Trung Quán Luận - Nàgàrjuna Long Thụ

16 Tháng Bảy 201000:00(Xem: 41596)

MADHYAMAKAKÀRIKÀ
TRUNG QUÁN LUẬN
NHÌN SÂU THẲM VÀO CON ĐƯỜNG GIỮA
Nàgàrjuna Long Thụ
Hán dịch: Tam tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập
Bản dịch Việt ngữ: Cao Dao

blank

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn