Phiếu trình Tổng vụ Thanh Niên của LĐ CHT&ĐS – GĐPT/HK

27 Tháng Bảy 201500:18(Xem: 4580)
Logo Liên đoàn Cựu Huynh Trưởng và Đoàn Sinh GĐPT Hoa Kỳ
Logo Liên đoàn Cựu Huynh Trưởng và Đoàn Sinh
GĐPT Hoa Kỳ
TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA

TỔNG VỤ THANH NIÊN


Văn Phòng – Chánh Thư Ký Tổng Vụ Thanh Niên

♦ Telephone:(714) 653-3636

♦ Email: tamnhonntt@yahoo.com

Phật Lịch: 2558

Số 03/TVTN/PT/CHT


PHIẾU TRÌNH

Nơi gởi: Chánh Văn Phòng Tổng Vụ Thanh Niên, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại.

Nơi nhận: Thượng Tọa Tổng Vụ Trưởng Thanh Niên, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại.

Tham chiếu: Biên Bản Buổi Họp Bầu Chọn Ban Tổ Chức Đại Hội Thành Lập Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng & Đoàn Sinh GĐPT Hoa Kỳ.

Đề mục: Phiếu Trình duyệt xét và công nhận Ban Tổ Chức Đại Hội Thành Lập Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng & Đoàn Sinh GĐPT Hoa Kỳ.

Trân trọng kính trình Thượng Tọa Tổng Vụ Trưởng Thanh Niên,

Thừa lệnh của Thượng Tọa Tổng Vụ Trưởng Thanh Niên, nhân danh Chánh Văn Phòng Tổng Vụ Thanh Niên, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại.  

Chúng tôi đã triệu tập buổi họp để bầu chọn Ban Tổ Chức Đại Hội Thành Lập Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng & Đoàn Sinh GĐPT Hoa Kỳ (viết tắc là LĐ CHT & ĐS-GĐPT/HK) gồm ba (3) Ban Chấp Hành của ba Đoàn CHT: Vạn Hạnh, Diệu Pháp và Pháp vân. Buổi họp đặt dưới sự Chứng Minh của Hòa Thượng Thích Viên Lý, Chủ Tịch HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại và sự tham dự của Đại Đức Thích Đạt Tín, Tổng Vụ Phó Thanh Niên.

Buổi họp diễn tiến từ 2 giờ trưa đến 4 giờ chiều ngày 22 tháng 03 năm 2015. Kết quả, phiên họp đã bầu chọn được thành phần nhân sự như sau:

-Trưởng Ban: Tâm Nhơn Nguyễn Trọng Từ, Đoàn CHT Vạn Hạnh (VH)

-Phó Ban     : Nhật Từ Quang Trần Tất Phương, Đoàn CHT Diệu Pháp (DP)

-Thư Ký       : Quảng Tuệ Tống Phước Hiến, Đoàn CHT Vạn Hạnh (VH)

-Thủ Quỹ     : Tâm Hòa Hoàng Thị Tánh, Đoàn CHT Pháp Vân (PV)

- Uỷ Viên Truyền Thông            : Quảng Thành Đặng Ngọc Sinh (VH)

- Uỷ Viên Nghi Lễ                      : Phúc Thiện Hoàng Văn Mạnh (PV)

- Uỷ Viên Thiết Trí                    : Phước Nguyên Phan Điệp (VH).

- Uỷ Viên Âm Thanh Ánh Sáng : Minh Đức Phan Kế Thiện (DP)

- Uỷ Viên Tiếp Tân                     : Tâm Liên Nguyễn Thị Anh Thư (VH)

- Uỷ Viên An Ninh Trật Tự         : Nhật Bảo Nguyễn Phúc (VH)

- Uỷ Viên Trai Soạn                   : Thoại Nhuận Lê Thị Chánh (DP)

Kính bạch Thượng Tọa,

Để công tác Phật sự được sớm hoàn thành viên mãn, trân trọng kính đề nghị Tổng vụ Ban Hành Quyết Định Công Nhận thành phần nhân sự như đã kính trình.

Trân trọng kính trình,

Chùa Điều Ngự, ngày 25 tháng 03 năm 2015

Chánh Văn Phòng

(đã ký)

Tâm Nhơn Nguyễn Trọng Từ

1/ Tài liệu kính đính kèm: Biên bản buổi họp của ba đoàn: Vạn Hạnh, Diệu Pháp và Pháp Vân ngày 22.03.2015 để bầu chọn nhân sự trong Ban Tổ Chức Đại Hội Thành Lập LĐ CHT&ĐS-GĐPT/HK.

2/ Bản sao kính gởi:

- Văn Phòng Thường Trực HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại, “Để kính tường trình”.                                                                                

- Các Đoàn CHT&ĐS-GĐPT/HK Vạn Hạnh, Diệu Pháp và Pháp Vân, “Để tri tường”.

- Các Thành viên có tên trong danh sách dẫn thượng, “Để tri tường”.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Chín 2022(Xem: 107)
thiền Tứ Niệm Xứ là con đường duy nhất để chấm dứt hoàn toàn khổ đau. Pháp môn này giúp hành giả có thể khiến tâm an trú trong chánh niệm, tỉnh giác, xả ly tham ái, đạt tâm vô ngã, không thủ chấp, giải thoát toàn bộ lậu hoặc có đầy đủ từ bi và trí tuệ và, từ bi và trí tuệ chính là động lực khiến hành giả đồng cảm với những nỗi khổ của tha nhân. Trên căn bản của đại bi tâm hành giả sẽ không ngừng vận dụng mọi thiện phương tiện để cứu độ chúng sinh giải thoát vòng luân hối sanh tử. Do đó, hãy tinh tấn thực hành thiền Tứ Niệm Xứ để giải thoát khổ đau cho mình và muôn loài...
22 Tháng Tám 2022(Xem: 254)
08 Tháng Tám 2022(Xem: 379)
Ngày lễ Vu Lan không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa báo hiếu mà nó còn mang ý nghĩa tổng quát về mối liên hệ mật thiết giữa con người với con người và giữa con người với xã hội. Theo thông lệ, ngày lễ Vu Lan - Tự Tứ được tổ chức sau khi chư Tăng kết thúc mùa an cư kiết hạ với mục đích nương tựa vào sức mạnh thanh tịnh hòa hợp của Tăng Đoàn để nâng cao khả tính báo ân và dụng lực cứu khổ.
19 Tháng Bảy 2022(Xem: 649)
Sáng nay, ngày 19/07/2022 vào lúc 12 giờ trưa. Trong đạo tình linh sơn cốt nhục HT Thích Viên Lý-Chủ Tịch Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại đã quan lâm đến Chùa Việt Nam-Los Angeles để hộ niệm và cung tiễn nhục thân của Cố Hòa Thượng thượng Như hạ Minh. Kính ngưỡng nguyện Giác Linh Người Cao Đăng Phật Quốc, Hội Nhập Ta Bà Phân Thân Hoá Độ.
19 Tháng Bảy 2022(Xem: 638)
Vu lan là ngày đại lễ thiêng liêng của Phật giáo. Nhưng ngày nay, lễ Vu lan không chỉ là ngày lễ riêng của Phật giáo, mà do tính khế cơ, khế lý nên đã nghiễm nhiên trở thành ngày lễ truyền thống văn hóa, mang đậm tính nhân văn của nhiều dân tộc văn minh trên toàn thế giới. Nhất là dân tộc Việt Nam thân yêu, một dân tộc vốn có nếp sống tâm linh cao đẹp từ thuở cha ông chúng ta dựng cờ mở nước. Điều nầy, cho thấy ý nghĩa ngày lễ Vu lan đã ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống tâm linh của dân tộc và nhân loại biết chừng nào!