4. Tự Tánh Vốn Không

27 Tháng Tám 201715:39(Xem: 2881)

Giọt Sương Huyễn Hóa                                    Viên LýTỰ TÁNH VỐN KHÔNG


Tự tánh vốn chẳng có      
Tự tánh vốn chẳng không     
Có không là hữu kiến      
Thanh tịnh tựa hư không      

Phước và trí chẳng một      
Trí và phước không hai      
Một và hai rỗng lặng      
Đạo lớn rộng vô biên      

Đệ nhất nghĩa bất khả      
Hý luận hoặc tư duy      
Kiến tánh sanh tử diệt      
Niết bàn không hữu vô      

Đoạn trừ tâm điên đảo      
Phật tánh lộ hiện tiền      
Mười phương chẳng một vật
Thường trụ tâm như nhiên  

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
21 Tháng Mười 2015(Xem: 5870)
Trong một cơ duyên dịch giáo pháp của Đức Đạt Lai Lạt ma, tôi khắc ghi lời ngài rằng, nếu không có cái nhìn tổng thể, có thể đôi khi người thực hành sẽ thấy giáo pháp, những phương pháp thực hành mà đức Phật ban có nhiều điểm mâu thuẫn nhau. Thực ra tất cả giáo pháp, phương pháp thực hành của đức Thế Tôn đều mang pháp vị giải thoát. Đức Phật tuyên thuyết nhiều giáo pháp ứng hợp cho căn cơ của mỗi chúng sinh.
27 Tháng Tám 2015(Xem: 11286)
Hôm nay, 19-11-2010, tôi đã từng được yêu cầu nói về một số hiểu biết thông thường sai lạc về Phật Giáo. Và có nhiều thứ đa dạng khác nhau, với nhiều lý do khác nhau. Có một số đặc thù là văn hóa, hoặc là đối với văn hóa phương Tây, hay đối với Á châu và những nền văn hóa khác bị ảnh hưởng bởi sự suy nghĩ của phương Tây hiện đại. Có những hiểu biết sai lầm có thể đến từ những vùng văn hóa khác
27 Tháng Năm 2015(Xem: 8040)
Cuốn sách này gồm một hợp tuyển những tác phẩm của Longchen Rabjam (1308-1363) về Dzogpa Chenpo (S. mahasandhi, Việt : Đại Toàn Thiện). Những bản dịch có một giới thiệu chi tiết căn cứ chặt chẽ trên kinh điển và những giải thích truyền thống về phương diện bí truyền sâu xa nhất của Phật giáo.