38. Vô Cầu

30 Tháng Tám 201721:06(Xem: 2512)

Giọt Sương Huyễn Hóa                                    Viên Lý


VÔ CẦU

Bậc trí giả hề      
Không hy vọng cũng không tuyệt vọng      
Pháp Có chẳng cầu niết bàn không chỗ đến đi
Vì đến và đi      
là việc thế gian      
Và niết bàn không là thổ ngơi      
Có giới tuyến thời – không cố định      
Niết bàn không là niết bàn      
Không ngay cả điều được gọi niết bàn      
Vì niết bàn      
Vượt qua tất cả      
Vượt chính cái đã đang và sẽ vượt qua      
Phật tánh thường trụ      
Bát Nhã vô sở ngại      
Là như lai      
Là không tánh      
Là tất cả nhưng không là gì cả      
Không cả luôn ngôn ngữ tịnh lạc ngã thường      
Thì có gì cô độc cô đơn      
Có pháp còn suy cầu      
Cố nhiên vẫn còn có người đang cầu pháp      
Pháp người bỏ lại sau lưng      
Quên ngay đằng trước ưng vô sở cầu      
Phật tánh vốn      
Nhiệm mầu hiện hữu      
Mỗi chúng sinh đức Phật uy linh  


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
21 Tháng Mười 2015(Xem: 5231)
Trong một cơ duyên dịch giáo pháp của Đức Đạt Lai Lạt ma, tôi khắc ghi lời ngài rằng, nếu không có cái nhìn tổng thể, có thể đôi khi người thực hành sẽ thấy giáo pháp, những phương pháp thực hành mà đức Phật ban có nhiều điểm mâu thuẫn nhau. Thực ra tất cả giáo pháp, phương pháp thực hành của đức Thế Tôn đều mang pháp vị giải thoát. Đức Phật tuyên thuyết nhiều giáo pháp ứng hợp cho căn cơ của mỗi chúng sinh.
27 Tháng Tám 2015(Xem: 10137)
Hôm nay, 19-11-2010, tôi đã từng được yêu cầu nói về một số hiểu biết thông thường sai lạc về Phật Giáo. Và có nhiều thứ đa dạng khác nhau, với nhiều lý do khác nhau. Có một số đặc thù là văn hóa, hoặc là đối với văn hóa phương Tây, hay đối với Á châu và những nền văn hóa khác bị ảnh hưởng bởi sự suy nghĩ của phương Tây hiện đại. Có những hiểu biết sai lầm có thể đến từ những vùng văn hóa khác
27 Tháng Năm 2015(Xem: 7407)
Cuốn sách này gồm một hợp tuyển những tác phẩm của Longchen Rabjam (1308-1363) về Dzogpa Chenpo (S. mahasandhi, Việt : Đại Toàn Thiện). Những bản dịch có một giới thiệu chi tiết căn cứ chặt chẽ trên kinh điển và những giải thích truyền thống về phương diện bí truyền sâu xa nhất của Phật giáo.