Tổng Vụ TTXH tri ân công đức và phúc trình cứu trợ bão lụt miền Trung, 2013

27 Tháng Bảy 201519:24(Xem: 6268)

blankGIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

VIỆN HÓA ĐẠO

TỔNG VỤ TỪ THIỆN XÃ HỘI

Vp. Chùa Liên Trì – 153 đường Lương Định Của – Quận 2 – Saigon

—————————————————————

TRI ÂN CÔNG ĐỨC và PHÚC TRÌNH

CỨU TRỢ BÃO LỤT MIỀN TRUNG năm 2013

I. TRI ÂN CÔNG ĐỨC:

Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội GHPGVNTN xin thành kính cảm ơn và Tri Ân công đức tất cả Chư Tôn Đức cùng quí Ân nhân, Phật tủ đã ủng hộ Tịnh tài để cứu trợ nạn nhân bão lụt Miền Trung đợt 1 như sau:

- Văn phòng II VHĐ ……………………………………211.000.000$

- Ban Đại diện GHPGVNTN Thừa Thiên – Huế ……..28.500.000$

- Phật tử Nhật Bích – Hoa Kỳ :……………………………….10.750.000$

- Phật tử Nguyễn Văn Hoàng – Hoa Kỳ :…………………..6.300.000$

- Ban Đại Diện GHPGVNTN Tỉnh Bình Thuận….,…. 10.000.000$

- Ban Đại Diện GHPGVNTN Tỉnh Khánh Hòa ………10.000.000$

- Phật tủ Mai Hương ……………………………………………..6.000.000$

Tổng cộng tiền ủng hộ đợt 1:…………………………..282.550.000$

Đã cứu trợ Đợt 1: 220.200.000$ (đã phúc trình 03-11/CTBL/TVT)

Tồn qũy:…..282.550.000$ – 220.200.000$ = …….62.350.000$ (1)

Chư Tôn Đức các Chùa và Ân nhân, Phật tử ủng hộ đơt 2:

- Chùa Pháp Vân ……………………………………………14.143USD

- Chùa Diệu Pháp……………………………………………..3.100USD

- Chùa Điều Ngự ………………………………………….. 18.500USD

- GDPT Chánh Đạo………………………………………….4.970USD

- Chùa Từ Bi ……………………………………… 500USD

- Chùa Hương Tích…………………………………1.700USD

- PT.Thien Thanh +Kim Nguyễn +Minh Quang ……..200USD

- PT.Trương Kim Đồng………………………………………..200USD

- PT.Dương Thị Lan…………………………………………..1.000USD

- PT Chùa Như Lai,GDPT Nguyên Thiều và Cô Không Thần…………………………………………..2.130US

- NPD Phổ Minh và PT Lê Đức Hơn - Florida……..1.010USD

- PT Lệ Hoa + Nhật Thái và PT Chùa Diệu Pháp……700USD

- PT Quyên Trần ………………………………………………..100USD

- Hội Từ Tâm ở Sanjose…………………………………….1.255USD

Tổng cộng: $49.508US – đổi ra tiền VN =……….1.039.668.000$ (2)

- Hoà Thượng Thích Nguyên Thảo Tổng Thư Ký GHPGVNTNHN tại Canada gửi về 20.000CAD =…………………. 401.660.000$ (3)

- NPD Huyền Quang + PT Diệu Hiền :……………….4.200.000$

- PT Nguyễn Vũ Dũng (Đức)…………………………….2.500.000$

- PT Khanh (Thụy Sỹ)…………………………………….. 1.000.000$

- PT Lâm Phước Hùng (Olahoma)……………………. .1.000.000$

- PT Chùa Từ Hiếu…………………………… 100.000.000$

- PT Bùi Thiên Hương (Vancouver)……………………5.000.000$

- PT Hồ Trọng Lai…………………………………………….2.000.000$

- PT Chùa Liên Trì…………………………………6.500.000$

Tổng cộng:…………………………………………………….122.200.000$ (4)

TỔNG THU CÁC KHOẢN 1+2+3+4 =………….1.625.878.000$

(Một tỷ sáu trăm hai muoi lăm triệu,tám trăm bảy mươi tám ngàn đồng)

II. PHÚC TRÌNH CỨU TRỢ ĐỢT 2 :

Tổng Vụ Tù Thiện Xã Hội kính phúc trình tổng quát đã tổ chức cứu trợ nạn nhân bão lụt đợt 2, tại các Tỉnh Miền Trung như sau:

- Tỉnh Hà Tĩnh :………………………………….143.950.000$

- Tỉnh Quảng Bình:………………………………152.400.000$

- Tỉnh Quảng Trị:……………………………… ..159.900.000$

- Thừa Thiên – Huế:……………………………..189.200.000$

- Quảng Ngãi :………………………………… 176.400.000$

- Bình Định :……………………………………..197.200.000$

- Trại Phong Quy Hòa – Quy Nhơn:………………37.500.000$

- Cúng dường các Chùa bị ảnh hưởng bão lụt…….23.600.000$

- Tiền hợp đồng xe :………………………………19.000.000$

- Tiền cơm nước, ngủ nghỉ cho phái đoàn Cứu trợ trong 11 ngày đêm là 11.450.000$

Tổng cộng đã chi :……………………………….1.110.600.000$

Hiện tồn quỹ : 1.625.878.000$ – 1.110.600.000$ = 515.278.000$

(Năm trăm mười lăm triệu hai trăm bảy mươi tám ngàn đồng)

Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội chúng con xin Thành kính đảnh lễ kính trình lên Đức Đại Lão Hòa Thượng Đệ Ngũ Tăng Thống để Ngài thẩm tường, cung kính phúc trình lên Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, Hòa Thượng Chủ Tịch Văn phòng II VHD cùng Chư Tôn Đức Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN đều được tri tường.

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT

Phật Lịch 2557 Chùa Liên Trì, ngày 9 tháng 12 năm 2013

Kính bái trình

TVT. Tổng Vụ TTXH/VHĐ/GHPGVNTN

(đã ấn ký)

Tỳ Kheo Thích Không Tánh

Dưới đây là văn bản chính đính kèm:

Phuc Trinh Cuu Tro Phuc Trinh Cuu Tro_0002

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Chín 2022(Xem: 139)
thiền Tứ Niệm Xứ là con đường duy nhất để chấm dứt hoàn toàn khổ đau. Pháp môn này giúp hành giả có thể khiến tâm an trú trong chánh niệm, tỉnh giác, xả ly tham ái, đạt tâm vô ngã, không thủ chấp, giải thoát toàn bộ lậu hoặc có đầy đủ từ bi và trí tuệ và, từ bi và trí tuệ chính là động lực khiến hành giả đồng cảm với những nỗi khổ của tha nhân. Trên căn bản của đại bi tâm hành giả sẽ không ngừng vận dụng mọi thiện phương tiện để cứu độ chúng sinh giải thoát vòng luân hối sanh tử. Do đó, hãy tinh tấn thực hành thiền Tứ Niệm Xứ để giải thoát khổ đau cho mình và muôn loài...
22 Tháng Tám 2022(Xem: 263)
08 Tháng Tám 2022(Xem: 383)
Ngày lễ Vu Lan không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa báo hiếu mà nó còn mang ý nghĩa tổng quát về mối liên hệ mật thiết giữa con người với con người và giữa con người với xã hội. Theo thông lệ, ngày lễ Vu Lan - Tự Tứ được tổ chức sau khi chư Tăng kết thúc mùa an cư kiết hạ với mục đích nương tựa vào sức mạnh thanh tịnh hòa hợp của Tăng Đoàn để nâng cao khả tính báo ân và dụng lực cứu khổ.
19 Tháng Bảy 2022(Xem: 670)
Sáng nay, ngày 19/07/2022 vào lúc 12 giờ trưa. Trong đạo tình linh sơn cốt nhục HT Thích Viên Lý-Chủ Tịch Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại đã quan lâm đến Chùa Việt Nam-Los Angeles để hộ niệm và cung tiễn nhục thân của Cố Hòa Thượng thượng Như hạ Minh. Kính ngưỡng nguyện Giác Linh Người Cao Đăng Phật Quốc, Hội Nhập Ta Bà Phân Thân Hoá Độ.
19 Tháng Bảy 2022(Xem: 655)
Vu lan là ngày đại lễ thiêng liêng của Phật giáo. Nhưng ngày nay, lễ Vu lan không chỉ là ngày lễ riêng của Phật giáo, mà do tính khế cơ, khế lý nên đã nghiễm nhiên trở thành ngày lễ truyền thống văn hóa, mang đậm tính nhân văn của nhiều dân tộc văn minh trên toàn thế giới. Nhất là dân tộc Việt Nam thân yêu, một dân tộc vốn có nếp sống tâm linh cao đẹp từ thuở cha ông chúng ta dựng cờ mở nước. Điều nầy, cho thấy ý nghĩa ngày lễ Vu lan đã ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống tâm linh của dân tộc và nhân loại biết chừng nào!