THÔNG TƯ VỀ VIỆC AN CƯ KIẾT HẠ NGẮN HẠN VÀ HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN 2022

01 Tháng Năm 202213:22(Xem: 2672)
THÔNG TƯ VỀ VIỆC AN CƯ KIẾT HẠ NGẮN HẠN VÀ HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN 2022

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni lãnh đạo và thành viên của Tăng Đoàn,
Kính thưa quý Thiện tín Cư sĩ, Huynh trưởng Phật tử,

Nhằm thực hiện Quyết Nghị của Hội Nghị Thường Niên 2021 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại, Tăng Đoàn sẽ xúc tiến thi hành ba Phật sự quan yếu tại Tu Viện Viên Ngộ, 3254 Rosebud Rd, loganville, GA 30052 như sau:
  • A. Khoá An Cư Kiết Hạ ngắn hạn từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 7 năm 2022
  • B. Hội Nghị Thường Niên 2022 sẽ được tổ chức vào ngày Thứ Sáu, 29 tháng 7 năm 2022; Thời gian: từ 8:00AM – 9:00PM
  • C. Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tiền Bối Tổ Sư lúc 11 giờ trưa, Chủ Nhật, ngày 31 tháng 7 năm 2022

Để Ban Tổ Chức có đủ thuận duyên hoàn tất mọi Phật sự, kính yêu cầu chư Tôn đức Giáo phẩm và quý Đạo hữu hoan hỷ tiếp tay hỗ trợ Ban Tổ Chức bằng cách:
  1. Ghi danh tham dự khoá An Cư Kiết Hạ ngắn hạn của Tăng Đoàn;
  2. Cử phái đoàn tham dự Hội Nghị Thường Niên 2022, mỗi phái đoàn của mỗi cơ sở đơn vị gồm có 3 Đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết và 2 Đại biểu quan sát;
  3. Chuẩn bị bản báo cáo Phật sự thuộc phạm vi trách nhiệm;
  4. Chuẩn bị bài Tham Luận để trình bày trước Hội Nghị, mỗi bài Tham Luận nếu đọc không quá 3 phút, tuy nhiên tuỳ theo nhu cầu có thể viết nhiều trang để lưu trữ tài liệu hoặc đăng vào Kỷ Yếu của Hội Nghị;
  5. Để tiện việc sắp xếp nơi lưu trú, xin gởi danh sách của Phái Đoàn đến Ban Tổ Chức trước ngày 10 tháng 7 năm 2022;
  6. Tuỳ theo khả năng có thể, xin chư vị toàn tâm yểm trợ vật chất lẫn tinh thần cho Ban Tổ Chức, chi phiếu cúng dường khoá An Cư Kiết Hạ, xin ghi Tu Viện Viên Ngộ;
  7. Mọi chi tiết liên quan đến Khoá An Cư Kiết Hạ và Hội Nghị Thường Niên 2022, xin hoan hỷ liên lạc với Hoà Thượng Thích Nhuận Hải, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, Hoá Chủ Khoá An Cư Kiết Hạ kiêm Trưởng Ban Tổ Chức Hội Nghị Thường Niên 2022 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại hoặc Văn Phòng Thường Trực Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại.
 
Vì sự trường tồn của Tăng Đoàn và mạng mạch lâu dài của chánh pháp, kính xin chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni và quý Đạo hữu hết lòng hợp tác để các Phật sự chung của Tăng Đoàn được tựu thành viên mãn.

Cúi xin Đức Phật từ bi gia bị mọi Phật sự của chúng ta được viên toàn như nguyện.

Phật lịch 2566 – Westminster, ngày 28/4/2022
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành
Tỳ kheo Thích Viên Lý

ngblank
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
18 Tháng Năm 2024(Xem: 134)
26 Tháng Tư 2024(Xem: 428)
Để biểu tỏ lòng tri ân và báo ân đối với công đức giáo hoá độ sanh sâu dày của Đức Phật và xiển dương giáo pháp từ bi cứu khổ, chuyển mê khai ngộ của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ trang nghiêm tổ chức Đại Lễ Phật Đản, PL 2568; đồng thời để tăng trưởng giới đức, thúc liễm thâm tâm, trang nghiêm thanh tịnh Đạo nghiệp, vung bồi phạm hạnh của bậc Xuất trần Thượng sĩ cũng như để kiểm điểm những Phật sự trong năm qua và đề ra chương trình hành hoạt cho năm tới, Khoá An Cư Kiết Hạ Ngắn Hạn và Hội Nghị Thường Niên của Tăng Đoàn sẽ được tổ chức trong thời gian và địa điểm như sau:
15 Tháng Ba 2024(Xem: 629)
⛩️ THƯ MỜI ⛩️ 🪷 Lễ Huý Kỵ Lần Thứ VI 🪷 ☸️ Cố Đại Lão Hòa Thượng thượng Viên hạ Thành (1943- 2018) Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm - kiêm Tổng Vụ Trường Tổng Vụ Nghi Lễ Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại.
09 Tháng Hai 2024(Xem: 1272)
08 Tháng Hai 2024(Xem: 1051)