Chùa Điều Ngự - Dieu Ngu Temple
Gyalwang Drukpa XII