Cư sĩ lãnh đạo chư tăng! Thành viên BDĐ tỉnh Đồng Nai từ nhiệm, BHD GĐPT Đồng Nai giải nhiệm.

28 Tháng Bảy 201520:58(Xem: 4856)
Nội trùng trong hoa sen, ảnh sưu tầm
Nội trùng trong hoa sen, ảnh sưu tầm
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

GIÁO HỘI TỈNH ĐỒNG NAI


THƯ TỪ NHIỆM

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Phụng trình: Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN

Chúng con là Tỳ kheo Thích Viên Đức

Ngưỡng bạch đức Đệ ngũ Tăng Thống,

Chúng con rất đau buồn trước những biến cố tan tác, đau thương của Giáo hội do nội ma ngoại chướng gây ra. Càng đau thương hơn khi chúng con nhận được quyết định nhân sự mới Viện hóa đạo. Có nhiều cư sĩ đảm nhận những chức vụ quan trọng trong Viện hóa đạo. Cư sĩ mà lãnh đạo chư tăng! Một việc làm chưa từng có trong lịch sử Phật giáo Việt Nam.

Lại nữa, Phòng thông tin Phật giáo quốc tế là cơ quan truyền thông của giáo hội mà phản ánh những tin tức thiếu trung thực. Làm cho Hòa thượng Thích Tâm Trí, chánh đại diện tỉnh Khánh Hòa thốt lên: “… bằng những lời lẽ vu cáo mang đậm tính giảo hoạt… đạo hữu Võ Văn Ái sử dụng Phòng thông tin phật giáo quốc tế như một mũi giáo nhọn đâm ngược trở lại những người đồng hành cùng một giáo hội với đạo hữu…”.

Do vậy chúng con không thể yên tâm tiếp tục phục vụ cho Giáo hội được nữa.

Ngưỡng mong đức Đệ ngũ tăng thống từ bi hoan hỷ hứa khả cho.

Kính chúc đức đệ ngũ Tăng Thống pháp khả khinh an, tuệ đăng thường chiếu.

PL 2557, Tịnh thất Bửu Đức, ngày 13 tháng 1 năm 2014

Đặc ủy từ thiện xã hội, kiêm

Đặc ủy thanh niên GHPGVNTN tỉnh Đồng Nai

(đã ấn ký)

Từ kheo Thích Viên Đức

Ban hướng dẫn GĐPT Đồng Nai

Đồng thuận giải nhiệm

Trưởng ban: Nguyên Lượng – Lê Lai

Phó ban: Như Dũng – Nguyễn Tấn Hùng


Nơi nhận:

- Đức đệ ngũ Tăng Thống, “kính đệ trình”

- Hòa thượng Thích Viên Định, nguyên Viện trưởng VHĐ “để kính tường”

- BHD trung ương GĐPT Việt Nam “để tri tường”


Xem nguyên bản:
img213img214
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
16 Tháng Chín 2023(Xem: 71)
Bố-tát là ngày định kỳ thuyết giới, cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của hành giả tu hành, nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới thân huệ mạng, khiến chúng trưởng thành trong sự thanh tịnh, hầu duy trì và phát triển.
15 Tháng Sáu 2023(Xem: 694)
Phật pháp tại thế gian thời kỳ mạt pháp xuất hiện nhiều dị giáo làm cho hành giả sơ tâm tu tập dễ vướng các chướng do không biện được chánh, tà. Bởi thiếu phân định nên dễ đi vào con đường thành kiến sai lầm khiến một đời nỗ lực tu tập nhưng cứ mãi lẫn quẩn trong vòng luân chuyển của khổ đau, sanh tử. Với xuất phát điểm nơi tâm hướng đến con đường giải thoát, hành giả tu tập cần nương nhờ vào đoàn thể Tăng già - là những người thừa tự pháp của Phật, chọn đúng đường hướng hầu mong thoát khỏi cái khổ trần thế, thoát khỏi sự thiêu đốt của nhà lửa đang bốc cháy hừng hực nơi Ta Bà uế trược.
12 Tháng Sáu 2023(Xem: 610)
Đức Phật đã từng dạy, trong mỗi chúng sanh đều có Phật tính và đều là những vị lai Phật. Hy vọng rằng mùa Phật đản về cũng là lúc chúng ta trở về với Phật tính, lắng nghe Pháp âm trong chính mình, để mỗi thời khắc đều là Phật thị hiện và, mỗi tấc đất trong cõi Ta Bà này đều là y báo trang nghiêm của chư Phật Thế Tôn. Có như vậy chúng ta mới thật sự đón mừng một mùa Phật Đản với tất cả tâm thành và ý nghĩa.