THÔNG BẠCH PHẬT ĐẢN PL 2564 – 2020 CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI

04 Tháng Năm 202209:12(Xem: 2848)

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA

14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683

Điện thoại: (626) 800-9081 * (714) 890-9513
* Email: tangdoanhaingoai@gmail.com
Số:028/HĐĐH/TB/CT
THÔNG BẠCH PHẬT ĐẢN PL 2564 -2020

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni,

Kính thưa chư liệt vị,

Cách đây 2644 năm Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn đã thị hiện đản sanh, sự thị hiện đản sanh của Đức Phật đã mở ra một toàn cảnh mầu nhiệm và là một sự kiện lịch sử vô cùng trọng đại lý do là vì Đức Phật đã minh thị về sự phục hồi diệu tính giác ngộ vô minh và giải thoát toàn bộ khổ đau một cách tuyệt đối. Mục tiêu tối hậu của sự thị hiện của Đức Phật là khai thị để mọi loài chúng sanh thể nhập vào kho tàng Tri Kiến như thật của chư Phật. Sự thị hiện đản sanh của Đức Phật đã trao cho thế giới nhân loại bức Thông điệp của Từ bi và Trí tuệ; với bức Thông điệp ưu thắng này, Đức Phật đã giúp cho con người chung sống trong hoà bình bằng một tình thương bao la vô lượng; đã nâng cao khả tính giác ngộ vốn tự sẵn có của muôn loài.

Vì thế để biểu tỏ lòng tri ân và báo ân lên Đức Phật, hàng năm những người con Phật trên khắp năm châu đều long trọng cử hành đại lễ Phật Đản với tất cả niềm tin sâu sắc qua nhiều hình thức và nghi thức khác nhau; tuy nhiên, đặc biệt năm nay, mùa Phật Đản PL 2564 – 2020 lại đang trong hoàn cảnh đại dịch Coronavirus. Để bảo vệ sức khoẻ chung cho mọi người, sự đi lại và tập hợp đông đảo đều phải hạn chế. Do vậy, trên căn bản của đại bi tâm, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại và các Tự viện đều không thể tổ chức Đại Lễ Phật Đản với sự quang lâm đông đảo của chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng ni và quần chúng Phật tử như mọi năm. Tuy nhiên, trên nền tảng của giáo pháp không tánh và vô tướng thì mọi hình thức đều không phải là điều quan trọng mà cốt là ở cái tâm. Tâm có thành thì mười phương chư Phật mới cảm cách, chính vì thế, trong mùa Phật Đản năm nay, dù đang ở bất cứ đâu, ngay ở tại gia hay nơi đang làm việc, đúng 12 giờ trưa ngày Rằm tháng 4 âm lịch, bằng tất cả năng lượng thanh tịnh, xin mọi người hãy đem hết lòng thành nhất tâm đảnh lễ tri ân công đức giáo hoá độ sanh sâu dày của Đức Phật, đồng thời phát nguyện bước theo con đường mà Đức Phật đã khai thị. Đặc biệt xin chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni, quý tự viện, đoàn thể, tổ chức… tuỳ theo hoàn cảnh sở tại, thể hiện lòng tri ân và báo ân của mình lên Đức Phật nhân mùa Phật Đản Phật lịch 2564 năm nay, nhất là xin chư Tôn đức Tăng Ni kiết giới An cư ngay tại trú xứ để thúc liễm thân tâm, trưởng dưỡng giới đức.

Kính thưa chư liệt vị, trong bối cảnh xã hội đang đối diện với nhiều khủng hoảng, thế giới dường như đang thiết lập lại một trật tự mới, mọi quan hệ xã hội phải được gác lại, người cách ly người ngay cả những người thân thiết. Nhiều lệnh mới được ban hành, những nề nếp cũ bị thay đổi. Nhiều công việc phải tái phối trí bằng các phương thức làm việc từ xa. Mọi người đều bình đẳng dù là tổng thống hay người dân, dù là người nghèo hay người giàu, dù trẻ hay già, dù là nam hay nữ… Nhận thức và đánh giá về tác hưởng lâu dài đối với Coronavirus cũng như triển vọng của xã hội và con người đang phát sinh nhiều tra vấn. Những mục tiêu chiến lược trong nhiều lĩnh vực đang được điều chỉnh và tái định hướng. Trước tình huống không thể dự đoán trước, đây là dịp để chúng ta cải cách và hoàn thiện những gì cần hoàn thiện nhằm mở ra một trang  sử đầy hứa hẹn mà ở đó đức tin và ngọn đèn chân lý luôn toả sáng, tương lai của nhân loại mãi tươi đẹp.

Đức Phật dạy, cái gì có sinh phải có diệt. Trên căn bản của lời Phật dạy, chúng ta nhận thức rõ đại dịch Corona rồi đây chắc chắn sẽ phải chấm dứt vì Coronavirus không phải là một biệt lệ.

Con người đang quay về với chính mình và với đơn vị gia đình và thể hiện mối tương tác qua những nguyên tắc mới. Hơn bất cứ lúc nào, đây là lúc chúng ta cần phải sống trong chánh niệm và tĩnh giác. Cần biểu hiện sinh động đại bi tâm vốn luôn được song vận với đại trí tuệ. Hãy lấy chất liệu từ bi tưới thấm vào đời sống, hãy thực hiện sứ mệnh cứu khổ độ sanh và thành tựu viên mãn lý tưởng Bồ tát đạo. Hãy truyền cho nhau ngọn đuốc chánh pháp và khuyến tấn, nhắc nhở nhau dụng công hành trì chánh pháp, vì có hành trì và thể nghiệm chánh pháp chúng ta mới có đủ khả năng để tự cứu mình và giúp người. Hãy tự trang nghiêm bản thân bằng Giới, Định và Huệ. Nỗ lực khai dụng phương tiện truyền thông  hiện đại để tuyên lưu chánh pháp trên quy mô rộng lớn, phát huy tính sáng tạo để chuyển vận bánh xe chánh pháp  thù ứng với tình hình mới và thời đại mới. Hãy cùng nhau tôn trọng và bảo vệ sự sống nhất là phẩm giá của con người. Trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật đã khai thị: “Nhân thị tối thắng, năng sinh nhất thiết chư thiện pháp cố” có nghĩa là: Con người là trên hết vì có khả năng hiển sinh tất cả pháp lành. Đức Phật đã không ngừng tuyên xưng giá trị vô giá của con người vì theo Ngài con người không phải là một phó sản và càng không phải là vật nô lệ của bất cứ thế lực nào, đồng thời Ngài kêu gọi hãy tôn trọng quyền sống và quyền làm người của mọi con người một cách bình đẳng.

Đức Phật còn đặc biệt nhấn mạnh: “Nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh”: Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tưởng niệm và báo ân đích thực đối với Đức Phật không gì hơn hãy tinh cần tu tập để tự mình hiển lộ Phật tánh đang hiện hữu hằng hữu trong tâm thức của chính mình và giúp cho muôn loài hiển lộ viên mãn Phật tánh trong chính họ. Khi Phật tánh hiển lộ viên mãn, chiến tranh, bệnh dịch, hận thù, vô minh, sợ hãi, khổ đau sẽ hoàn toàn chấm dứt. Thế giới sẽ biến thành tịnh độ và con người sẽ tự tại, an nhiên.

Nhân mùa Phật đản, xin chúng ta hãy chí thành dâng nén tâm hương cúng dường lên Đức Phật, đồng thời nhất tâm cầu nguyện thế giới hoà bình, chúng sanh an lạc, đặc biệt đất nước và dân tộc Việt Nam sớm được tự do, dân chủ,  độc lập và quyền sống của con người được tôn trọng một cách tuyệt đối.

Chúng tôi cũng xin thành tâm chia sẻ những mất mát đau thương và hoàn cảnh khó khăn của nhiều quốc gia, tổ chức và gia đình, đồng thời cầu nguyện đại dịch Coronavirus sớm chấm dứt, người chết được siêu sanh, người bệnh chóng bình phục.

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh.

Phật lịch 2564 – Westminter, ngày 01 tháng 5 năm 2020

Chủ Tịch HĐĐH

(đã ấn ký)

Tỳ kheo Thích Viên Lý

 

blank blank blankGửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
18 Tháng Năm 2024(Xem: 126)
26 Tháng Tư 2024(Xem: 425)
Để biểu tỏ lòng tri ân và báo ân đối với công đức giáo hoá độ sanh sâu dày của Đức Phật và xiển dương giáo pháp từ bi cứu khổ, chuyển mê khai ngộ của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ trang nghiêm tổ chức Đại Lễ Phật Đản, PL 2568; đồng thời để tăng trưởng giới đức, thúc liễm thâm tâm, trang nghiêm thanh tịnh Đạo nghiệp, vung bồi phạm hạnh của bậc Xuất trần Thượng sĩ cũng như để kiểm điểm những Phật sự trong năm qua và đề ra chương trình hành hoạt cho năm tới, Khoá An Cư Kiết Hạ Ngắn Hạn và Hội Nghị Thường Niên của Tăng Đoàn sẽ được tổ chức trong thời gian và địa điểm như sau:
15 Tháng Ba 2024(Xem: 625)
⛩️ THƯ MỜI ⛩️ 🪷 Lễ Huý Kỵ Lần Thứ VI 🪷 ☸️ Cố Đại Lão Hòa Thượng thượng Viên hạ Thành (1943- 2018) Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm - kiêm Tổng Vụ Trường Tổng Vụ Nghi Lễ Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại.
09 Tháng Hai 2024(Xem: 1269)
08 Tháng Hai 2024(Xem: 1050)