- Chiếu Công bố thành phần nhân sự Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN ngày 21/4/2014.

- Chiếu Nội quy – Quy chế Huynh trưởng GĐPT Việt Nam thiết lập năm 1964, được tu chỉnh năm 1967 và VHĐ đã duyệt y.

- Chiếu Biên bản suy cử thành phần Ban Hướng Dẫn Trung ương GĐPT Việt Nam ngày 17/5/2014 (19/4/AL).

- Chiếu nhu cầu Phật sự.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay chuẩn y Ban Hướng Dẫn Trung ương GĐPT Việt Nam và Đại diện BHD.TƯ tại các Miền trực thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN  –  Nhiệm kỳ 2014 – 2016 với thành phần như sau:

a – Ban Hướng Dẫn Trung ương:

- Quyền Trưởng Ban        :    Hòa thượng THÍCH TÂM TRÍ

- Phó Trưởng Ban             :   HTr Cấp Dũng – Nhuận Tín HỒ ĐỦ

- Tổng Thư ký                  :   HTr Cấp Dũng – Đồng Minh LÊ VĂN MỚI

- Phó Tổng Thư ký           :   HTr Cấp Tấn – Trí Thắng NGUYỄN NGỌC SANH

- Thủ Qũy                         :   Sư  Cô THÍCH NỮ ĐỒNG TÂM

- Ủy viên Nội vụ              :   HTr Cấp Tấn – Thị Cảnh PHẠM BÁ VIÊN

- Ủy viên Tổ kiểm            :   HTr Cấp Tấn – Quảng Pháp PHAN TRỌNG KHẢI

- Ủy viên Nghiên huấn     :   HTr Cấp Tấn – Như Dũng NGUYỄN TẤN HÙNG

- Ủy viên Tu thư               :   HTr Cấp Tín – Nguyên Tường THÁI VĂN VÂN

- Ủy viên HĐTN – XH     :   HTr Cấp Tấn – Như Đoàn CHÂU GẶP

- Ủy viên Văn nghệ          :   HTr Cấp Tấn – Nguyên Lượng LÊ LAI

- Ủy viên Thiếu Nam       :    HTr Cấp Tấn – Tâm Minh TRẦN CHƯỠNG

- Ủy viên Thiếu nữ           :    HTr Cấp Tấn – Quảng Đạt PHẠM THỊ MINH THƯƠNG

- Ủy viên Oanh vũ Nam   :    HTr Cấp Tấn – Nguyên Chí TRẦN SÁCH

- Ủy viên Oanh vũ Nữ      :    HTr Cấp Tấn – Đồng Nguyệt ĐẶNG THỊ KIM LONG

b – Đại diện BHD.TƯ tại Miền:

- Miền Quảng Đức :  HTr Cấp Tấn – Quảng Pháp PHAN TRỌNG KHẢI

- Miền Khánh Hòa :  HTr Cấp Tấn – Như Dũng NGUYỄN TẤN HÙNG

- Miền Liễu Quán  :  HTr Cấp Dũng – Đồng Minh LÊ VĂN MỚI

- Miền Vạn Hạnh   :  HTr Cấp Dũng – Nhuận Tín HỒ ĐỦ

Điều 2: Quyền Trưởng Ban và các thành viên Ban Hướng Dẫn Trung ương – các Đại diện BHD.TƯ tại Miền có nhiệm vụ củng cố và phát triển hệ thống tổ chức GĐPTVN thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN hoạt động đi vào nề nếp ổn định đúng tinh thần Hiến chương GHPGVNTN và Nội quy – Quy chế Huynh trưởng GĐPT Việt Nam dẫn thượng.

Điều 3: Hòa Thượng Quyền Trưởng Ban và các Huynh trưởng có tên trên, chiếu nhiệm vụ thi hành Quyết định này.

Phật lịch 2558, Huế, ngày 28 tháng 6 năm 2014

Hội đồng điều hành Tăng đoàn GHPGVNTN

T.U.N Viện Trưởng

Tổng ủy viên Thanh niên

(đã ấn, ký)

Hòa Thượng THÍCH CHƠN NIỆM

NƠI NHẬN:

- Như Điều 1 “Để thi hành”,

- Hòa Thượng Viện Trưởng HĐĐH TĐ.GHPGVNTN, “Để kính trình”,

- Lưu.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Chín 2022(Xem: 103)
thiền Tứ Niệm Xứ là con đường duy nhất để chấm dứt hoàn toàn khổ đau. Pháp môn này giúp hành giả có thể khiến tâm an trú trong chánh niệm, tỉnh giác, xả ly tham ái, đạt tâm vô ngã, không thủ chấp, giải thoát toàn bộ lậu hoặc có đầy đủ từ bi và trí tuệ và, từ bi và trí tuệ chính là động lực khiến hành giả đồng cảm với những nỗi khổ của tha nhân. Trên căn bản của đại bi tâm hành giả sẽ không ngừng vận dụng mọi thiện phương tiện để cứu độ chúng sinh giải thoát vòng luân hối sanh tử. Do đó, hãy tinh tấn thực hành thiền Tứ Niệm Xứ để giải thoát khổ đau cho mình và muôn loài...
22 Tháng Tám 2022(Xem: 253)
08 Tháng Tám 2022(Xem: 375)
Ngày lễ Vu Lan không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa báo hiếu mà nó còn mang ý nghĩa tổng quát về mối liên hệ mật thiết giữa con người với con người và giữa con người với xã hội. Theo thông lệ, ngày lễ Vu Lan - Tự Tứ được tổ chức sau khi chư Tăng kết thúc mùa an cư kiết hạ với mục đích nương tựa vào sức mạnh thanh tịnh hòa hợp của Tăng Đoàn để nâng cao khả tính báo ân và dụng lực cứu khổ.
19 Tháng Bảy 2022(Xem: 641)
Sáng nay, ngày 19/07/2022 vào lúc 12 giờ trưa. Trong đạo tình linh sơn cốt nhục HT Thích Viên Lý-Chủ Tịch Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại đã quan lâm đến Chùa Việt Nam-Los Angeles để hộ niệm và cung tiễn nhục thân của Cố Hòa Thượng thượng Như hạ Minh. Kính ngưỡng nguyện Giác Linh Người Cao Đăng Phật Quốc, Hội Nhập Ta Bà Phân Thân Hoá Độ.
19 Tháng Bảy 2022(Xem: 634)
Vu lan là ngày đại lễ thiêng liêng của Phật giáo. Nhưng ngày nay, lễ Vu lan không chỉ là ngày lễ riêng của Phật giáo, mà do tính khế cơ, khế lý nên đã nghiễm nhiên trở thành ngày lễ truyền thống văn hóa, mang đậm tính nhân văn của nhiều dân tộc văn minh trên toàn thế giới. Nhất là dân tộc Việt Nam thân yêu, một dân tộc vốn có nếp sống tâm linh cao đẹp từ thuở cha ông chúng ta dựng cờ mở nước. Điều nầy, cho thấy ý nghĩa ngày lễ Vu lan đã ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống tâm linh của dân tộc và nhân loại biết chừng nào!