65. Bản Tâm

15 Tháng Chín 201718:28(Xem: 2829)

Giọt Sương Huyễn Hóa                                    Viên LýBẢN TÂM


Thế giới có là hữu hạn
Trong không gian vô hạn
Hay vừa vô, vừa hữu, tức – ly
Rồi Như Lai diệt hay là bất diệt
Và linh hồn đồng nhất với xác thân
Hay có gì dị biệt
Thế giới là có mãi
Vô cùng hay hủy diệt
Vừa là hai, chẳng có chẳng không
Những vấn đề được đặt rất mênh mông
Toàn phi thực, toàn viển vông, ảo mộng
Vì tất cả có góp phần làm giảm thiểu
Nỗi khổ đau thường trực của con người
Có tạo dựng được cuộc sống trẻ tươi
Vốn đau khổ triền miên không lối thoát
Với thái độ từ bi nhưng dứt khoát
Không hoài nghi, tuyệt vọng chẳng siêu hình
Là suối nguồn thật chứng tự tâm linh
Là kinh nghiệm từ bản thân nội tĩnh
Bày tuyệt đối chỉ niết bàn thanh tịnh
Không hư vô, không trừu tượng, bặt vô minh
Không sinh, chẳng diệt, phi dị, bất đồng
Không hữu chẳng phi
Không đi chẳng đến
Mọi khai mở đều nhắm vào sứ mệnh
Cứu chúng sanh thoát thống khổ lầm than
Biến đau thương thành thanh tịnh niết bàn
Hóa phiền não thành an vui tự tại
Sắc bất dị không, thảy đều vô ngại
Đây chân như, đây tự tánh, đây bản tâm


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
21 Tháng Mười 2015(Xem: 5986)
Trong một cơ duyên dịch giáo pháp của Đức Đạt Lai Lạt ma, tôi khắc ghi lời ngài rằng, nếu không có cái nhìn tổng thể, có thể đôi khi người thực hành sẽ thấy giáo pháp, những phương pháp thực hành mà đức Phật ban có nhiều điểm mâu thuẫn nhau. Thực ra tất cả giáo pháp, phương pháp thực hành của đức Thế Tôn đều mang pháp vị giải thoát. Đức Phật tuyên thuyết nhiều giáo pháp ứng hợp cho căn cơ của mỗi chúng sinh.
27 Tháng Tám 2015(Xem: 11626)
Hôm nay, 19-11-2010, tôi đã từng được yêu cầu nói về một số hiểu biết thông thường sai lạc về Phật Giáo. Và có nhiều thứ đa dạng khác nhau, với nhiều lý do khác nhau. Có một số đặc thù là văn hóa, hoặc là đối với văn hóa phương Tây, hay đối với Á châu và những nền văn hóa khác bị ảnh hưởng bởi sự suy nghĩ của phương Tây hiện đại. Có những hiểu biết sai lầm có thể đến từ những vùng văn hóa khác
27 Tháng Năm 2015(Xem: 8142)
Cuốn sách này gồm một hợp tuyển những tác phẩm của Longchen Rabjam (1308-1363) về Dzogpa Chenpo (S. mahasandhi, Việt : Đại Toàn Thiện). Những bản dịch có một giới thiệu chi tiết căn cứ chặt chẽ trên kinh điển và những giải thích truyền thống về phương diện bí truyền sâu xa nhất của Phật giáo.