Thông tư và Ban tổ chức Đại lễ Phật Đản PL.2559 của Tăng Đoàn Thừa Thiên Huế

29 Tháng Bảy 201518:43(Xem: 5819)
Hình ảnh Đại lễ Phật Đản PL.2558 tại Huế
Hình ảnh Đại lễ Phật Đản PL.2558 tại Huế
TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

BAN ĐIỀU HÀNH TĂNG ĐOÀN THỪA THIÊN – HUẾ


VP: Chùa Phước Thành,

số 360  Phan Chu Trinh – Huế,

ĐT : (054) 3821122.

Phật lịch 2559

Số: 001/BĐH/TTH/TT


THÔNG TƯ PHẬT ĐẢN PL: 2559

Kính gửi:

- Chư tôn Giáo phẩm, chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng ni.

- Đồng bào Phật tử các giới trong và ngoài nước.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch chư Tôn Đức,

Kính thưa liệt quý vị,

Lại một lần nữa, Hoa ưa đàm nổ rộ, toàn thể người con Phật trên khắp năm châu bốn bể hân hoan đón mừng ngày đản sanh của đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Thi hành thông bạch Phật Đản PL 2559, của Hòa Thượng Viện Trưởng HĐĐH/TĐGHPGVNTN, số 05/HĐĐH/TB/TV.

Căn cứ tinh thần phiên họp ngày 10/03/Ất Mùi (28/4/2015), tại Tổ Đình Quốc Ân, gồm toàn BĐH/TĐGHPGVNTN/TT Huế, chư tôn Hoà Thượng, Thượng Toạ Đại Đức Tăng Bố tát tại trú xứ chùa Linh Quang, và Đại diện hai chúng Phật tử  Bồ Tát tại gia và Thập Thiện, thảo luận về Đại lễ Phật Đản PL 2559.

Chúng tôi trân trọng kính gửi đến chư tôn Hoà thượng, chư Thượng toạ, Đại đức tăng và toàn thể Phật tử các giới nội dung những điểm chính sau đây, đã được thông qua trong phiên họp dẫn thượng:

1. Một Ban tổ chức Phật Đản PL: 2559, đã được cung thỉnh. (đính kèm)

2. Lễ đài Phật Đản PL: 2559 sẽ được thiết trí tại tổ đình Quốc Ân, số 143 Đặng Huy Trứ, phường Phước Vĩnh-Huế.

- Ngày 08/4/Ất Mùi (25/5/2015): Vào lúc 14 giờ, Lễ khai kinh và tụng kinh Pháp Hoa cuốn 1; tụng kinh Pháp Hoa suốt tuần lễ Phật Đản. Từ ngày 08/4 đến ngày 14/4/Ất Mùi, vào 14 giờ mỗi ngày.

- Ngày 10/4/Ất Mùi (27/5/2015): Khởi công thiết trí Lễ Đài.

- Ngày 13/4/Ất Mùi (30/05/2015) sau giờ tụng kinh Pháp Hoa, cuốn 6. Phái đoàn Tăng ni Phật tử đặt lãng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Đài Thánh Tử Đạo, đường Lê Lợi-Huế.       

- Ngày 14/4/Ất Mùi (31/5/2015):

+ 06 giờ 00: Chư Tăng thọ an cư tại chùa Linh Quang-Huế.

+ 14 giờ 00: Tụng kinh Pháp Hoa cuốn 7 – hoàn kinh, cúng Thí Thực.

- Đại lễ Phật Đản PL 2559, sẽ được cử hành chính thức vào đúng 06 giờ 30, sáng Rằm tháng 4 năm Ất Mùi (01/6/2015). (có chương trình riêng).

3. Chùa trực thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên Huế, tiếp tục duy trì mô hình quả cầu với dòng chữ “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất” chuyển động.

4. Các Tổ đình, Tự viện, Tu viện, Phật học viện, Tịnh thất, Tịnh xá, các Niệm phật đường, Khuôn giáo hội, các đơn vị GĐPT, các đạo tràng tu học… khai kinh và luân phiên tụng niệm suốt tuần lễ Phật Đản. Cố gắng tham gia tụng kinh Pháp Hoa tuần lễ Phật Đản tại Lễ Đài Tổ Đình Quốc Ân, để cầu nguyện mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an, tưởng niệm chư thánh tử đạo, hồi hướng công đức các bậc tiền bối đã cống hiến công sức cho đạo pháp, các chiến sĩ đã bỏ mình vì đại nghĩa dân tộc; tùy hoàn cảnh thực tế, tổ chức lễ Phật Đản trang nghiêm thích hợp cho đơn vị mình.

5. Các tư gia Phật tử treo cờ đèn, cúng dường Phật Đản, Phóng sanh, tham gia các công tác từ thiện, giữ gìn sạch sẽ môi trường, giúp đỡ người nghèo, người khuyết tật, trong khả năng của mình.

6. Tăng ni Phật tử chúng ta, tự sách tấn cho nhau, nỗ lực thực hành Giới – Định – Tuệ, giữ gìn tam nghiệp để trang nghiêm tự thân; đồng thời giữ Bồ đề tâm kiên cố bảo vệ Chánh pháp, Tổ quốc và Dân tộc.

7. Trong tuần lễ Phật Đản, chúng ta luôn hướng tâm:

- Cầu nguyện tổ quốc thoát họa ngoại xâm, nhân dân thoát cảnh lầm than nô lệ.

- Cầu nguyện cho nền tự do tôn giáo, tự do dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam được tôn trọng.

- Cầu nguyện chư tôn Giáo phẩm, chư Hoà Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Đoàn GHPGVNTN dồi dào sức khoẻ, để bảo vệ tổ quốc, phục vụ đạo pháp và dân tộc.

8. Trong tuần lễ Phật Đản PL 2559, các đơn vị hoặc cá nhân nào gặp khó khăn, trở ngại, cấm đoán, ngăn chận xin khẩn báo về BTC, để kịp thời giải quyết.

Trân trọng kính cung thỉnh chư tôn Giáo phẩm, chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng ni và đồng bào Phật tử các giới tại trú xứ Thừa Thiên-Huế, đúng 06 giờ sáng ngày Rằm tháng 4 năm Ất Mùi (01/6/2015), quang lâm Tổ Đình Quốc Ân để cử hành chính thức Đại lễ Phật Đản PL 2559 vào đúng 06 giờ 30.

Huế, ngày 05 tháng 5 năm 2015.

T.U.N Trưởng Ban Điều Hành

Tăng Đoàn GHPGVNTN Thừa Thiên Huế

Phó Trưởng Ban

(đã ấn, ký)

Tỳ Kheo Thích Chơn Niệm

————————————————

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

BAN ĐIỀU HÀNH TĂNG ĐOÀN THỪA THIÊN – HUẾ


VP: Chùa Phước Thành,

số 360  Phan Chu Trinh – Huế,

ĐT : (054) 3821122.

Phật lịch 2559

Số: 002/BĐH/TTH/BTC


BAN TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL: 2559

Tham chiếu Biên Bản tinh thần phiên họp tổ chức Phật Đản PL: 2559, lúc 14h00 ngày 10 tháng 3 năm Ất Mùi (28/4/2015), tại Tổ đình Quốc Ân, gồm toàn Ban Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN Thừa Thiên Huế và các vị Trú trì các Tổ đình, Tự viện và đại diện Phật tử đạo tràng Thập thiện và Bồ Tát. Địa điểm thiết trí Lễ Đài và Ban tổ chức được hình thành như sau:

Địa Điểm thiết trí Lễ Đài chính:

Tổ Đình Quốc Ân, số 143 Đặng Huy Trứ, phường Phước Vĩnh – Huế.

Chứng Minh:

-Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh

-Hoà Thượng Thích Diệu Tánh

Cố Vấn:

-Hòa Thượng Thích Tánh Đạt

Trưởng Ban :

- Hoà Thượng Thích Chí Thắng

Phó ban:

- Hòa Thượng Thích Tánh Nhơn

- Hòa Thượng Thích Chơn Niệm

Ban Thư ký:

- Hòa Thượng Thích Thiện Tánh

- Đại Đức Thích Minh Nhiếp

- Đại Đức Thích Phước Khánh

- Đại Đức Thích Minh Quảng

Ban tài chánh:

- Hòa Thượng Thích Chơn Phương

- Hòa Thượng Thích Chơn Niệm

- Thượng Tọa Thích Thông Đạt

- Thượng Tọa Thích Minh Chơn

Ban thiết trí, trang hoàng Lễ Đài:

- Hoà Thượng Thích Chơn Phương

- Thượng Toạ Thích Thông Đạt

- Đại Đức Thích Tín Hạnh

- Đại Đức Thích Tín Hội

- Đại Đức Thích Tín Trí

- Đại Đức Thích Huyền Thiện

- Đại Đức Thích Minh Thiệu

- Đại Đức Thích Khánh Nhân

- Đại Đức Thích Minh Hải

- Đại Đức Thích Minh Thanh

- Đại Đức Thích Phước Tịnh

- Đại Đức Thích Minh Quảng

- Đại Đức Thích Minh Bổn

- Đại Đức Thích Minh Từ

- Đại Đức Thích Minh Phong

- Đại Đức Thích Minh Định

- Đại Đức Thích Minh Phúc

- Đại Đức Thích Thiện Đức

- Đại Đức Thích Nguyện Hiền

- Tăng Sinh Lớp Trung Đẳng Kim Quang

- Tăng Sinh Lớp Sơ Đẳng Phước Thành

Ban hương đăng:

- Thượng Tọa Thích Minh Chơn

- Đại Đức Thích Huyền Tuệ

- Đại Đức Thích Minh Siêu

- Sa Di Thích Chơn Tâm

Ban âm thanh và ánh sáng:

- Đại Đức Thích Phước Huệ

- Đạo Hữu Sung

Ban xướng ngôn:

- Hòa Thượng Thích Khế Viên

- Thượng Tọa Thích Minh Tuệ

- Đại Đức Thích Minh Siêu

Ban trật tự:

- Đại Đức Thích Phước Tịnh

- Đạo Hữu Trác, Tuấn, Hối

Ban nghi lễ:

- Hòa Thượng Thích Khế Viên

- Đại Đức Thích Minh Luân

- Đại Đức Thích Tâm Phước

- Đại Đức Thích Tín Pháp

- Đại Đức Thích Tín Hội

- Đại Đức Thích Minh Không

Ban y tế:

- Đạo Tràng Chùa Quốc Ân trách nhiệm điều hành.

Ban Quay Phim và Nhiếp Ảnh:

- Đại Đức Thích Phước Khánh phụ trách.

Huế, ngày 05 tháng 5  năm 2015

TM. Ban tổ chức

Trưởng Ban Tổ Chức

(đã ấn, ký)

Tỷ Kheo Thích Chí Thắng

Xem bản chính:
Thong-Tu-Phat-Dan-1Thong-Tu-Phat-Dan-2Ban-To-Chuc-Phat-Dan-1Ban-To-Chuc-Phat-Dan-2
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Chín 2022(Xem: 139)
thiền Tứ Niệm Xứ là con đường duy nhất để chấm dứt hoàn toàn khổ đau. Pháp môn này giúp hành giả có thể khiến tâm an trú trong chánh niệm, tỉnh giác, xả ly tham ái, đạt tâm vô ngã, không thủ chấp, giải thoát toàn bộ lậu hoặc có đầy đủ từ bi và trí tuệ và, từ bi và trí tuệ chính là động lực khiến hành giả đồng cảm với những nỗi khổ của tha nhân. Trên căn bản của đại bi tâm hành giả sẽ không ngừng vận dụng mọi thiện phương tiện để cứu độ chúng sinh giải thoát vòng luân hối sanh tử. Do đó, hãy tinh tấn thực hành thiền Tứ Niệm Xứ để giải thoát khổ đau cho mình và muôn loài...
22 Tháng Tám 2022(Xem: 263)
08 Tháng Tám 2022(Xem: 383)
Ngày lễ Vu Lan không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa báo hiếu mà nó còn mang ý nghĩa tổng quát về mối liên hệ mật thiết giữa con người với con người và giữa con người với xã hội. Theo thông lệ, ngày lễ Vu Lan - Tự Tứ được tổ chức sau khi chư Tăng kết thúc mùa an cư kiết hạ với mục đích nương tựa vào sức mạnh thanh tịnh hòa hợp của Tăng Đoàn để nâng cao khả tính báo ân và dụng lực cứu khổ.
19 Tháng Bảy 2022(Xem: 670)
Sáng nay, ngày 19/07/2022 vào lúc 12 giờ trưa. Trong đạo tình linh sơn cốt nhục HT Thích Viên Lý-Chủ Tịch Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại đã quan lâm đến Chùa Việt Nam-Los Angeles để hộ niệm và cung tiễn nhục thân của Cố Hòa Thượng thượng Như hạ Minh. Kính ngưỡng nguyện Giác Linh Người Cao Đăng Phật Quốc, Hội Nhập Ta Bà Phân Thân Hoá Độ.
19 Tháng Bảy 2022(Xem: 655)
Vu lan là ngày đại lễ thiêng liêng của Phật giáo. Nhưng ngày nay, lễ Vu lan không chỉ là ngày lễ riêng của Phật giáo, mà do tính khế cơ, khế lý nên đã nghiễm nhiên trở thành ngày lễ truyền thống văn hóa, mang đậm tính nhân văn của nhiều dân tộc văn minh trên toàn thế giới. Nhất là dân tộc Việt Nam thân yêu, một dân tộc vốn có nếp sống tâm linh cao đẹp từ thuở cha ông chúng ta dựng cờ mở nước. Điều nầy, cho thấy ý nghĩa ngày lễ Vu lan đã ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống tâm linh của dân tộc và nhân loại biết chừng nào!