Tâm Thư của Đoàn Cựu Huynh Trưởng & Đoàn Sinh GĐPT Vạn Hạnh

27 Tháng Bảy 201519:31(Xem: 5767)
ảnh sưu tầm
ảnh sưu tầm

Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

TỔNG VỤ THANH NIÊN – GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VỤ

Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng & Đoàn Sinh GĐPTVN-Hoa Kỳ

Đoàn Cựu Huynh Trưởng & Đoàn Sinh GĐPT Vạn Hạnh

Kính gửi:

1/-Hoà Thượng Thích Huyền Việt, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên kiêm Vụ Trưởng Gia Đình Phật Tử Vụ,

2/-Ban Chấp Hành Liên Đoàn CHT&ĐS GĐPTVN tại Hoa kỳ.

Đồng kính gửi: Quý Thành viên Liên Đoàn CHT & ĐS GĐPTVN tại Hoa Kỳ.

TÂM THƯ

Nhận định rằng:

Giáo Hội PGVNTN là Giáo Hội truyền thừa theo lịch sử. Hiện nay, cơ chế tổ chức nhân sự của Giáo Hội đang bị lũng đoạn, tạo nên sự xáo trộn vô cùng lớn lao trong nội bộ của Tổ chức, gây hoang mang và làm mất niềm tin đối với Phật tử trong nước cũng như ngoài nước.

Từ nhận định trên,

Nay, Đoàn CHT & ĐS GĐPT Vạn Hạnh, Quyết định:

I/- Tạm thời tách rời khỏi Liên Đoàn hiện nay để được thanh tịnh cùng nhau sách tấn tu học, và sinh hoạt độc lập kể từ ngày ký Tâm Thư.

II/- Khẳng định quyết tâm trung kiên với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất truyền thừa theo lịch sử.

Làm tại chùa Điều Ngự, ngày 12 tháng 01 năm 2014

Đồng ký tên,

Đoàn CHT&ĐS GĐPT Vạn Hạnh

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn