Tuyên cáo của Liên Đoàn Cư Sĩ GHPGVNTN Hải Ngoại

29 Tháng Bảy 201521:25(Xem: 2467)
Liên Đoàn Cư Sĩ
Liên Đoàn Cư Sĩ

TUYÊN CÁO

của

LIÊN ĐOÀN CƯ SĨ GHPGVNTN HẢI NGOẠI

Trong Phật giáo, tại gia cũng như xuất gia vốn là một tổ chức cố hữu do đức Phật đã quy định từ hơn hai ngàn năm trăm năm trước. Qua các thời kỳ người Cư Sĩ Phật tử tại gia đã luôn luôn sát cánh cùng Tăng Sĩ trên con đường tu hành và hộ trì Tam Bảo.

Từ sau cuộc cách mạng năm 1963 Phật Giáo đã thoát ra khỏi cái võ bọc cùa Đạo dụ số 10 kềm chế sinh hoạt Phật Giáo ngang bằng với một hiệp hội đua ngựa, đá bóng v.v…

Biết bao nhiêu công sức và xương máu, lao tù khổ ải của  Chư Tăng cũng như Cư Sĩ Phật tử để lập thành một GHPGVNTN đầy công hạnh với lịch sử Phật Giáo và vinh quang với thời đại. Một niềm tự hào của Tăng Tín đồ Phật Giáo Việt Nam trên trường Phật Giáo Quốc Tế.

Từ đó đến nay Giáo Hội PGVNTN qua bao gian nan thử thách, hết Pháp nạn này lại đến Pháp nạn khác, Tuy nhiên dưới các đời Tăng Thống Đệ nhất-Đệ Nhị-Đệ Tam và Đệ Tứ hầu như càng gặp Pháp nạn thì Hàng Tăng Lữ càng gắn bó hoà hợp, từ Trung Ương đến hạ tầng dù cho có khi phải âm thầm ẩn dật, hoặc khi hoằng hoạt công khai; bao giờ thì uy tín của hàng Trưởng lão, Tăng sĩ có nhiều công hạnh với Đạo Pháp và dân tộc cũng đựợc tôn kính ngưỡng mộ, hệ thống tổ chức Tăng Sĩ bao giờ cũng thể hiện sự hòa hợp trên dưới, cùng lấy Chân tâm để gìn giữ bản thể Tăng Già hòa họp đồng tu.

Hàng Cư Sĩ Phật Tử kính ngưỡng, ngoài việc gìn giữ Tam Qui, ngũ giới nhằm lợi lạc cho cá nhân, còn tham gia mọi sinh hoạt Phật sự nhằm hộ Pháp,Hộ Tăng với mong ước Giáo Hội ngày một lớn mạnh.

Tổ chức Giáo hội có Tổng Vụ Tăng Sĩ thì cũng có Tổng Vụ Cư Sĩ, khắp nơi có cơ sở Chùa Viện cho Tăng Sĩ trú xứ tu hành thì đồng thời cũng có tổ chức Tỉnh Hội,Quận Hội, Khuôn Hội, để người Cư Sĩ cùng nhau tu học và phụng sự Đạo Pháp.

Tiếc thay trong thời gian qua, do từ các diễn biến bất chính của  các thế lực vô minh đã vu khống, chụp mũ ,triệt hạ hàng chư Tôn lãnh đạo Giáo Hội đã có nhiếu công hạnh khiến cho tuyệt đại đa số Chư Tôn Giáo Phẩm Chân chính từ trung ương đến địa phương đã đồng loạt từ nhiệm quay về sinh hoạt TĂNG ĐOÀN để giữ gìn bản thể cố hữu từ hàng ngàn năm trước.

Trong Nước đã hình thành tổ chức Tăng Đoàn GHPGVNTN và nay tại Hải Ngoại cũng vùa công bố thành lập Tăng Đoàn GHPGVNTN  Hải Ngoại để tiếp tục gìn giữ mạng mạch và hoằng hóa độ sinh.

Trước nhu cầu hộ trì Tam Bảo, chúng tôi là những Cư Sĩ Phật Tử nguyên sinh hoạt trong các đoàn thể Phật Tử, các Khuôn Hội, các Đạo tràng đã ra bản LÊN TIẾNG ngày 24 tháng 12 năm 2013 và Bản NHẬN ĐỊNH ngày 24 tháng 01 năm 2014 và nay là Liên Đoàn Cư Sĩ Phật Giáo Hải Ngoại đã ý thức đầy đủ các phần tri nhận của TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI qua Bản Tuyên cáo ngày 22 tháng 6 năm 2014.

NAY TUYÊN CÁO:

1/-Dưới ánh đạo vàng của ba ngôi Tam Bảo – Phật, Pháp, Tăng –  người Cư sĩ Phật giáo là chiếc cầu nối kết giữa Tam Bảo và cuộc đời; giữa hàng xuất gia và quần chúng.

2/-Chư Tăng Ni hoằng hóa Phật giáo bằng kinh sách và thuyết pháp thì người Cư Sĩ Phật tử tại gia phổ biến Phật giáo qua gia đình, họ hàng, thân thuộc và quần chúng bằng chính cách sống, hoà đồng với những sinh hoạt, thăm hỏi, chia sẻ và an ủi của mình. 

3/-Người Cư Sĩ Phật Giáo lấy Chân tâm mà hành hoạt, lấy vô ngã làm phương châm,  lấy duy tuệ thị nghiệp làm chí vững bền.

4/-Từ đó cùng nhau nhất tâm hộ trì Tam Bảo-Hoạt động song hành và tích cực yễm trợ Tăng Đoàn GHPGVNTN trong công cuộc Hoằng dương Chánh Pháp-Hoằng hoá độ sinh và cùng với toàn dân tích cực vận động giải trừ quốc nạn, pháp nạn và góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia Việt Nam trong tinh thần ôn hoà bất bạo động, đồng thời hỗ trợ các Đoàn thể, Tổ chức, Cá nhân có cùng mục đích vì một Việt Nam thật sự tự do, nhân quyền, dân chủ và toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải.

                                                     Làm tại Little Saigon/ Nam California, ngày 28  tháng 6 năm 2014

Liên Đoàn Cư Sĩ GHPGVNTN Hải Ngoại

Tm.Hội Đồng Điều Hành                    
 

                             Cư Sĩ Chơn Diệu/Hoàng văn Phong

(đã ký)          

 ĐỒNG THUẬN:                             
                

 1/-Hội Đồng Cố Vấn :                 
                                       

-Giáo Sư Lê Hồng (đã ký)                
                          

-Lê Khắc Lý (Đại Tá QLVNCH) (đã ký)    

                                           

2/-Hội Đồng Giám Sát :

-Nhân Sĩ Trần Sướng (đã ký)

-Kỹ Sư Phạm ngọc Lân  (đã ký)


3/-Hội Đồng Điều Hành:

-Tổng Thư Ký: Dược sĩ Bùi như Hải (đã ký)

-Phó Tổng Thư Ký: Cưụ Trung Tá Nguyễn Tiến Mão (đã ký)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn