Sống Theo Pháp

09 Tháng Bảy 201508:42(Xem: 5927)

SỐNG THEO PHÁP 
Nguyên Bình trình bày
theo kinh tạng Pali do H.T. Thích Minh Châu dịch Việt

song theo phapSống Theo Pháp và cách duy nhất

để biết mục đích tối thượng với trí tuệ là

Thực Hành Pháp và Tùy Pháp.

Thực Hành Pháp và Tùy Pháp nào?

– Chính là thực hành

Thánh Đạo Tám Ngành và

37 phẩm trợ đạo


XEM TIẾP:

pdf_download_2
Sống Theo Pháp PDF
Sơ đồ tiến trình giải thoát PDF
Sơ đồ tiến trình giải thoát (2) PDF
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn