29. Trung Đạo

29 Tháng Tám 201721:58(Xem: 2878)

Giọt Sương Huyễn Hóa                                    Viên LýTRUNG ĐẠO


Khể thủ Đấng Từ Tôn điều ngự      
Bậc cha lành tất cả muôn sanh      
Tuyên dương trung đạo tánh không      
Diệu nghĩa duyên khởi, tương duyên tương thành
Tương tức tương nhập tương ly      
Đạo lý vi diệu bất tư vô nghì      
Nghĩa bát bất hàm tàng vô lượng      
Không đến – đi, đồng – dị, diệt – sanh      
Không đoạn – thường ngôn ngữ huyễn danh      
Hý luận sạch mở bày chân tướng      
Tự tánh vốn không hiển sinh muôn hữu      
Hữu là diệu hữu      
Không tức chân không      
Chân không diệu hữu không hai      
Cũng chẳng là một và không là gì      
Trung đạo bất khả tư nghì      
Cúi đầu lạy đấng từ bi đại hùng 


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
21 Tháng Mười 2015(Xem: 5869)
Trong một cơ duyên dịch giáo pháp của Đức Đạt Lai Lạt ma, tôi khắc ghi lời ngài rằng, nếu không có cái nhìn tổng thể, có thể đôi khi người thực hành sẽ thấy giáo pháp, những phương pháp thực hành mà đức Phật ban có nhiều điểm mâu thuẫn nhau. Thực ra tất cả giáo pháp, phương pháp thực hành của đức Thế Tôn đều mang pháp vị giải thoát. Đức Phật tuyên thuyết nhiều giáo pháp ứng hợp cho căn cơ của mỗi chúng sinh.
27 Tháng Tám 2015(Xem: 11286)
Hôm nay, 19-11-2010, tôi đã từng được yêu cầu nói về một số hiểu biết thông thường sai lạc về Phật Giáo. Và có nhiều thứ đa dạng khác nhau, với nhiều lý do khác nhau. Có một số đặc thù là văn hóa, hoặc là đối với văn hóa phương Tây, hay đối với Á châu và những nền văn hóa khác bị ảnh hưởng bởi sự suy nghĩ của phương Tây hiện đại. Có những hiểu biết sai lầm có thể đến từ những vùng văn hóa khác
27 Tháng Năm 2015(Xem: 8040)
Cuốn sách này gồm một hợp tuyển những tác phẩm của Longchen Rabjam (1308-1363) về Dzogpa Chenpo (S. mahasandhi, Việt : Đại Toàn Thiện). Những bản dịch có một giới thiệu chi tiết căn cứ chặt chẽ trên kinh điển và những giải thích truyền thống về phương diện bí truyền sâu xa nhất của Phật giáo.