Thông điệp Phật đản PL. 2559 của đức Trưởng lão Hòa thượng Thượng Thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN

28 Tháng Bảy 201518:36(Xem: 8981)
Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hạnh
Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hạnh
TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH


VP. Phật học viện Kim Quang,

18 Duy Tân, tp.Huế,

Thừa Thiên Huế

Phật lịch. 2559

Số: 003/HĐCM/TĐ/TT


THÔNG ĐIỆP PHẬT ĐẢN PL. 2559

Kính gởi:

- Chư tôn Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Điều hành.

- Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni TĐGHPGVNTN

- Chư vị thiện hữu tri thức, đồng bào Phật tử các giới trong và ngoài nước.

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư tôn đức,

Thưa liệt quý vị,

Hôm nay là ngày trăng tròn tháng Vesakha Ấn Độ, nhằm ngày Rằm tháng Tư Âm lịch, ngày đức Phật đản sanh lần thứ 2559. Nhân dịp nầy, trước Đại Lễ Phật Đản khắp nơi trên Thế giới và Việt Nam. Thay mặt chư Tôn đức Trưởng lão TĐGHPGVNTN, tôi trân trọng kính gửi đến chư Tôn Hoà Thượng, chư Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni trong và ngoài nước lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, bày tỏ niềm tin trong sáng đối với Chánh pháp và Dân tộc, kiên trì sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh, hàng phục ma vương để thành tựu sứ mệnh Như Lai sứ giả.

Kính bạch chư  tôn đức,

Thưa quý liệt vị,

Trong thời gian dài lâu, chư tôn Giáo phẩm và liệt quí vị, mặc dầu hoàn cảnh sinh hoạt có khắc nghiệt, sự răn đe cấm cản, sự hù dọa khủng bố thường xuyên và thô bạo từ các thế lực vô minh.

Thế nhưng, khó khăn không làm chùn bước, danh lợi không màng và bạo lực không nản chí, chư tôn đức và liệt quý vị, đã đồng hành cùng Giáo hội, cống hiến công của vào sự nghiệp phục vụ Chánh pháp, đòi lại pháp lý sinh hoạt bình thường cho Giáo hội, cũng như dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo cho dân tộc. Mặc dầu kết quả cho đến nay vẫn chưa có gì sáng sủa.

Nhưng chúng ta luôn tin tưởng rằng: ánh sáng đến đâu, bóng tối lùi tới đó. Cái tà không thắng được điều chân. Con thuyền Bát nhã, Sắc tức Không, Không tức Sắc, mãi mãi chuyên chở Chánh pháp đến cõi vĩnh hằng bất diệt.

Kính thưa quý vị,

Đạo Phật là một sinh lực vô cùng phong phú. Đó là nguồn sinh lực của Chánh pháp. Khởi nguyên nguồn sinh lực ấy là đức Phật. Nguồn sinh lực này không phải là những hệ thống lý thuyết vô tận trong ba tạng kinh điển, mà chính là sự thể hiện của Chánh pháp trong đời sống loài người.

Thời đức Phật còn tại thế, người ta chỉ cần nương vào đạo phong của Ngài mà tu tập và chứng ngộ. Nhân cách siêu tuyệt của Ngài đã cảm hóa nhân loại một cách nhiệm mầu. Cho đến hơn một trăm năm sau ngày Nhập diệt mà uy đức của nhân cách ấy, vẫn còn hướng dẫn được sự sống của toàn Giáo hội, thì chúng ta đủ biết nguồn sinh lực ấy mạnh mẽ biết chừng nào!

Không những thế, gần ba nghìn năm sau, hàng trăm triệu người, nương vào nhân cách ấy để tu tập và tiến bộ, thăng hoa đời sống đạo đức, lễ nghĩa trong xã hội. Đức Phật quả là nguồn sống bất tận! Đệ tử của Ngài qua nhiều thế hệ, đã từng trân trọng và tăng bồi nguồn sinh lực ấy để cho mọi tầng lớp chúng sanh được thụ hưởng. Còn gì mầu nhiệm và rực rỡ cho Phật giáo hơn, khi giáo lý được thể hiện ngay nơi cuộc sống của Tăng Ni, Phật tử và nhân loại.

Hơn hai mươi thế kỷ trước, ở Ấn Độ, có một ông vua hết sức tàn ác, thanh gươm chinh phạt từng đẫm ướt máu đào của hàng trăm ngàn sinh dân. Ấy thế mà, khi được cảm hóa theo Chánh pháp, đã trở thành một ông vua nhân từ thuần hậu, được mọi người thương mến kính phục. Đó là A Dục vương Đại đế. A Dục vương tàn ác (Candasoka) trở thành A Dục vương của Chánh pháp (Dharmasoka).

A Dục vương đã áp dụng Chánh pháp của đức Phật để giúp nước trị dân. Một tổ quốc bao la, đã sinh hoạt theo đạo Phật, một khối dân hàng trăm triệu người sống trong an lạc – không còn ai bị sợ hãi – không còn ai bị áp bức – không còn một ai bị chiếm đoạt đất đai, ruộng vườn…

Ở Việt Nam vào các triều đại Lý-Trần, nguồn sinh lực ấy cũng được khơi mở dồi dào nhờ công trình thực tu thực chứng của các Thiền sư. Còn thêm các đấng quốc vương, tể tường thực tâm qui y với Chánh pháp và nguyện làm theo lời Phật dạy. Nhờ vậy mà một dân tộc sống hiền hòa, hành động theo tinh thần Phật giáo đã đưa quốc gia đến thái bình, an lạc và phú cường. Thời ấy, cũng là thời đại mà đạo Phật được thịnh hành và áp dụng.

Chánh pháp được sinh hoạt ở đâu, thì nguồn sinh lực được khơi mở ở đó. Nhìn lại những thời đại mà Chánh pháp được thực hiện rõ ràng ấy, chúng ta nghĩ thế nào? Còn gì mầu nhiệm và rực rỡ cho Phật giáo hơn, khi giáo lý đức Thế Tôn thể hiện trong đời sống hằng ngày của Tăng Ni và Phật tử.

Kính bạch chư  tôn đức,

Thưa liệt quý vị,

Trong tinh thần đón mừng Phật đản PL.2.559, nguyện cầu đất nước sớm có dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, nhân dân an lạc, cảnh lầm than đói nghèo, tù tội được xóa bỏ. Triệu người như một, kề vai góp sức chống ngoại xâm, bảo toàn lãnh thổ, lãnh hải và Hoàng Sa, Trường Sa để không thẹn với tiền nhân khổ công gây dựng.

Kính chúc chư tôn Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Điều hành Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, các vị thiện hữu tri thức, đồng bào Phật tử các giới trong và ngoài nước an vui trong mùa Phật đản.

Ngưỡng nguyện hồng ân Tam bảo, chư vị Hộ pháp Thiện thần, Lịch đại Tổ sư, chư Thánh tử đạo, Hồn thiêng sông núi gia hộ chúng ta!

Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thi hiện Đản Sanh

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Phật học viện Kim Quang, ngày  18 tháng 5 năm 2015.

THƯỢNG THỦ

TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN

(đã ấn, ký)

Trưởng Lão Tỷ Kheo THÍCH THIỆN HẠNH


Xem bản chính:
THONG-DIEP-1THONG-DIEP-2THONG-DIEP-3
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn