Nghe Ht. Thích Chơn Thiện Giảng Kinh

23 Tháng Ba 201200:00(Xem: 35579)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
24 Tháng Mười Một 2015(Xem: 7079)
Trong bản kinh này Đức Phật chỉ nói bốn câu về “thấy, nghe, thọ tưởng, thức tri” nhưng là thông cho cả sáu căn, vì trong “thọ tưởng” bao gồm cả ngửi, nếm và xúc chạm. Khi thuyết bài pháp này, Đức Phật còn bảo đảm với ngài Bahiya rằng hễ ai mà để tâm được như thế thì sẽ xa lìa đau khổ, đạt được giải thoát.
18 Tháng Năm 2013(Xem: 25008)
10 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 27129)