- Báo Cáo Đề Dẫn Đọc Trong Cuộc Hội Thảo

22 Tháng Hai 201200:00(Xem: 3721)

HỘI THẢO KHOA HỌC

HÒA THƯỢNG TỐ LIÊN (1903-1977) 
TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM VÀ PHẬT GIÁO QUỐC TẾ
Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội 
phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Tôn giáo tổ chức 

Báo cáo đề dẫn
HỘI THẢO KHOA HỌC
HÒA THƯỢNG TỐ LIÊN (1903-1977) 
TRONG SỰ NGHIỆP PHẬT GIÁO VIỆT NAM VÀ PHẬT GIÁO THẾ GIỚI

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam kiêm Phân viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.

Kính thưa Hòa thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Kính thưa chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, quý vị đại biểu.

Tiếp nối năm 2006 với cuộc hội thảo khoa học về Hòa thượng Trí Hải, được sự đồng ý của Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phân viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội và Hòa thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hôm nay, 30 tháng 3 năm 2007, tức ngày 12 tháng 2 năm Đinh Hợi, một ngày trước ngày giỗ lần thứ 30 Đại lão Hòa thượng Thích Tố Liên, Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Tôn giáo (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam), Tổ đình Hương Tích và Tạp chí Văn hóa Phật giáo tổ chức HỘI THẢO KHOA HỌC: HÒA THƯỢNG TỐ LIÊN (1903-1977) TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM VÀ PHẬT GIÁO THẾ GIỚI.

Trong quá trình chuẩn bị Hội thảo, Ban tổ chức cuộc Hội thảo đã có một số cuộc họp để thống nhất về các chủ đề tại đây, tiến hành một số khâu tổ chức và nhận được sự động viên khuyến khích của các Hòa thượng, Thượng tọa, thiện trí thức và các nhà nghiên cứu trong và ngoài Giáo hội. Đặc biệt, Ban tổ chức nhận được sự đảm bảo tài trợ của Tổ đình Hương Tích và Đại đức Thích Minh Hiền, đương gia trụ trì chùa Hương, khiến cho quá trình chuẩn bị được nhiều hanh thông, suôn sẻ.

Tại Hội thảo lần này, Ban tổ chức đã đưa ra năm chủ đề:

1. Hành trạng của Hòa thượng Tố Liên và Tổ đình chùa Hương
2. Hòa thượng Tố Liên với giáo dục Tăng ni
3. Hòa thượng Tố Liên với Phật giáo quốc tế
4. Hòa thượng Tố Liên với Tổng hội Phật giáo Việt Nam và đồng đạo
5. Hòa thượng Tố Liên với cách mạng dân tộc dân chủ

Ban tổ chức xin hoan hỷ thông báo tới quý vị cho đến nay, đã có 20 bài tham luận về năm chủ đề trên đây đã được gửi đến chúng tôi. Các tác giả bao gồm các vị tu sĩ Phật giáo, cư sĩ tại gia và các nhà quản lý và các nhà nghiên cứu. Nhìn tổng quát, các tham luận đã thể hiện tình cảm tán thán ca tụng công đức của Hòa thượng Tố Liên trong sự nghiệp xây dựng Phật giáo Việt Nam và Phật giáo thế giới, những Phật sự mà ngài tiến hành, những trăn trở của ngài đối với vận mệnh của Phật giáo trong dòng chảy lịch sử của dân tộc trong khi đất nước và dân tộc ta nằm dưới ách cai trị của thực dân Pháp. 

Tuy nhiên, nhận định và đánh giá hành trạng và công đức của Hòa thượng Tố Liên, và qua đó là các nhân vật Phật giáo khác của thế kỷ 20, theo chúng tôi nghĩ không thể chỉ qua một cuộc hội thảo, mặc dù đây mới chỉ là lần đầu tiên. Chúng ta còn có thể nghiên cứu thêm, kiểm chứng thêm các tài liệu và chi tiết sử kiện đương thời các hoạt động của ngài và chư tôn túc, cư sĩ cùng thời, nhất là những điều còn bị che khuất dưới dòng chảy ngồn ngộn của các sự kiện và diễn biến trong thế kỷ 20, một thế kỷ chưa từng có trường hợp tương tự trong lịch sử dân tộc và quốc gia chúng ta, dưới ánh sáng của các bộ môn nghiên cứu khác nhau. Cùng nhau suy ngẫm, và cùng công bố các nghiên cứu đó một cách liên tục, bởi theo suy nghĩ chung của chúng ta, chỉ có thể đánh giá một nhân vật một cách chân thật nhất nếu chúng ta có được nhiều hơn các sự thật lịch sử được làm sáng tỏ.

Mặt khác, như một mong muốn, hội thảo lần này không chỉ dừng lại ở sự tán thán công đức của một cá nhân ngài, mà hơn hết từ đây, các nghiên cứu của chúng ta sẽ đưa các bài học kinh nghiệm thành tựu và thất bại vào các hoạt động Phật sự của ngày hôm nay. Phật giáo sẽ còn có vai trò to lớn trong sự nghiệp xây dựng một nền văn hóa dân tộc trong tương lai, vì thế đòi hỏi Phật giáo phải có những nỗ lực lớn lao để có thể hoàn thành sứ mạng cao quý này.
Trên một tinh thần như thế, chúng tôi hy vọng cuộc hội thảo lần này sẽ có được kết quả như mong muốn. 

Xin cảm ơn quý vị chư tôn túc và quý vị đại biểu đã giành thời gian để tham dự hội thảo.

Nam Mô A Di Đà Phật.
 

04-02-2007 04:56:02

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
07 Tháng Bảy 2019(Xem: 2358)
13 Tháng Mười 2016(Xem: 4217)
22 Tháng Ba 2016(Xem: 3989)
Tổng quan Nghiên cứu về hòa bình cả ở cấp độ lý thuyết lẫn thực tế đã được tăng cường do tầm quan trọng đương thời của nó. Việc tìm kiếm các biện pháp thúc đẩy hòa bình và hòa hợp đóng vai trò then chốt trong xã hội toàn cầu do bạo lực và các xung đột do con người gây ra ngày một gia tăng. Do vậy mà có cả các nghiên cứu về hòa bình ở các khía cạnh khác nhau như chính trị và tôn giáo, và ở các cấp độ khác nhau như quốc gia và khu vực.