Thư Từ Nhiệm của thành viên Ban Đại Diện GHPGVNTN tỉnh Bình Định

28 Tháng Bảy 201521:10(Xem: 3443)
TT. Thích Viên Hải (chùa Phổ Tịnh), Đặc ủy nghi lễ – đang thực hiện nghi thức Gia trì sư trong một đàn tràng chẩn tế
TT. Thích Viên Hải (chùa Phổ Tịnh), Đặc ủy nghi lễ – đang thực hiện
nghi thức Gia trì sư trong một đàn tràng chẩn tế
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

BAN ĐẠI DIỆN TỈNH BÌNH ĐỊNH


THƯ TỪ NHIỆM

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính gửi: Hòa Thượng Thích Tâm Liên – Chánh Đại Diện GHPGVNTN tỉnh Bình Định.

Chúng con đồng ký tên dưới đây là Đặc ủy Cư Sĩ và Đặc ủy Nghi Lễ trong Ban Đại Diện trực thuộc GHPGVNTN tỉnh Bình Định.

Hôm nay chúng con kính thư đến Hòa thượng, xin từ nhiệm mọi chức vụ trong Ban Đại Diện tỉnh Bình Định, vì chúng con xét thấy không đủ duyên để tiếp tục đảm nhiệm chức vụ mà Giáo hội giao cho. Cho dù không còn giữ chức vụ gì trong Giáo hội nữa, nhưng chúng con luôn luôn ủng hộ và hậu thuẫn cho Giáo hội như tâm niệm ban đầu.

Cuối thư chúng con nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ cho Hòa thượng pháp thể khinh an, Phật sự viên thành.

 Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

                                                              Bình định, ngày 12 tháng 1 năm 2014

Chúng con đồng kí tên:

1. Tỳ kheo Thích Viên Hải (chùa Bửu Lâm)

Đặc ủy Cư Sĩ GHPGVNTN tỉnh Bình Định

2. Tỳ kheo Thích Viên Hải (chùa Phổ Tịnh)

Đặc ủy Nghi Lễ GHPGVNTN tỉnh Bình Định
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Chín 2022(Xem: 109)
thiền Tứ Niệm Xứ là con đường duy nhất để chấm dứt hoàn toàn khổ đau. Pháp môn này giúp hành giả có thể khiến tâm an trú trong chánh niệm, tỉnh giác, xả ly tham ái, đạt tâm vô ngã, không thủ chấp, giải thoát toàn bộ lậu hoặc có đầy đủ từ bi và trí tuệ và, từ bi và trí tuệ chính là động lực khiến hành giả đồng cảm với những nỗi khổ của tha nhân. Trên căn bản của đại bi tâm hành giả sẽ không ngừng vận dụng mọi thiện phương tiện để cứu độ chúng sinh giải thoát vòng luân hối sanh tử. Do đó, hãy tinh tấn thực hành thiền Tứ Niệm Xứ để giải thoát khổ đau cho mình và muôn loài...
22 Tháng Tám 2022(Xem: 254)
08 Tháng Tám 2022(Xem: 379)
Ngày lễ Vu Lan không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa báo hiếu mà nó còn mang ý nghĩa tổng quát về mối liên hệ mật thiết giữa con người với con người và giữa con người với xã hội. Theo thông lệ, ngày lễ Vu Lan - Tự Tứ được tổ chức sau khi chư Tăng kết thúc mùa an cư kiết hạ với mục đích nương tựa vào sức mạnh thanh tịnh hòa hợp của Tăng Đoàn để nâng cao khả tính báo ân và dụng lực cứu khổ.
19 Tháng Bảy 2022(Xem: 649)
Sáng nay, ngày 19/07/2022 vào lúc 12 giờ trưa. Trong đạo tình linh sơn cốt nhục HT Thích Viên Lý-Chủ Tịch Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại đã quan lâm đến Chùa Việt Nam-Los Angeles để hộ niệm và cung tiễn nhục thân của Cố Hòa Thượng thượng Như hạ Minh. Kính ngưỡng nguyện Giác Linh Người Cao Đăng Phật Quốc, Hội Nhập Ta Bà Phân Thân Hoá Độ.
19 Tháng Bảy 2022(Xem: 638)
Vu lan là ngày đại lễ thiêng liêng của Phật giáo. Nhưng ngày nay, lễ Vu lan không chỉ là ngày lễ riêng của Phật giáo, mà do tính khế cơ, khế lý nên đã nghiễm nhiên trở thành ngày lễ truyền thống văn hóa, mang đậm tính nhân văn của nhiều dân tộc văn minh trên toàn thế giới. Nhất là dân tộc Việt Nam thân yêu, một dân tộc vốn có nếp sống tâm linh cao đẹp từ thuở cha ông chúng ta dựng cờ mở nước. Điều nầy, cho thấy ý nghĩa ngày lễ Vu lan đã ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống tâm linh của dân tộc và nhân loại biết chừng nào!