Chú Lăng Nghiêm (cổ Phạn)

09 Tháng Sáu 201607:49(Xem: 19348)

CHÚ LĂNG NGHIÊM (CỔ PHẠN)
STATHAGATO SNISAM SITATAPATRAM
APARAJITAM PRATYUDGIRAM DHARANI
PHẬT ĐẢNH QUANG TỤ BẠCH TÁN CÁI DÀ RA NI (PHIÊN ÂM TỪ MẬT TẠNG)
Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả

 

Bài chú này gồm 458 câu, dài hơn bài chú thường phổ biến 31 câu, do Cư sĩ Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả phiên âm từ cổ Phạn trong Mật tạng (bản in của Nhật Bản): “Phật Đảnh Quang Tụ, Bạch Tán Cái, Đà Ra Ni”, để cúng dường Tam Bảo và hồi hướng công đức về Pháp Giới Chúng Sinh.


blank

blank
blankblankblankblankblankblank   blankblankblankblankBài đọc thêm:
Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn Sư Cụ Tuệ Nhuận Dịch
Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn Shurangama Mantra in Sanskrit (Audio-video)

Ý kiến bạn đọc
17 Tháng Sáu 202111:59
Khách
<a href=https://vsamoxilv.com>
30 Tháng Năm 202112:05
Khách
<a href=http://vsviagrav.com/>how long will viagra last
04 Tháng Chín 201901:14
Khách
Cụm từ krtăm dịch ra là hất rị đởm, con nghe không hay, cho hỏi có cách dich nào khác không?
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
07 Tháng Mười Một 2023(Xem: 251)
27 Tháng Chín 2022(Xem: 82262)
Lúc đầu, kinh điển Phật giáo gồm hai bộ chính là “kinh” (sutra) và “luật” (vinaya): “Kinh” ghi lại giáo lý của Đức Phật, “Luật” là những giới luật mà Đức Phật đã chế định cho hàng tăng nhân tu hành tại các tự viện. Về sau này có thêm những lời chú giải về kinh và luật đó, và được gọi chung là “luận” (abhidharma), kết quả là có ba bộ sách gồm kinh, luật, và luận, tức là “Tam Tạng” (Tripitaka). Dần dần xuất hiện những dị biệt trong những lời giải thích về giáo lý của Đức Phật và giới luật của tự viện; và, điều đó gây ra sự phân rẽ trong cộng đồng Phật giáo, đưa tới sự phân chia thành hai bộ phái chính yếu đó là Thượng Tọa Bộ (Therevada) có tinh thần bảo thủ và Đại Chúng Bộ (mahasamghika) có tinh thần cấp tiến. Mỗi bộ phái có một bộ kinh điển riêng, được coi là chính thức bao gồm những quan điểm của mỗi phái.
16 Tháng Chín 2020(Xem: 4798)
20 Tháng Tám 2018(Xem: 6648)