THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI LỄ VU LAN

08 Tháng Tám 201814:47(Xem: 2573)
THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI LỄ VU LAN

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa chư liệt vị,
Đức Phật dạy, hiếu đạo là Phật đạo, hiếu tâm là Phật tâm, hiếu hạnh là Phật hạnh. Để đền đáp phần nào công ơn sanh thành dưỡng dục sâu dày của cha mẹ hiện tiền và tổ tiên quyến thuộc nhiều đời.
Chùa Điều Ngự - sẽ long trọng tổ chức Lễ Vu Lan lúc 11 giờ sáng thứ bảy, ngày 25 tháng 8 năm 2018 (nhằm ngày Rằm)
Chùa Diệu Pháp - sẽ long trọng cử hành Lễ Vu Lan lúc 10:30 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 26 tháng 8 năm 2018
Chương trình của Đại lễ gồm có: Thuyết pháp, Nghi thức Vu Lan Thắng Hội, Lễ Chúc Thọ, Lễ Trai tăng, Quy y Tam bảo, Phóng sanh, Thọ trai…
Chùa Điều Ngự và Chùa Diệu Pháp cũng sẽ tụng kinh Vu Lan, Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân và dâng sớ Cầu siêu mỗi tối trong suốt một tuần trước ngày Đại Lễ.
Chúng tôi thành tâm kính mời chư liệt vị về Chùa tham dự Đại Lễ để vừa thể hiện lòng tri ân và báo ân đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ vừa nêu cao tấm gương hiếu thảo cho những thế hệ con cháu.

blank☎️ Chùa Điều Ngự (714) 890 9513
blank☎️ Chùa Diệu Pháp: (626) 614 0566
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn