Bồ Tát Địa Tạng

03 Tháng Mười Hai 201403:32(Xem: 8654)

BỒ TÁT ĐỊA TẠNG

THÁNH ĐỨC HỎI - ĐÁP

Lý Viên Tịnh trước thuật tiếng Hoa

Pháp sư Ấn Quang giám định

Dịch tiếng Việt: THÍCH GIÁC NGUYÊN

dia-tang-vuong-bo-tat
MỤC LỤC

Lời người dịch 

PHẦN MỘT

BỒ TÁT ĐỊA TẠNG THÁNH ĐỨC HỎI ĐÁP

PHẦN HAI

BỒ TÁT ĐỊA TẠNG BỔN TÍCH, LINH CẢM

Lời tựa sự tích linh cảm. Pháp sư Ấn Quang

Văn Tán thán của Pháp sư Ấn Quang

Văn tán thán của Cư sĩ Diễn Thật

I- BỒ TÁT ĐỊA TẠNG BỔN TÍCH

1) Những thánh tích ứng hóa của Bồ tát Địa Tạng 

2) Nhân duyên quá khứ của Bồ tát Địa Tạng

3) Công đức ích lợi của Bồ tát Địa Tạng 

4) Sự ứng cơ thị hóa của Bồ tát Địa Tạng 

II- BỒ TÁT ĐỊA TẠNG LINH CẢM .

Lý Viên Tịnh ghi. Người dịch xin lược bỏ

III- BỒ TÁT ĐỊA TẠNG LINH CẢM CẬN ĐẠI. Người dịch xin lược bỏ

IV- PHỤ LỤC

Thư của Pháp sư Hoằng Nhất

LỜI NGƯỜI DỊCH

Địa Tạng Bồ Tát Thánh Đức Vấn Đáp Bổn Tích Linh Cảm Lục là cuốn sách thuộc hệ Phật giáo Đại thừa, do Cư sĩ Lý Viên Tịnh biên thuật tiếng Hoa, Pháp sư Ấn Quang giám định. Phật Giáo Xuất Bản Xã ấn hành tại Đài Bắc, vào ngày 30 tháng 7 năm Dân Quốc thứ 65. (TL.1976).

Nội dung gồm những câu Hỏi và Đáp về Bồ tát Địa Tạng, cũng như sự tích linh cảm của ngài thị hiện độ đời từ thuở xa xưa và những điều nghe kể gần đây. Tư liệu này được tìm thấy trong Thần Tăng Truyện, Cao Tăng Truyện, Cư Sĩ Truyện, Nhân Vật Núi Cửu Hoa, đều có ghi chép đầy đủ.

Nói đến Kinh Địa Tạng và sự tích liên quan đến ngài, hiện nay có nhiều cuộc tranh cãi, cho là không phải lời Phật dạy. Đó chỉ là huyền thoại mê tín. Vì phần nhiều nằm rải rác trong Tục Tạng, do người đời sau biên soạn thêm vào.

Ở đây chúng tôi không là học giả nên không có thì giờ nghiên cứu tỉ mĩ, nhưng có thể dẫn chứng lời của Pháp sư Hoằng Nhất ở phần phụ lục cuối sách. Qua công trình nghiên cứu giảng dạy, Pháp sư cho rằng trong Tục Tạng chỉ có quyển

Tâm Nhân Duyên Thập Vương Kinh” chính là ngụy kinh không nên phổ biến. Mong quý vị tìm đọc sẽ rõ.

Như chúng ta đã biết trong Phật giáo, các vị đại Bồ tát nổi tiếng như Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí...là những vị Bồ tát thượng thủ, trợ duyên cho đức Phật Thích-ca giáo hóa chúng sanh, thường mang hình thức Cư sĩ, biểu trưng cho sự hòa quang đồng trần. Riêng ngài Địa Tạng là hình ảnh tu sĩ thoát tục, tay cầm viên minh châu, tay chống tích trượng, với tâm hạnh và công đức giáo hóa rộng khắp.

Đặc biệt, đại nguyện của ngài luôn luôn thực hành rốt ráo hạnh Bồ tát, cứu khổ chúng sanh trong sáu đường, nhất là cảnh khổ ở địa ngục. Nếu nơi đó còn một chúng sanh bị đọa đày đau khổ thì ngài vẫn còn làm Bồ tát giáo hóa, không chịu thành Phật. Do đó, sự ứng cơ thị hiện của chư Phật, Bồ tát thật là diệu dụng và khó nghĩ bàn, với mục đích nhằm đánh thức con người biết sống với lẽ thật, chuyển hóa tâm thức vô minh, để được chân hạnh phúc an vui.

Còn gì cao đẹp hơn, ở giữa cõi đời đầy dãy bạo lực, hận thù, chẳng xứng ý, bao tạp niệm lăng xăn dấy khởi như những con sóng vỗ bờ mà giữ được tâm an nhẫn, bất động như đại địa. Trong tĩnh lặng quán soi Chân tánh nhiệm mầu, tỏ khai Tuệ Giác. Chính lúc đó Bồ tát Địa Tạng hiển hiện, cứu vớt chúng sanh thoát khỏi địa ngục.

 

Nay có quý Phật tử kiều bào sinh sống tại Los Angeles, tiểu bang California, Hoa Kỳ, thiết tha muốn tìm hiểu và tu tập hạnh nguyện của Bồ tát Địa Tạng. Nhân chuyến về thăm quê hương Việt Nam vào mùa hè năm 1998 các vị ấy đến chùa Giác Nguyên quận Tư, Sài-gòn, gặp tôi và trao cho tập sách này, nhờ chuyển sang tiếng Việt.

Tự xét mình không đủ trình độ chuyên môn, nhưng mạo muội làm việc với tâm thành. Do vậy, tôi có nhờ Giáo sư Nguyễn Công Danh, dạy Hán văn trợ giúp duyệt qua và chỉnh sửa bản thảo, nhưng chắc chắn vẫn còn nhiều thiếu sót.

Lại nữa, phần Linh Cảm Lục, chúng tôi nhận thấy không phù hợp với thời đại, có thể dễ bị cho là mê tín, hoang đường. Nhưng vì tôn trọng theo sách và sự yêu cầu của tín chủ đã nhờ chuyển ngữ, nên phải dịch hết, một khi phổ biến lên mạng sẽ lược bỏ. Rất mong quý độc giả thông cảm và kính xin quý thiện hữu tri thức vui lòng góp ý sửa sai cho. Chân thành cảm tạ.

Dưỡng Chân Am, Sài Gòn

Mùa Đông năm Tân Tỵ 2001

THÍCH GIÁC NGUYÊN

Kính đề 

pdf_download_2
Bo Tat Dia Tang


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Bảy 2022(Xem: 2625)
20 Tháng Năm 2022(Xem: 9079)
Phật Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21 là một tài liệu gồm 12 tham luận được trình bày tại Hội Nghị Nghiên Cứu Học Thuật Phật Giáo Quốc Tế lần thứ Tám vào các ngày 27 và 28 tháng 10 năm 1995 tại Đài Loan bởi các diễn giả thuộc nhiều thành phần của nhiều quốc gia khác nhau. Nhằm cung cấp thêm tài liệu cho những ai đã và đang thao thức cho một nền Phật Giáo Việt Nam huy hoàng rực rỡ, chúng tôi cố gắng chuyển dịch tập sách này với mỗi một ước vọng duy nhất: Đóng góp phần nhỏ vào công cuộc phục hưng Đạo Pháp, lợi lạc quần sanh.
04 Tháng Hai 2022(Xem: 3495)