Nhiệm vụ và quyền hạn của đức Tăng Thống đối với Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo và Phát ngôn nhân Viện Hóa Đạo

12 Tháng Năm 201420:23(Xem: 3360)
Nội Quy Viện Hóa Đạo
Nội Quy Viện Hóa Đạo

Phân tích nhiệm vụ và chức năng trong việc chế tài, cất chức một thành viên theo Hiến Chương GHPGVNTN, Quy Chế Viện Tăng Thống và Nội Quy Viện Hóa Đạo

A. ĐỨC TĂNG THỐNG:

- Hiến Chương tu chính trong Đại Hội IX ngày 12.11.2011, Chương thứ Tư, Mục “Đức Tăng Thống, Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương & Viện Tăng Thống,” tiểu mục “Nhiệm vụ Đức Tăng Thống”, Điều thứ 11 không có điều khoản nào cho thấy Đức Tăng Thống có quyền ban hành bất cứ giáo chỉ hay quyết định cất chức, loại bỏ, tẫn xuất thành viên nào của Giáo Hội. Ngài chỉ “ban giáo chỉ tấn phong Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo sau khi Đại Hội GHPGVNTN bầu cử.” Nói chung là chỉ có thêm, không có bớt.

- Quy Chế Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương & Văn Phòng Viện Tăng Thống, Chương thứ Hai, Nhiệm Vụ và Quyền Hạn, Điều thứ 5: Viện Tăng Thống, cho thấy tất cả mọi quyết định của Giáo Hội đều do Viện Tăng Thống “duyệt xét” và “đệ trình” Đức Tăng Thống chuẩn y, chứ không có điều khoản nào cho phép Đức Tăng Thống toàn quyền quyết định, ban hành Giáo chỉ mà không thông qua Hội Đồng Lưỡng Viện.

- Chiếu Hiến Chương và Qui Chế Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương & Văn Phòng Viện Tăng Thống nói trên, nếu một văn kiện nào được phát tán, ban hành với danh nghĩa Đức Tăng Thống mà không thông qua Hội Đồng Giáo Phâm Trung Ương và Viện Tăng Thống, không có con dấu của Viện Tăng Thống, văn kiện ấy không giá trị và cần được sự xác minh của Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương & Viện Tăng Thống. Đây là cách bảo vệ thanh danh Đức Tăng Thống và sự an nguy của Giáo Hội, chứ không phải biện pháp chế tài.

B. VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO:

- Do Đại Hội GHPGVNTN bầu cử, Viện Tăng Thống đệ trình Đức Tăng Thống ban Giáo Chỉ tấn phong (chiếu các chương, mục, điều khoản đã nói ở trước), muốn giải nhiệm chức vụ này, phải qui chiếu Hiến Chương và Nội Quy Viện Hóa Đạo, không cá nhân nào dù là Đức Tăng Thống được quyền giải nhiệm, cất chức, chấm dứt vai trò và quyền hạn của Viện Trưởng Viện Hóa Đạo.

- Theo Hiến Chương GHPGVNTN, Chương thứ Tư, Mục “Viện Hóa Đạo”, Điều thứ 18, “Ban Chỉ Đạo VHĐ do Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương đề cử, Đại Hội GHPGVNTN bầu cử và Đức Tăng Thống tấn phong”, cho thấy rằng để giải nhiệm chức vụ này cũng chỉ có Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương và Đại Hội (thường niên, khoáng đại, bất thường) GHPGVNTN quyết định, Đức Tăng Thống chỉ chuẩn y. Không có đề cử, đệ trình, duyệt xét từ Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương và Đại Hội, không cá nhân nào dù là Tăng Thống, được quyền bãi nhiệm, cất chức, chấm dứt vai trò và quyền hạn của thành viên Viện Hóa Đạo.

- Cũng theo Hiến Chương GHPGVNTN, Chương thứ Tư, Mục “Viện Hóa Đạo”, Điều thứ 28, “Một trong các Chức Vị thuộc Viện Hóa Đạo có thể bị giải nhiệm. Nếu là Chức Vị trong Ban Chỉ Đạo (từ chức Tổng Vụ Trưởng trở lên) thì do Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo trình Hội Đồng Giám Luật xét và trình Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương biểu quyết, Đức Tăng Thống duyệt y.” Với điều 28 này, chức vị Viện trưởng Viện Hóa Đạo không thể bị cất chức, bãi nhiệm, chấm dứt bởi bất cứ cá nhân nào dù là Tăng Thống.

C. VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO:

Hiến Chương GHPGVNTN, Chương thứ Chín, Mục “GHPGVNTN Hải Ngoại”, Điều thứ 36, Tiểu mục 2 “Văn Phòng II Viện Hóa Đạo”, tiết “Pháp Lý Văn Phòng II Viện Hóa Đạo”, thì “Văn Phòng II Viện Hóa Đạo trực thuộc sự điều hành và chỉ đạo của Viện trưởng Viện Hóa Đạo trong nước. Thành viên VPII Viện Hóa Đạo do Viện trưởng Viện Hóa Đạo thỉnh tuyển và chỉ định.”

Do vậy, Văn Phòng II Viện Hóa Đạo hoặc bất cứ chức vị nào thuộc Văn Phòng II Viện Hóa Đạo không thể bị cất chức, bãi nhiệm, chấm dứt vai trò và quyền hạn bởi bất cứ ai dù là Tăng Thống; chỉ có Viện trưởng Viện Hóa Đạo mới có thẩm quyền cất chức, bãi nhiệm các thành viên Văn Phòng II Viện Hóa Đạo. Cho nên, nếu có giáo chỉ hay bất kỳ văn kiện nào không phải của Viện trưởng Viện Hóa Đạo thì Văn Phòng II Viện Hóa Đạo không thể “khâm tuân”, không thể “chiếu hành.”

D. PHÒNG THÔNG TIN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ:

Cũng theo Hiến Chương GHPGVNTN, Chương thứ 9 nói trên, Tiểu mục 3 “Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế” (PTTPGQT) thì “Giáo Hội cho thiết lập Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế trực thuộc Viện Hóa Đạo…” và “Khi tình hình cho phép, Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế và Phòng Liên Lạc Quốc Tế sẽ được thiết lập trong nước thuộc Tổng Vụ Truyền Thông Viện Hóa Đạo.” Điều này cho thấy PTTPGQT hoàn toàn do Viện Hóa Đạo đề cử, hoặc ra quyết định công nhận tính cách pháp nhân và pháp lý của nó. Viện trưởng Viện Hóa Đạo có quyền chỉ định thành lập hoặc bãi bỏ 3 trong 4 cơ quan thuộc GHPGVNTN Hải Ngoại (Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, Phòng Liên Lạc Quốc Tế).

(Trích tài liệu Hiến Chương, Quy Chế Viện Tăng Thống và Nội quy Viện Hóa Đạo GHPGVNTN)

Ban Biên Tập

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
26 Tháng Bảy 2015(Xem: 2410)
Những nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam nên hiểu rằng, các vị có thể trốn tránh một số việc, nhưng đối với luật Nhân Quả thì chắc chắn các vị không thể lẫn tránh được. Những việc làm phi đạo đức và đầy ác nghiệp của các vị không phải là hành động làm nên lịch sử, ngược lại sẽ bị lịch sử lên án và quý vị sẽ chuốc lấy những hậu quả không lường nếu không sớm tỉnh thức để sám hối.
26 Tháng Bảy 2015(Xem: 1624)
Chúng tôi đồng thanh lên tiếng nhằm sáng tỏ dư luận, đồng thời biểu tỏ quan điểm bất cứ ai xây dựng thêm chùa, viện là điều phước lành tốt đẹp, nhưng xin đừng vì cần tiền mà phải vu vạ, kể lể than vãn để cầu mong sự xót thương của hàng Phật tử chưa hiểu rõ sự hình thành Chùa cũng như tâm tư nguyện vọng của Phật tử Chùa Điều Ngự.
26 Tháng Bảy 2015(Xem: 1182)
Chúng tôi cũng thiết tha kêu gọi sự hậu thuẫn và can thiệp của tổ chức quốc tế, các chính phủ, các tổ chức nhân quyền, các đoàn thể, các cơ quan truyền thông v.v… kịp thời ngăn chặn hành động trấn áp thô bạo của Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đối với Tự do Tôn giáo tại Việt Nam, đặc biệt đối với Tăng Đoàn GHPGVNTN.
26 Tháng Bảy 2015(Xem: 1149)
Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại cực lực phản đối và yêu cầu Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hãy tôn trọng nhân quyền, tự do tôn giáo, chấm dứt việc sách nhiễu, khủng bố, cưỡng chế đối với Hòa Thượng Thích Không Tánh và Tăng chúng Chùa Liên Trì, hủy bỏ không điều kiện kế hoạch giải tỏa Chùa Liên Trì.
26 Tháng Bảy 2015(Xem: 1271)
Xuân là mùa của an lạc, là biểu hiện của sức sống và sự đổi thay. Đổi thay trên bình diện hình tướng tuy quan trọng nhưng không quan trọng bằng sự đổi thay của tâm thức; tuy nhiên tâm thức chỉ có thể thay đổi khi chúng ta ý thức trọn vẹn sự có mặt của mọi hiện tượng bao gồm cả tâm và cảnh.
26 Tháng Bảy 2015(Xem: 1445)
Vài năm gần đây, con vì bệnh duyên nặng, phải nhờ người chăm sóc mọi sinh hoạt thường nhật nên không thể tiếp tục phục vụ Giáo Hội trong hoàn cảnh hiện nay.
26 Tháng Bảy 2015(Xem: 1572)
Vì thế chúng tôi không thể tiếp tục sinh hoạt trong Ban Chấp Hành của Liên Đoàn hiện nay, kể từ ngày ký Thư Trình này. Vậy chúng tôi kính trình Ban Chấp Hành Liên Đoàn và quý thành viên của Liên Đoàn để biết quyết định của chúng tôi.
26 Tháng Bảy 2015(Xem: 1416)
Lâu nay sở dĩ tôi im lặng là vì không muốn biện minh hay cải chánh những tin tức mà trên diễn đàn lập đi lập lại một cách sai sự thật và mang tính bôi nhọ hàng ngũ chư Tăng, đặc biệt là việc vu khống chụp mũ Hòa Thượng Thích Viên Lý.
26 Tháng Bảy 2015(Xem: 1674)
BBT: Gần đây có một số Phật tử chưa hiểu rõ hiện tình Giáo hội đã vội vàn kết tội chư tôn đức bị cất chức hay từ nhiệm là phản lại Giáo hội. Thừa lúc này, người chưa hiểu việc đã lên tiếng xúc phạm chư tăng hoặc tung tin đồn thất thiệt gây […]
26 Tháng Bảy 2015(Xem: 1685)
Chúng tôi chẳng hiểu tại sao Hòa thượng lại thay đổi quyết định? Tuy nhiên, Hòa thượng hoàn toàn tự do trong quyết định của mình. Chúng tôi chỉ hy vọng Hòa thượng không nên trước sau bất nhất như vậy sẽ không tốt cho việc lãnh đạo Giáo Hội.