Thư HT. Thích Không Tánh gởi Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ

26 Tháng Tám 201520:36(Xem: 7222)
HT. Thích Không Tánh biếu quà nhân mùa Vu lan 2015
HT. Thích Không Tánh biếu quà nhân mùa Vu lan 2015

Kính gởi: Phái đoàn của Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ

Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) chúng tôi là một tổ chức Phật giáo được thành lập năm 1964 tại miền Nam Việt Nam. Sau khi Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ năm 1975, chính quyền do đảng Cộng sản lãnh đạo từ Nam chí Bắc đã ra sức phá hoại và thao túng tất cả các tổ chức Phật giáo khắp nước, để vào năm 1981, họ chỉ đạo thành lập Giáo Hội Phật giáo Việt Nam và đẩy GHPGVNTN vào tư thế hoạt động ngoài vòng pháp luật và liên tục bị đàn áp.

Từ năm 1975 đến nay cơ cấu tổ chức của GHPGVNTN bị thu hẹp, chỉ còn văn phòng điều hành ở các tỉnh sau đây: Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam – Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tiền Giang. Tính đến năm 2013, khoảng 10% các cơ sở trước năm 1975 của Giáo hội Thống Nhất còn thuộc quyền đảm nhiệm của Giáo hội. Số còn lại 90% đã bị chính quyền giao cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam quản lý.

Chùa Liên Trì ở Thủ Thiêm, quận 2, Sài Gòn thuộc GHPGVNTN, liên tục bị áp lực từ giới chức địa phương đòi giải tỏa. Theo tôi, thì nguyên do là để triệt tiêu Giáo hội Thống Nhất và trấn áp phong trào xã hội dân sự nói chung vì chùa Liên Trì là nơi đại diện các tổ chức xã hội dân sự độc lập tập trung họp mặt hằng tháng từ ba năm trở lại đây, và là địa điểm biếu quà cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa từ bao năm qua. 

Dưới đây là những khó khăn hiện tại mà Giáo hội phải đối mặt dưới sự trấn áp của chính quyền cộng sản Việt Nam được tóm tắt một cách ngắn gọn nhất có thể:

-Tăng ni bị chính quyền xâm phạm quyền tự do cư trú và tự do đi lại. Mỗi năm tăng ni có ba tháng hè tu tập tập trung tại các chùa lớn. Tăng ni Phật giáo nào muốn tu tập ở các chùa thuộc GHPGVNTN đều bị gây khó khăn về việc cấp giấy tờ tạm trú và bị đe dọa đến nỗi phải bỏ đi và lựa chọn tu tập trong các chùa của Giáo hội quốc doanh. Tăng ni thuộc các chùa thuộc GHPGVNTN muốn di chuyển từ chùa này sang chùa khác phục vụ cho mục đích tu học đều bị chính quyền hạn chế, thậm chí còn không được xuất cảnh ra nước ngoài tu học. Các tăng ni muốn đăng ký hộ khẩu thường trú tại các chùa thuộc GHPGVNTN đều không được chính quyền cấp phép.

-Ở Việt Nam, các chùa chiền được đăng ký dưới tên Giáo hội quốc doanh mới được cấp phép trùng tu hoặc xây dựng. GHPGVNTN không được phép xây dựng chùa chiền, thậm chí không được sửa chữa. Nếu vẫn bất chấp lệnh cấm mà xây dựng hoặc sữa chữa, chính quyền sẽ cho lực lượng cưỡng chế đến đập phá.

-Mọi tài liệu in ấn, các khóa giảng dạy, các hội trại cho Phật tử, các buổi thuyết giảng Phật pháp của GHPGVNTN đều bị nhà nước cấm chỉ.

-Mọi sinh hoạt tôn giáo bình thường như: lễ lạc, cúng kính… đều phải được phép của chính quyền mới được tổ chức. Và số người tham gia phải có giới hạn.

-Tăng ni và Phật tử thuộc các chùa GHPGVNTN đều thường xuyên bị an ninh mật vụ theo dõi, đe doạ tại chùa và bị ngăn cản không cho tụ tập hội họp để bàn thảo về các công việc quan trọng của Giáo hội. Mọi công việc họp hành đều phải thực hiện qua internet.

-Nhà nước cho đội ngũ an ninh và côn đồ khủng bố, đe dọa các Phật tử thân thiết của chùa thuộc GHPGVNTN để họ xa lánh Giáo hội này và chuyển sang sinh hoạt, đi lễ, cúng dường cho các chùa thuộc giáo hội Nhà nước.

– Các sinh hoạt từ thiện xã hội của Giáo hội đều bị chính quyền sách nhiễu. Các chính quyền địa phương luôn được lệnh cản trở, gây khó khăn cho các chuyến biếu quà từ thiện của Giáo hội. Thậm chí, các phái đoàn từ thiện của Giáo hội Thống nhất đều bị buộc phải phát quà theo danh sách chính quyền địa phương cung cấp chứ không được tiếp cận các cộng đồng thực sự cần giúp đỡ.

Gần đây, chính quyền Việt Nam đưa ra Dự luật Tín ngưỡng Tôn giáo, buộc mọi tổ chức tôn giáo phải khai báo, xin phép về việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc (Đ. 19-20), việc thành lập lẫn hoạt động của cơ sở đào tạo tôn giáo (Đ. 21-25), việc tổ chức hội nghị, đại hội tôn giáo (Đ. 32), việc mở các lớp bồi dưỡng tôn giáo (Đ. 27). Về nhân sự, nhà cầm quyền phê duyệt trước ứng sinh cơ sở tu hành lẫn trường đào tạo chức sắc (Đ. 24), buộc đăng ký những ai đi tu (Đ. 43), can thiệp vào chương trình huấn luyện họ (Đ. 26), vào việc tấn phong, bổ nhiệm, thuyên chuyển các chức sắc lãnh đạo (Đ. 34-39).

Rõ ràng, chính quyền cộng sản Việt Nam không có bất cứ thiện chí thay đổi nào trong việc cởi trói cho các tổ chức tôn giáo độc lập. Chúng tôi hy vọng quý vị tiếp tục theo dõi tình hình vi phạm tự do tôn giáo tại Việt Nam nói chung và các diễn tiến trấn áp đối với GHPGVNTN nói riêng.

Kính thư,

Sài Gòn, ngày 27 tháng 8 năm 2015

(đã ấn, ký)

Tỳ kheo Thích Không Tánh

-Trụ trì chùa Liên Trì,

-Phó Viện trưởng Hội đồng Điều hành Tăng đoàn GHPGVNTN,

-Đại diện Khối Phật giáo của Hội đồng Liên tôn Việt Nam.

 

XEM BẢN TIẾNG ANH:

To: U.S. Commission on International Religious Freedom

Our Delegation of Vietnamese United Buddhists is a Buddhist organization established in 1964 in South Vietnam. After the collapse of the Vietnam Republic in 1975, the communist government has strived to impose political control over all Buddhist organizations nationwide, and in 1981, it set up the Delegation of Vietnamese Buddhists, making the Delegation of Vietnamese United Buddhists illegal. The government have continuously been harassing our organization.

Since 1975, the structure of the Delegation of Vietnamese United Buddhists has been forced to scale down, and only executive offices remain in ten localities namely Quang Tri, Thua Thien-Hue, Quang Nam, Danang, Binh Dinh, Phu Yen, Lam Dong, Dong Nai, Ba Ria-Vung Tau and Tien Giang provinces. By 2013, only 10% of the delegation’s facilities remain under the management of the delegation while the remaining 90% were taken by the government and given to the state-controlled Buddhist delegation.

The Lien Tri Pagoda in Thu Thiem, District 2 in Ho Chi Minh City belongs to the Delegation of Vietnamese United Buddhists. The pagoda leadership has been under great pressure of the local authorities which strive to seize the land on which the pagoda is located. We think the move is aimed at demolishing the Delegation of Vietnamese United Buddhists and suppress unregistered civil society organizations as the pagoda is the place where representatives of these organizations have gathered monthly in the past three years, and it is the location for granting presents for war invalids of the Saigon regime’s army in the past decades.

The Delegation of Vietnamese United Buddhists is facing a number of obstacles created by the Vietnamese communist government:

– The freedom of residence and movement of monks has been restricted or violated

Every year, monks gather three months in the summer in big pagodas. All monks who want to gather in pagodas of Delegation of Vietnamese United Buddhists have met difficulties in obtaining temporary registration, and forced to move to state-controlled pagodas. The movement of monks of the delegation from one pagoda to another has been limited, and some have even been barred from studying abroad. Local authorities have refused to register monks who want to serve in pagodas belonging to the Delegation of Vietnamese United Buddhists.

– Only state-controlled pagodas are given permission for restoration and building of religious facilities while the Delegation of Vietnamese United Buddhists are not allowed to conduct such activities for the pagodas under its management. Local authorities will demolish pagodas of the Delegation of Vietnamese United Buddhists if monks try to restore them or build new facilities.

– State authorities have banned the Delegation of Vietnamese United Buddhists from printing documentation, opening training courses, organizing meetings of followers and delivering Buddhist lectures.

-Local authorities require the Delegation of Vietnamese United Buddhists to ask for permissions for regular activities such as praying and worship, and limit the number of participants.

– Security forces have maintained close surveillance of monks and followers of the delegation, threatened them and barred them from gathering to discuss the delegation’s activities. Monks and followers have been forced to carry out online meetings.

– Local authorities have used security agents and thugs to torture and threaten followers of the Delegation of Vietnamese United Buddhists, forcing them to move to state-controlled facilities.

– Authorities have tried to halt charity activities of the Delegation of Vietnamese United Buddhists, even forcing the delegation to give presents to those approved by the local authorities but not to those who are in need.

Recently, the Vietnamese government has introduced a draft law on beliefs and religions which will force all religious organizations to register for their establishment, merging, separation, and unification (Article 19-20), the setting up of religious training facilities (Article 21-25), the organizing of religious conferences and congresses (Article 32) and opening of religious training courses (Article 27.) The draft law also empowers local authorities to approve personnel affairs of religious facilities and religious training facilities (Article 24), forcing people who want to become religious staff to register (Article 43) and allowing government interference in religious training programs (Article 26) and in the promotion, appointment and transferring of managing religious clerks.

Clearly, the Vietnamese communist government has no desire to loosen its control over independent religious sects. We hope that you will continue to observe violations of religious freedom in Vietnam in general and the harassments against the Delegation of Vietnamese United Buddhists in particular.

Regards,

Thich Khong Tanh

– Chief Monk of Lien Tri Pagoda

– Deputy Head of the the Delegation of Vietnamese United Buddhists’ Management Council

– Representative of Buddhists in the Vietnam Inter-religious Council

Huỳnh Thục Vy dịch sang Anh ngữ

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)
29 Tháng Bảy 2015(Xem: 4118)
Tất cả những việc khó khăn phức tạp trên không ngoài mục đích nhằm khủng bố tinh thần tu học của Tăng chúng để cuối cùng áp lực phải sinh hoat theo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Nếu sinh hoat theo GHPGVN thì sẽ được yên ổn.
29 Tháng Bảy 2015(Xem: 4784)
Qua những công việc ngăn cấm cũng như tuyên truyền vận động không được xây dựng, không được đến chùa vì các chùa Phước Bữu, chùa Thiên Quang, Tịnh thất Đạt Quang không theo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam mà các chùa này theo Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
29 Tháng Bảy 2015(Xem: 4713)
Khu đô thị mới Thủ Thiêm không phải là khu quân sự, lại không phải là vì công ích quốc gia đại cuộc. Vậy mà vì sao chỉ để xây dựng một khu đô thị mới mà phải cưỡng chế, giải tỏa, triệt tiêu chùa, nhà thờ, thánh thất là mưu đồ gì gây oan khiên cho nhân dân?
29 Tháng Bảy 2015(Xem: 4511)
Ngày 09 và10-08-2014, nhằm ngày 14và15 Giáp ngọ. Một lực lượng rất là hùng hậu gồm các ban ngành, kể cả phụ nữ túc trực cả ngày lẫn đêm. Họ chặn tất cả các lối vào Chùa, không cho bất cứ một ai được vào trong cả. Nhiều Phật tử mua lễ vật đến cúng dường Vu Lan thì bị một số phụ nữ chặn lại không cho vào,...
29 Tháng Bảy 2015(Xem: 4106)
Hoa trái của đức Hiếu hạnh là chất liệu có khả năng làm thăng hoa cuộc sống, tô bồi đạo đức tâm linh cho gia đình, xã hội nhất là trong giai đoạn nhiều cam go, thách thức của Đạo pháp và Dân tộc hiện nay.
29 Tháng Bảy 2015(Xem: 4234)
Từ chiều cùng ngày 9-5 đến ngày 14-5-2014, tức là ngày 11-4 cho đến ngày 16-4 âm lịch, chính quyền địa phương gồm tất cả các ban nghành với lực lượng rất là hùng hậu; riêng nghành công an ngụy trang toàn là thường phục, canh gác ngăn chặn tất cả các lối vào, không cho bất cứ một ai được vào Chùa, kể cả ngày lẫn đêm.
29 Tháng Bảy 2015(Xem: 4275)
Hòa cùng niềm vui chung của hàng triệu triệu người con Phật khắp năm châu bốn biển, nhân ngày Phật đản năm nay Ban tổ chức Đại lễ Phật Đản, Tăng Đoàn Thừa Thiên Huế đã thực hiện nghiêm túc tinh thần nội dung Thông tư số 001/BĐH/TTH/TT. Ngày 26.4.2014 Ban Điều hành Tăng đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Thừa Thiên Huế, tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2558.
28 Tháng Bảy 2015(Xem: 3653)
Tham chiếu Biên Bản tinh thần phiên họp tổ chức Phật Đản PL. 2558, lúc 14h00 ngày 22 tháng 3 năm Giáp Ngọ (21/4/2014), tại Tổ đình Quốc Ân, gồm toàn Ban Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN Thừa Thiên Huế và các vị Trú trì các Tổ đình, Tự viện và đại diện Phật tử đạo tràng Thập thiện và Bồ Tát.
28 Tháng Bảy 2015(Xem: 4186)
Nay nhân loại lại một lần nữa hân hoan chào đón ngày đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni giáng trần. Hòa quyện trong ngày vui chung của những người con Phật trên khắp năm châu bốn biển. Thay mặt Ban Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN Thừa Thiên Huế, kính gởi đến chư tôn Giáo phẩm, chư Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức tăng ni, và đồng bào Phật tử các giới trong, ngoài nước lời chúc mừng khánh đản tốt đẹp nhất và hoàn thành viên mãn các công tác Phật sự trong mùa Phật Đản 2558.
28 Tháng Bảy 2015(Xem: 4561)
Công an Thành phố Đà nẵng - Công an quận Sơn trà đã khủng bố sách nhiễu dưới hình thức đấu tố, trù dập hạ cấp nhân phẩm cá nhân của con thuộc thành viên của Tăng đoàn GHPGVNTN. Con cực lực lên án và phản đối mạnh mẽ những hành vi trên của chính quyền địa phương cũng như Công an sở tại.