Tổng Vụ TTXH tri ân công đức và phúc trình cứu trợ bão lụt miền Trung, 2013

27 Tháng Bảy 201519:24(Xem: 4804)

blankGIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

VIỆN HÓA ĐẠO

TỔNG VỤ TỪ THIỆN XÃ HỘI

Vp. Chùa Liên Trì – 153 đường Lương Định Của – Quận 2 – Saigon

—————————————————————

TRI ÂN CÔNG ĐỨC và PHÚC TRÌNH

CỨU TRỢ BÃO LỤT MIỀN TRUNG năm 2013

I. TRI ÂN CÔNG ĐỨC:

Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội GHPGVNTN xin thành kính cảm ơn và Tri Ân công đức tất cả Chư Tôn Đức cùng quí Ân nhân, Phật tủ đã ủng hộ Tịnh tài để cứu trợ nạn nhân bão lụt Miền Trung đợt 1 như sau:

- Văn phòng II VHĐ ……………………………………211.000.000$

- Ban Đại diện GHPGVNTN Thừa Thiên – Huế ……..28.500.000$

- Phật tử Nhật Bích – Hoa Kỳ :……………………………….10.750.000$

- Phật tử Nguyễn Văn Hoàng – Hoa Kỳ :…………………..6.300.000$

- Ban Đại Diện GHPGVNTN Tỉnh Bình Thuận….,…. 10.000.000$

- Ban Đại Diện GHPGVNTN Tỉnh Khánh Hòa ………10.000.000$

- Phật tủ Mai Hương ……………………………………………..6.000.000$

Tổng cộng tiền ủng hộ đợt 1:…………………………..282.550.000$

Đã cứu trợ Đợt 1: 220.200.000$ (đã phúc trình 03-11/CTBL/TVT)

Tồn qũy:…..282.550.000$ – 220.200.000$ = …….62.350.000$ (1)

Chư Tôn Đức các Chùa và Ân nhân, Phật tử ủng hộ đơt 2:

- Chùa Pháp Vân ……………………………………………14.143USD

- Chùa Diệu Pháp……………………………………………..3.100USD

- Chùa Điều Ngự ………………………………………….. 18.500USD

- GDPT Chánh Đạo………………………………………….4.970USD

- Chùa Từ Bi ……………………………………… 500USD

- Chùa Hương Tích…………………………………1.700USD

- PT.Thien Thanh +Kim Nguyễn +Minh Quang ……..200USD

- PT.Trương Kim Đồng………………………………………..200USD

- PT.Dương Thị Lan…………………………………………..1.000USD

- PT Chùa Như Lai,GDPT Nguyên Thiều và Cô Không Thần…………………………………………..2.130US

- NPD Phổ Minh và PT Lê Đức Hơn - Florida……..1.010USD

- PT Lệ Hoa + Nhật Thái và PT Chùa Diệu Pháp……700USD

- PT Quyên Trần ………………………………………………..100USD

- Hội Từ Tâm ở Sanjose…………………………………….1.255USD

Tổng cộng: $49.508US – đổi ra tiền VN =……….1.039.668.000$ (2)

- Hoà Thượng Thích Nguyên Thảo Tổng Thư Ký GHPGVNTNHN tại Canada gửi về 20.000CAD =…………………. 401.660.000$ (3)

- NPD Huyền Quang + PT Diệu Hiền :……………….4.200.000$

- PT Nguyễn Vũ Dũng (Đức)…………………………….2.500.000$

- PT Khanh (Thụy Sỹ)…………………………………….. 1.000.000$

- PT Lâm Phước Hùng (Olahoma)……………………. .1.000.000$

- PT Chùa Từ Hiếu…………………………… 100.000.000$

- PT Bùi Thiên Hương (Vancouver)……………………5.000.000$

- PT Hồ Trọng Lai…………………………………………….2.000.000$

- PT Chùa Liên Trì…………………………………6.500.000$

Tổng cộng:…………………………………………………….122.200.000$ (4)

TỔNG THU CÁC KHOẢN 1+2+3+4 =………….1.625.878.000$

(Một tỷ sáu trăm hai muoi lăm triệu,tám trăm bảy mươi tám ngàn đồng)

II. PHÚC TRÌNH CỨU TRỢ ĐỢT 2 :

Tổng Vụ Tù Thiện Xã Hội kính phúc trình tổng quát đã tổ chức cứu trợ nạn nhân bão lụt đợt 2, tại các Tỉnh Miền Trung như sau:

- Tỉnh Hà Tĩnh :………………………………….143.950.000$

- Tỉnh Quảng Bình:………………………………152.400.000$

- Tỉnh Quảng Trị:……………………………… ..159.900.000$

- Thừa Thiên – Huế:……………………………..189.200.000$

- Quảng Ngãi :………………………………… 176.400.000$

- Bình Định :……………………………………..197.200.000$

- Trại Phong Quy Hòa – Quy Nhơn:………………37.500.000$

- Cúng dường các Chùa bị ảnh hưởng bão lụt…….23.600.000$

- Tiền hợp đồng xe :………………………………19.000.000$

- Tiền cơm nước, ngủ nghỉ cho phái đoàn Cứu trợ trong 11 ngày đêm là 11.450.000$

Tổng cộng đã chi :……………………………….1.110.600.000$

Hiện tồn quỹ : 1.625.878.000$ – 1.110.600.000$ = 515.278.000$

(Năm trăm mười lăm triệu hai trăm bảy mươi tám ngàn đồng)

Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội chúng con xin Thành kính đảnh lễ kính trình lên Đức Đại Lão Hòa Thượng Đệ Ngũ Tăng Thống để Ngài thẩm tường, cung kính phúc trình lên Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, Hòa Thượng Chủ Tịch Văn phòng II VHD cùng Chư Tôn Đức Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN đều được tri tường.

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT

Phật Lịch 2557 Chùa Liên Trì, ngày 9 tháng 12 năm 2013

Kính bái trình

TVT. Tổng Vụ TTXH/VHĐ/GHPGVNTN

(đã ấn ký)

Tỳ Kheo Thích Không Tánh

Dưới đây là văn bản chính đính kèm:

Phuc Trinh Cuu Tro Phuc Trinh Cuu Tro_0002

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn