Thơ: Nước non an lạc đi về cõi tâm

29 Tháng Bảy 201519:16(Xem: 3182)
Thơ: Nước non an lạc đi về cõi tâm
Thơ: Nước non an lạc đi về cõi tâm
Hướng tâm về nhị vị Đại lão Hòa thượng
            Thích Huyền Quang
            Thích Quảng Độ
            Cùng chư tôn đức Tănh Ni Phật tử
thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Đường Chân Lý
                                                                         Đưa ta về khuông việt
                                                                                          Trí tuệ nào
                                                             Nguyện phụng sự chúng sinh
                                                                                         Rừng xưa mở
                                                              Sáng ngời vầng Nhật Nguyệt
                                                                                  Về Phương Đông
                                                                            Ta trò chuyện tự tình
                                                      Phất tay áo thu hồi quê hương cũ
                                                Ta cùng nhau gìn giữ nước non mình
 
                                                         Nước non phong cảnh hữu tình
                                         Nguồn Chân từ đỉnh núi Linh tuôn trào
                                                             Khổ vui tình nghĩa đồng bào
                                           Thân trong hai cõi hình cao bóng dài
                                                Truyền thừa vô thủy đến nay
                                          Vô chung chẳng tận dạn dày gió đông
                                                         Cùng dân cùng nước một lòng
                                          Xây nền Văn Hiến nên công chẳng nề
 
                   Nguyên sơ là Phật A Đề
                                                  Chân Tâm trụ xứ Bồ Đề nguyên sơ
                                                                Xóa tan vọng tưởng vu vơ
                                         Vào pháp tùy thuận mà mơ kiếp người
 
                 Bóng quang huyền diệu độ đời
                                      Tấm lòng quảng độ không rời nước non
                                                     Đồng không mông quạnh sắt son
                                         Thân trong cõi tạm Tâm đồng cõi Như
 
          Thanh minh mở rộng Tâm Từ
                                            Giảng nói phải trái thật hư diễn bày
                                                                Dù trong tù ngục đọa đầy
                               Vượt  ngoài tam giới vui vầy thiền môn
 
                                               Dụng Tâm hóa giải dại khôn
                           Giáo pháp truyền dạy soi đường vô minh
         Rèn cho thép cũng phải mềm
                              Giúp cho lau sậy đứng lên làm Người
 
               Chân lý tỏ rạng muôn nơi
                                 Mở phương hóa đạo độ đời lầm than
               Đi vào địa ngục trần gian
                              Mà hành Đại Nguyện tự ngàn kiếp xưa
 
                                     Chống cây Tích Trượng Đại Thừa
                                   Phá tan địa ngục dẫn đưa chúng về
             Sân Chùa mát bóng Bồ Đề
 Nước Non An Lạc Đi Về Cõi Tâm
 
            Trong ngoài Về Một Nguồn Tâm
                               Giải trừ pháp nạn đường trần yên vui
             Hai vai gánh nặng đất trời
                         Thân Không bất hoại nụ cười khoan dung
      Chúng sinh sáu cõi chung lòng
                               Hướng về Đại Nhật cầu mong ngày về
        Sao đêm tàn lụi trôi đi
                     Quê hương tươi sáng vẹn thề nguyện xưa.
 
                                                                                               nhQ.
                                                                                                11/23/2013
                                                                                               (SEATTLE, WA. 1998)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Chín 2022(Xem: 109)
thiền Tứ Niệm Xứ là con đường duy nhất để chấm dứt hoàn toàn khổ đau. Pháp môn này giúp hành giả có thể khiến tâm an trú trong chánh niệm, tỉnh giác, xả ly tham ái, đạt tâm vô ngã, không thủ chấp, giải thoát toàn bộ lậu hoặc có đầy đủ từ bi và trí tuệ và, từ bi và trí tuệ chính là động lực khiến hành giả đồng cảm với những nỗi khổ của tha nhân. Trên căn bản của đại bi tâm hành giả sẽ không ngừng vận dụng mọi thiện phương tiện để cứu độ chúng sinh giải thoát vòng luân hối sanh tử. Do đó, hãy tinh tấn thực hành thiền Tứ Niệm Xứ để giải thoát khổ đau cho mình và muôn loài...
22 Tháng Tám 2022(Xem: 254)
08 Tháng Tám 2022(Xem: 379)
Ngày lễ Vu Lan không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa báo hiếu mà nó còn mang ý nghĩa tổng quát về mối liên hệ mật thiết giữa con người với con người và giữa con người với xã hội. Theo thông lệ, ngày lễ Vu Lan - Tự Tứ được tổ chức sau khi chư Tăng kết thúc mùa an cư kiết hạ với mục đích nương tựa vào sức mạnh thanh tịnh hòa hợp của Tăng Đoàn để nâng cao khả tính báo ân và dụng lực cứu khổ.
19 Tháng Bảy 2022(Xem: 649)
Sáng nay, ngày 19/07/2022 vào lúc 12 giờ trưa. Trong đạo tình linh sơn cốt nhục HT Thích Viên Lý-Chủ Tịch Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại đã quan lâm đến Chùa Việt Nam-Los Angeles để hộ niệm và cung tiễn nhục thân của Cố Hòa Thượng thượng Như hạ Minh. Kính ngưỡng nguyện Giác Linh Người Cao Đăng Phật Quốc, Hội Nhập Ta Bà Phân Thân Hoá Độ.
19 Tháng Bảy 2022(Xem: 639)
Vu lan là ngày đại lễ thiêng liêng của Phật giáo. Nhưng ngày nay, lễ Vu lan không chỉ là ngày lễ riêng của Phật giáo, mà do tính khế cơ, khế lý nên đã nghiễm nhiên trở thành ngày lễ truyền thống văn hóa, mang đậm tính nhân văn của nhiều dân tộc văn minh trên toàn thế giới. Nhất là dân tộc Việt Nam thân yêu, một dân tộc vốn có nếp sống tâm linh cao đẹp từ thuở cha ông chúng ta dựng cờ mở nước. Điều nầy, cho thấy ý nghĩa ngày lễ Vu lan đã ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống tâm linh của dân tộc và nhân loại biết chừng nào!