Phật giáo với trách nhiệm dân tộc trong lịch sử và hiện nay

05 Tháng Sáu 201707:37(Xem: 8010)

PHẬT GIÁO VỚI TRÁCH NHIỆM DÂN TỘC
TRONG LỊCH SỬ VÀ HIỆN NAY

TS. Hoàng Thị Thơ | Viện Triết Học


blankPhật giáotruyền thống yêu chuộng hòa bình và bằng trí tuệ chứ không phải bằng bạo lực để đấu tranh chống cái ác, vì Phật giáo coi cái ác, cái bất thiện bắt nguồn từ vô minh. Phật giáo luôn kêu gọi tu dưỡng tâm thiện và khẳng định tâm Phật sẵn có trong mỗi người, hãy tìm kiếm sự giác ngộ nơi chính mình....
pdf_download_2
phat-giao-voi-trach-nhiem-dan-toc-trong-lich-su-va-hien-nay
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn