THÔNG TƯ Về Việc Khoá Kiết Đông, Hội Nghị Thường Niên, Khoá Tu Học Mùa Đông và Lễ Hiệp Kỵ 2021

15 Tháng Mười Một 202115:07(Xem: 862)

                          Số: 037/VPTT/HĐĐH/TT/CT

 

THÔNG TƯ

Về Việc Khoá Kiết Đông, Hội Nghị Thường Niên, Khoá Tu Học Mùa Đông và Lễ Hiệp Kỵ


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni,

Kính thưa quý Cư sĩ, Huynh trưởng Phật tử,

Với tôn chỉ hoằng pháp lợi sanh trên căn bản của lý tưởng Bồ tát đạo, hàng năm Tăng Đoàn của chúng ta đều thực thi các dự án Phật sự một cách nghiêm túc; tuy nhiên năm 2020 và năm 2021, do tác hưởng nặng nề của đại dịch thế kỷ, giống như hầu hết các quốc gia và tổ chức, tôn giáo trên thế giới, mọi Phật sự của Tăng Đoàn đều bị đình trệ nhưng các cuộc họp định kỳ, bất thường và những Đại lễ của Tăng Đoàn đã thực hiện trên online. Mặc dù đại dịch Covid 19 và các biến thể của chúng vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt nhưng với tất cả nỗ lực trong khả năng có thể, chiếu Biên Bản cuộc họp định kỳ ngày 17 tháng 10 năm 2021 trên hệ thống viễn liên Zoom của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại, Tăng Đoàn sẽ tiến hành tổ chức bốn Phật sự trọng đại sau đây:

  1.  Khoá Kiết Đông ngắn hạn từ ngày 25 đến 28 tháng 11 năm 2021 tại Chùa Điều Ngự;
  2. Hội Nghị Thường Niên 2021 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều thứ sáu, ngày 26 tháng 11 năm 2021 tại Chùa Điều Ngự;
  3. Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư lúc 10 giờ sáng thứ bảy, ngày 27 tháng 11 năm 2021 tại Chùa Điều Ngự;
  4. Khoá Tu Học Mùa Đông từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều thứ bảy, ngày 27 tháng 11 năm 2021 tại Chùa Diệu Pháp.

Để Hội Nghị Thường Niên 2021 của Tăng Đoàn được tựu thành viên mãn, xin quý vị Tổng Vụ Trưởng của các Tổng Vụ hoan hỷ thực hiện những Phật sự sau đây: 

  1. Chuẩn bị bản báo cáo cũng như soạn thảo các đề án Phật sự trong phạm vi trách nhiệm để trình bày trước Hội Nghị;
  2. Kiện toàn thành phần nhân sự của Tổng Vụ thuộc phạm vi trách nhiệm;
  3. Nếu Tổng vụ nào  không báo cáo Phật sự do không thể hành hoạt vì tình hình đại dịch Covid 19 hoặc vì bất cứ lý do nào khác thì có thể đọc tham luận với thời gian tối đa 10 phút. Nội dung của tham luận chủ yếu là đóng góp ý kiến để xây dựng một Tăng Đoàn thật sự bền vững và hữu hiệu;
  4. Tích cực yểm trợ cả tinh thần lẫn vật chất, đặc biệt quang lâm chứng minh giảng dạy Khoá Tu Học Mùa Đông, tham dự Khoá Kiết Đông, Hội Nghị Thường Niên và Lễ Hiệp Kỵ của Tăng Đoàn.
  5. Vì tình hình đại dịch vẫn đang còn đe doạ và do điều kiện sinh hoạt ở Chùa Điều Ngự chưa đáp ứng đầy đủ, vì vậy dù không như sự mong đợi, nhưng số lượng chư Tôn đức Giáo phẩm tham dự Khoá Kiết Đông có giới hạn. Mọi chi tiết xin hoan hỷ liên lạc với Hoà Thượng Thích Viên Huy, Phó Chủ Tịch Thường Trực Hội Đồng Điều Hành, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Xã Hội kiêm Trưởng Ban Tổ Chức Khoá Kiết Đông, Hội Nghị Thường Niên, Lễ Hiệp Kỵ và Khoá Tu Học Mùa Đông năm 2021.

Cầu nguyện Đức Phật từ bi chứng minh gia bị cho Phật sự chung của chúng ta thành tựu như nguyện.

Trân trọng,

Phật lịch 2565 – Westminster, ngày 18 tháng 10 năm 2021

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành

Tỳ kheo Thích Viên Lý

 

Nơi nhận:

-       Chư Tôn đức Giáo phẩm Hội Đồng Điều Hành

-       Ban Tổ Chức Khoá  Kiết Đông, Hội Nghị Thường Niên, Khoá Tu Học Mùa Đông và Lễ Hiệp Kỵ “để tri hành”

Bản sao kính gởi:

-       Hoà Thượng Chủ Tịch và quý thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm

-       Hoà Thượng Chủ Tịch Hội Đồng Giám Luật

-       Pháp Sư Niên Trưởng Chủ Tịch và quý thành viên Hội Đồng Cố Vấn “để kính thẩm tường”

-       Các cơ quan Truyền Thông “để phổ biến”

-       Hồ sơ, lưu.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn