Thư vấn an Thiền sư Thích Nhất Hạnh của TĐGHPGVNTN

28 Tháng Bảy 201502:30(Xem: 9275)
Trưởng lão Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Trưởng lão Thiền sư Thích Nhất Hạnh
THƯ VẤN AN

Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Việt Nam
Kính gửi:

- Hội Đồng Giáo Thọ

- Chư vị nam nữ Tăng Thân Pháp Tử

Đạo Tràng Mai Thôn Pháp Quốc

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Được tin,

Trưởng Lão Thiền Sư

Thích Nhất Hạnh

lâm bệnh.

Thay mặt Hội Đồng Chứng Minh

Tăng Đoàn GHPGVNTN tại Việt Nam.

Thành kính vấn an sức khỏe

Nguyện cầu Tam Bảo gia trì Pháp lực

Trưởng Lão Thiền Sư Thích Nhất Hạnh sớm bình phục

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Chùa Báo Quốc Huế 15/11/2014

TM HĐ Chứng Minh

Thượng Thủ

(Đã Ấn Ký)

Tỷ Kheo Thích Thiện Hạnh

Xem bản chính:
Thu-Van-An
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
07 Tháng Mười 2023(Xem: 2746)
Kính mời Quý Chư Liệt vị Tăng Ni, Quý Phật tử, bạn đọc cùng đón xem NGUYỆT SAN DIỆU PHÁP T9-2023 với các nội dung chính sau đây: ➖ Pháp Hội Địa Tạng Chùa Điều Ngự ➖ HT Thích Viên Lý Chứng Minh lễ Sái Tịnh & Nhập Tự Tổ Đình Thiện Tường ➖ Tết Trung Thu tại Chùa Điều Ngự ➖ Đàn Tràng Siêu Độ Mùa Vu Lan tại Rose Hill ➖ Cùng rất nhiều nội dung hay khác ….
16 Tháng Chín 2023(Xem: 3460)
Bố-tát là ngày định kỳ thuyết giới, cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của hành giả tu hành, nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới thân huệ mạng, khiến chúng trưởng thành trong sự thanh tịnh, hầu duy trì và phát triển.