Khởi tâm tức là vọng

31 Tháng Tám 201913:38(Xem: 1912)
KHỞI TÂM TỨC LÀ VỌNG 


Sự tu tập lấy sự xả bỏ mọi hình tướngtư lương làm sự giải thoát trong bản thể tâm thanh tịnh an lành. Nhưng sự thanh tịnh chỉ có được khi tâm không khởi niệm vọng động trần lao, không khởi không chấp ý niệm sinh khởi nơi trần cảnh, không bị xao lãng phân tâm bởi sự vật, sự việc bên ngoài tác động đến tâm. Sự khởi bất cứ vì điều gì cũng chỉ là hư vọng mà thôi. 

Nhưng cái vọng đó cũng do tâm khởi nên cũng do tâm diệt, nên nếu không khởi thì lấy gì diệt. Cũng như vậy, bàn về vấn đề giải thoát khổ đau, nếu chúng ta không bị ràng buộcvướng mắc nơi sự khổ thì cũng không tìm về sự giải thoát trong sự tu tập và chứng ngộ

Trong tứ diệu đế bàn về bốn chân lý của cuộc đời, từ khổ đế, đến tập nguyên nhân khổ, muốn chấm dứt khổ thì nên diệt đạo là sự tập tu đạo, và cuối cùng là đạo đế là sự chứng ngộ giải thoát. (Tứ diệu đế là khổ đếtập đếdiệt đếđạo đế). 

Trong sự khổ nào cũng có nguyên nhânnguyên nhân do bám chấp vào niệm hư vọng nơi trần thếtrần cảnh, trần sự vật, trần sự việc mà có niệm thương, yêu, ghen, ghét, đố kỵsân hậnsi mê, bi ai, âu sầutham luyếnchấp thủ...và tham ái, tham si gây tạo nên nghiệp vô minh phải chịutrầm luân trong kiếp sống luân hồi

Để tâm luôn an nhiênthanh tịnhnghiệp chướng giảm bớt, thiện phước và giới đức vuông tròn thì trong tâm không sở đắc, ngoài tâm không sở cầuý niệm thường thanh tịnhgiải thoát mọi buộc ràng. Từ đó đạo thênh thang, rộng lớn và sáng tỏ

Ý niệm do tâm khởi, nên từ tâm không khởi niệm là sự chấp không còn, không khởi ý niệm không phải là không biết, không phải là không suy nghĩ. Mà sự biết hay suy nghĩ không bị khởi vọng,chấp trước vào bất kỳ vấn đề gì. Tâm trong sáng an nhiên, thì đạo hạnh càng cao cả anh minh. 

Tu đạo đừng khởi niệm thiện hay bất thiện. Vì khởi cũng đã là hư ngụy, và trong kinh kim cang có câu: "phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng" tức " tất cả mọi hình tướng đều là hư ngụy". Hình tướng này ngoài thân tướng ra thì còn là trần cảnh, trần sự ra còn là ý niệm nghĩ suy, ý nghĩ chấp trước, động tâm bất tịnh cũng là hình tướng trong tâm rồi. Vậy người tu đạo luôn để tâm thái annhiên, đừng để bất cứ điều gì làm động tâm, loạn tâm thì tâm hạnh an nhiênthanh tịnh là nhân của sự giải thoát khổ đau, và đạo là chính là sự thanh tịnh và tĩnh lặng, thấu suốt rõ biết không ngăn ngại.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn