Bản lên tiếng của cư sỹ Phật tử

29 Tháng Bảy 201520:02(Xem: 4136)

Hoa-SenChúng tôi cùng ký tên dưới đây là cư sỹ, Phật tử Đoàn An Lạc Phụng Sự – Liên Khuôn Phật Học – Đoàn Thanh Niên Phật Tử – Cựu Quân Cán Chính VNCH, Phật tử vùng Los – Orange và thân hữu đã và đang sinh hoạt Phật Sự tại Chùa Điều Ngự cùng nhận định tình hình biến loạn trong tổ chức thượng tầng của GHPGVNTN thời gian qua đưa đến tình trạng tan rã và tê liệt như hiện nay.

Căn cứ vào các dữ kiện:

-Phòng Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế (Phòng TTPGQT) đã vượt ra ngoài hệ thống và chức năng của mình để loan tải bạch thư của Đạo hữu Lê Công Cầu, thư hạch hỏi nội bộ có tính cách vu vạ của HT.Thích Thanh Quang nhằm sách động, bêu rếu xuyên tạc việc nội bộ của GHPGVNTH trên trường Quốc tế.

-Các thế lực vô minh, ngoại đạo đã đồng hành cùng một luận điệu với Phòng TTPGQT để liên tục dùng lời lẽ biện bạch láo xược và bất kính với hầu hết chư Tăng giáo phẩm phù hợp với luận điệu của kẻ ngoại đạo u tối cực đoan và Cộng sản chuyên chế đã và đang muốn triệt tiêu hệ thống tổ chức và uy danh của hàng giáo phẩm để Giáo Hội PGVNTN đi đến chỗ tự diệt.

-Ngoại nhân trà trộn, xen vào nội bộ Giáo hội, thao túng khuynh loát, lũng đoạn, làm cho Chư Tăng trong Giáo hội bị phân hóa trầm trọng, dẫn đến Giáo chỉ số 10 ngày 9/12/2013 vượt quá quyền hạn, vi phạm Hiến chương qui chế của Giáo Hội. Việc ngưng chức hàng loạt thành viên lãnh đạo cao cấp Viện Hóa Đạo trong nước và Văn phòng II Viện Hóa Đạo ở Hải ngoại một cách độc đoán, là xúc phạm tinh thần phục vụ chánh pháp, hoằng hóa độ sanh của hàng Giáo Phẩm, khiến gần hết thành viên Ban chỉ đạo Viện Hóa Đạo trong nước và ngoài nước đồng loạt từ nhiệm mọi chức vụ trong hai Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo trong cũng như ngoài nước. Ban Đại Diện của một số tỉnh thành lớn đã tuyên bố giải thể.

-Vài phần tử cơ hội hay háo danh lên ti vi đã thừa dịp này chụp mũ Cộng sản lên Chùa Điều Ngự mà chính họ đã từng vất vả phản bác. Có người lại mạo nhận là Phật tử thường xuyên sinh hoạt tại Chùa Điều Ngự để phát biểu sai trái sự thật, rập khuôn theo luận điệu của Phòng TTPGQT. Thực ra họ chỉ thỉnh thoảng đến chùa Điều Ngự theo kiểu cỡi ngựa xem hoa.

-Giáo Hội PGVNTN đang đấu tranh đòi pháp lý cho Giáo Hội, nay Giáo chỉ số 10 lại phá bỏ tính pháp lý của Giáo Hội, như vậy thì làm sao Giáo Hội đòi được pháp lý? Giáo Hội đòi tự do, dân chủ và nhân quyền thì nay trong Giáo Hội lại độc đoán không có tự do, dân chủ và nhân quyền thì còn tư cách gì để đòi những thứ ấy?

Trước tình hình nầy cư sỹ, Phật tử khắp nơi đã lên tiếng (xin vào trang nhà “lienkhuon-phathoc.blogspot.com ” và “ghpgvntn.net” để xem nhiều bài viết). Các Cơ quan truyền thông và báo chí như: Việt Báo, Việt Star, Cali Today, Radio Bolsa… đã đồng loạt loan tin, bình luận nói lên nhận định của mình trước sự đổ vỡ của Giáo Hội hiện nay.

Không thể nhẫn nhịn trước thế lực hiểm ác và bạo ngược của những kẻ vô minh, nay đã đến lúc chúng tôi cần lên tiếng:

1/- Chúng tôi đồng thanh tán thán những bài viết của các Đạo hữu đã quyết tâm bảo vệ lẽ phải, ưu tư với sự trường tồn của GHPGVNTN trên con đường phục hoạt và giải trừ Pháp nạn – Quốc nạn để đem lại tự do, dân chủ và nhân quyền, no cơm ấm áo cho toàn dân Việt.

2/- Chúng tôi chân thành cảm ơn các tòa soạn báo, đài phát thanh phát hình đã vì sự thật và lẽ phải mà có những nhận định xác thực để chia xẻ với công luận.

3/- Chúng tôi yêu cầu Đạo hữu Võ văn Ái trả lời điện thư của Hòa ThượngTHÍCH NGUYÊN LÝ Tổng thủ quỹ Viện Hóa Đạo và HòaThượng THÍCH TÂMTRÍ Chánh Đại Diện Tỉnh Khánh Hòa làm sáng tỏ mọi câu hỏi mà hàng Phật tử trông chờ muốn biết.

4/- Chúng tôi Cảm ơn Đạo hữu Võ văn Ái đã cùng đi với chúng tôi một đoạn đường dài trên bước đường ủng hộ cuộc đấu tranh của GHPGVNTN đòi “giải thể” chế độ Cộng sản để đem lại tự do dân chủ và nhân quyền cho toàn dân Việt. Tuy nhiên không thể nhân danh chống cộng mà lợi dụng làm chiêu bài vu vạ chụp mũ cộng sản lung tung lên hàng Giáo phẩm khi có việc bất đồng, gây hỏa mù, thao túng đưa đến tình trạng “giải thể” luôn guồng máy Giáo Hội, đến nỗi hai Viện nay chỉ còn có 3 vị kể cả Đức Tăng Thống như các đạo hữu cũng đã thấy.

Do đó Chúng tôi không muốn với tư cách của một cư sĩ được tham gia Viện Hóa Đạo mà đạo hữu đã lợi dụng hoàn cảnh để vượt quyền, vượt nhiệm vụ khuynh đảo rối loạn hai Viện, tạo nên tình trạng độc tôn, Giáo hội mất hết tự do, dân chủ và nhân quyền, tạo nên sự hoài nghi uy danh cũng như sự lẻ loi cho Đức Đệ ngũ Tăng Thống như hiện nay.

5/- Vì tương lai của Giáo Hội, chúng tôi yêu cầu đạo hữu từ nhiệm mọi chức vụ liên quan trong Viện Hóa Đạo, riêng trách nhiệm thông tin thì xin tùy duyên theo nhu cầu của đạo hữu.

6/- Thiết tha thỉnh cầu Hòa Thượng THÍCH NHƯ ĐẠT và Hòa Thượng THÍCH THANH QUANG tự quán chiếu lại thực lực, khả năng và trách nhiệm của vỏn vẹn chỉ còn ba vị trước sự trường tồn với khí thế vinh quang của một Giáo Hội truyền thừa qua hai ngàn năm lịch sử.

7/- Khẩn thiết thỉnh cầu thu hồi Giáo Chỉ số 10 vì đã vi phạm nghiêm trọng Hiến Chương, Qui chế của Giáo Hội. Cũng từ đó Giáo Chỉ này không có hiệu lực vì không đúng với nguyên tắc pháp chánh cũng như hành chánh.

8/- Ủng hộ Hòa Thượng THÍCH VIÊN ĐỊNH Viện Trưởng Viện Hóa Đạo và Hoà Thượng THÍCH VIÊN LÝ Viện chủ Chùa Điều Ngự, Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hoá Đạo trong công cuộc đã và đang nỗ lực đấu tranh đòi giải thể chế độ Cộng sản để đem lại tự do dân chủ nhân quyền cho toàn dân Việt Nam và Giáo Hội.

9/- Thành kính gởi lòng tôn kính và vấn an đến Đức Đại lão Hòa Thượng Tăng Thống THÍCH QUẢNG ĐỘ, Đại lão Hòa thượng THÍCH THIỆN HẠNH, Hoà thượng THÍCH VIÊN ĐỊNH cùng chư tôn đức giáo phẩm lưỡng Viện và chư tăng ni Tăng Đoàn GHPGVNTN trong vước.

Nguyện cầu lịch đại tổ sư, chư Phật gia hộ quí ngài pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ để đưa con thuyền của Giáo Hội sớm vượt qua cơn sóng gió.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát

Làm tại Little Saigon, ngày 24 tháng 12 năm 2013


Đồng ký tên :


*Đại diện Đoàn Phật Tử An Lạc Phụng Sự:

-Chơn Diệu / Hoàng Văn Phong, “Đoàn An Lạc Phụng Sự PO.BOX 718, Midway City, CA.92655

-Nhật Tạng / Bùi Như Hải                        


*Đại diện Đạo tràng Chùa Điều Ngự:

-Trí Tín / Nguyễn Tiến Mão

-Diệu Lê / Bùi Tiểu Pha

-Nhật Thiện / Nguyễn Thanh Tước


*Đại diện Khuôn Hội Phật Học:

-Tâm Pháp / Trần Phước Diễn, Đại diện Liên khuôn Phật Học Orange

-Quảng Thành / Đặng Ngọc Sinh, Đại diện Khuôn Hội Westminster

-Nhật Bảo / Nguyễn Phúc, Đại diện Khuôn Hội Garden Grove

-Thiện Giác / Trần hữu Trí, Đại diện Khuôn Hội Anaheim

-Minh Tâm / Hoàng Vinh, Đại diện Khuôn Hội Huntington Beach

-Phổ Khang / Lê Kiêm Toàn, Đại diện Khuôn Hội Midway City

-Chánh Đức Tuệ / Hồ Học, Đại diện Khuôn Hội Costa Mesa


*Đại diện Đoàn Thanh Niên Phật Tử:

-Diệu Minh / Ngọc Phương Nam Fountain Valley


*Đại diện Cựu Quân Cán Chính VNCH:

-Tâm Vị / Hà Tham Cựu Sĩ Quan QLVNCH

-Nhật Hoàng /Nguyển đinh An 

-Nhật Đương/ Hồ Bá Thành 

-Quảng Tuệ /Tống Phước Hiến, Cựu Sĩ Quan Cảnh Sát QG/VNCH

-Phước Nguyên / Phan Diệp, Cựu Sĩ Quan Cảnh Sát QG/VNCH     

-Quảng kiên /Hồ xuân Mai, Cựu Công Chức VNCH

-Nhật Yến / Đặng Hải, Cựu Công Chức VNCH

Trên đây là danh sách đại diện các đơn vị, thành viên các đơn vị, Phật tử và thân hữu đã và đang ký tên, chúng tôi sẽ bảo lưu để tổng kết khi cần.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Chín 2022(Xem: 109)
thiền Tứ Niệm Xứ là con đường duy nhất để chấm dứt hoàn toàn khổ đau. Pháp môn này giúp hành giả có thể khiến tâm an trú trong chánh niệm, tỉnh giác, xả ly tham ái, đạt tâm vô ngã, không thủ chấp, giải thoát toàn bộ lậu hoặc có đầy đủ từ bi và trí tuệ và, từ bi và trí tuệ chính là động lực khiến hành giả đồng cảm với những nỗi khổ của tha nhân. Trên căn bản của đại bi tâm hành giả sẽ không ngừng vận dụng mọi thiện phương tiện để cứu độ chúng sinh giải thoát vòng luân hối sanh tử. Do đó, hãy tinh tấn thực hành thiền Tứ Niệm Xứ để giải thoát khổ đau cho mình và muôn loài...
22 Tháng Tám 2022(Xem: 254)
08 Tháng Tám 2022(Xem: 379)
Ngày lễ Vu Lan không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa báo hiếu mà nó còn mang ý nghĩa tổng quát về mối liên hệ mật thiết giữa con người với con người và giữa con người với xã hội. Theo thông lệ, ngày lễ Vu Lan - Tự Tứ được tổ chức sau khi chư Tăng kết thúc mùa an cư kiết hạ với mục đích nương tựa vào sức mạnh thanh tịnh hòa hợp của Tăng Đoàn để nâng cao khả tính báo ân và dụng lực cứu khổ.
19 Tháng Bảy 2022(Xem: 649)
Sáng nay, ngày 19/07/2022 vào lúc 12 giờ trưa. Trong đạo tình linh sơn cốt nhục HT Thích Viên Lý-Chủ Tịch Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại đã quan lâm đến Chùa Việt Nam-Los Angeles để hộ niệm và cung tiễn nhục thân của Cố Hòa Thượng thượng Như hạ Minh. Kính ngưỡng nguyện Giác Linh Người Cao Đăng Phật Quốc, Hội Nhập Ta Bà Phân Thân Hoá Độ.
19 Tháng Bảy 2022(Xem: 638)
Vu lan là ngày đại lễ thiêng liêng của Phật giáo. Nhưng ngày nay, lễ Vu lan không chỉ là ngày lễ riêng của Phật giáo, mà do tính khế cơ, khế lý nên đã nghiễm nhiên trở thành ngày lễ truyền thống văn hóa, mang đậm tính nhân văn của nhiều dân tộc văn minh trên toàn thế giới. Nhất là dân tộc Việt Nam thân yêu, một dân tộc vốn có nếp sống tâm linh cao đẹp từ thuở cha ông chúng ta dựng cờ mở nước. Điều nầy, cho thấy ý nghĩa ngày lễ Vu lan đã ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống tâm linh của dân tộc và nhân loại biết chừng nào!