LỜI ĐẠO TỪ CỦA HOÀ THƯỢNG THÍCH VIÊN LÝ - CHỦ TỊCH TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI

27 Tháng Tám 201817:43(Xem: 533)

LỜI ĐẠO TỪ CỦA HOÀ THƯỢNG THÍCH VIÊN LÝ - CHỦ TỊCH TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI
Tại Lễ Vu Lan Của Chùa Điều Ngự, 14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683.
  Vào sáng ngày 25 tháng 8, 2018


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch chư tôn đức Giáo Phẩm Tăng Ni
Kính thưa quý vị dân cử
kính thưa quý vị đại diện các đoàn thể tổ chức, quý cơ quan truyền thông, quý bậc trưởng thượng, quý vị cư sĩ huynh trưởng GĐPT cùng quý đồng hương Phật tử.

Đức Phật dạy: chỉ với những lời dạy nào được thực thi một cách nghiêm chỉnh, những lời dạy đó mới có giá trị lớn lao.
Đức Phật đã làm những gì Ngài dạy, và đã dạy những gì Ngài chứng. Chính vì vậy mà trong Kinh Vu Lan Bồn Sớ Giải có ghi rõ rằng:
"Đại hiếu Thích Ca Mâu Ni Văn Phật
Trần kiếp báo thâm ân
Tích nhơn thành chánh giác"
Có nghĩa rằng là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một bậc đại hiếu, Ngài đã từ vô lượng kiếp, thực hành hạnh hiếu thảo, để đền đáp ân đức sinh thành thâm trọng của Cha Mẹ. Đồng thời tu những hạnh Bồ Tát, do vậy mà Ngài chứng thành đạo quả.
Qua bức thông điệp lớn, Vu Lan Bồn mà Đức Phật đã trao cho chúng ta, nội hàm 5 khai thị vô cùng quan yếu, đó là:
- Thứ nhất: Nhân quả và nghiệp báo
- Thứ hai: Tri ân và báo ân
- Thứ ba: Lòng từ bi vô lượng
- Thứ tư: Phương pháp cứu độ
- Thứ năm: Năng lực thanh tịnh tổng hợp của Tăng Đoàn.
Thưa quý vị, nhân mùa vu lan xin mỗi chúng ta hãy tự nhắc nhở mình 1 cách thường xuyên, chúng ta là những ngừơi hiếu thảo, nhưng đồng thời cũng là một chiến sĩ hoà bình. Chúng ta nổ lực nhiều hơn nữa để làm tròn chữ hiếu. Đồng thời chận đứng bạo động ác nghiệp để góp phần gìn giữ nền hoà bình chung của thế giới nhân loại, cũng như sự an lạc của tất cả muôn loài chúng sanh. Làm được như vậy, thì sự hiện diện của chúng ta ở đây mới mang lại một giá trị ý nghĩa và đích thực.
Chúng tôi hết lòng thâm tạ sự chúng minh của Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni, Quý Dân Cử, Quý đồng hương Phật tử, sự hiện diện của quý vị đã nói lên tất cả giá trị của lòng hiếu thảo, mà Đức Phật đã khai thị cách đây hơn 2600 năm qua.
Xin kính chúc quý vị phước huệ trang nghiêm, bồ đề tâm tăng trưởng. Đặc biệt kính chúc những bậc Cha Mẹ trưởng thượng được sống lâu, được an lạc, luôn luôn gìn giữ được đức tin của mình đối với chánh pháp.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn