Tăng Đoàn Thừa Thiên – Huế tổng kết Phật sự cuối năm 2014

29 Tháng Bảy 201518:18(Xem: 3976)
Sinh hoạt của Tăng Đoàn Huế - 2014
Sinh hoạt của Tăng Đoàn Huế - 2014
TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

BAN ĐIỀU HÀNH TĂNG ĐOÀN THỪA THIÊN – HUẾ


VP: Chùa Phước Thành,

360 Phan Chu Trinh – Huế

ĐT : (054) 3821122

Phật lịch 2558

Số: 004/BĐH/TTH/BBC


BẢN BÁO CÁO

Tổng Kết Phật Sự Cuối Năm Của

Tăng Đoàn GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên – Huế

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính gửi: – Hòa thượng Thích Viên Định – Viện Trưởng HĐĐH-TĐGHPGVNTN

                  - Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN

Kính bạch Hòa Thượng,

Thừa hành Thông tư Số: 08/HĐĐH/TT/VT, của HĐĐH/TĐGHPGVNTN do Hòa Thượng Thích Chí Thắng, Phó Viện Trưởng ấn ký, Ban Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN Thừa Thiên Huế kính trình lên Hòa Thượng Viện Trưởng tình hình Phật sự trong năm 2014 với nhiều biến đổi như sau:

I. Phân bố công việc của Ban Điều Hành:

Để duy trì nếp sống thiền môn, điều hành Tăng Đoàn, Ban Điều Hành tổ chức những buổi họp luận bàn các Phật sự: Đầu năm, Lễ Phật Đản, Lễ Thọ An Cư, Lễ Vu Lan, Tự Tứ và Bố tát tụng giới, thuyết giảng của chư Tăng và mọi công chuyện Phật sự khác có tính bất thường.

II. Ủy viên Nghi lễ:

1. Phật đản Phật lịch 2558:

Tổ chức viên mãn Đại Lễ Phật Đản Phật lịch 2558, tại Tổ Đình Quốc Ân, với sự tham dự đông đảo chư Tăng và Phật tử, được báo cáo cụ thể trong Bản tường trình Số: 002/BĐH/TTH/BTT, đã kính trình lên Hòa thượng Viện Trưởng.

2. An cư và Tự Tứ:

- Tổ chức viên mãn Lễ An Cư và Tự Tứ tại Giới trường Chùa Linh Quang.

- Năm nay, có 82 hành giả Tỷ kheo và 40 Sa di của 20 chùa trên địa bản tỉnh Thừa Thiên Huế đăng ký thọ an cư với Tăng Đoàn GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Duy trì Bố tát tụng giới mỗi nửa tháng tại giới trường Chùa Linh Quang, cũng như truyền giới mỗi nửa tháng cho hai chúng Thập Thiện và Bồ Tát Tại Gia.

3. Cử Phái đoàn đi đảnh lễ và dâng hoa tưởng niệm nhân ngày húy nhật các Đức Tăng Thống như mọi năm.

4. Giới Đàn Quốc Ân:

Đặc biệt năm nay, Ban Điều Hành đã tổ chức Giới Đàn Quốc Ân, để truyền giới cho các giới tử cầu thọ Tỳ Kheo Bồ Tát giới, Bồ Tát Tại Gia giới, và Thập Thiện giới.

-   20 giới tử thọ Tỳ Kheo Bồ Tát giới.

-  10 giới tử thọ Bồ Tát Tại Gia giới.

-  44 giới tử thọ Thập Thiện giới.

III. Ủy viên Thanh niên:

Đang trong quá trình củng cố lại tổ chức Gia Đình Phật tử, nên không có nhiều hoạt động cụ thể trong năm nay.

IV. Ủy viên Giáo Dục:

Hiện nay, đang duy trì 3 lớp, cho ba cấp học: Lớp Cao Đẳng và Lớp Trung Đẳng học tại Phật Học Viện Kim Quang, Lớp Sơ Đẳng học tại Phật Học Đường Phước Thành.

-   Lớp Cao Đăng học vào các ngày trong tuần.

-   Hai lớp Trung Đẳng và Sơ Đẳng học vào hai ngày cuối tuần.

V. Ủy viên Từ thiện Xã hội:

Ban Điều Hành đang trong giai đoạn khó khăn, công tác từ thiện xã hội không có nhiều nổi bậc, chỉ thực hiện đơn lẻ.

Đặc biệt năm nay, đã kết hợp cùng với Hòa thượng Tổng Ủy Viên TTXH, tổ chức thành công buổi phát quà cho anh em thượng phế binh Việt Nam Cộng Hòa tại Chùa Phước Thành, Huế.

VI. Ủy viên Hoằng pháp:

Tiếp tục duy trì mỗi nửa tháng, trước mỗi giờ Bố tát tụng giới, chư tăng đều tổ chức thuyết giảng cho hàng Phật tử tại gia, thọ Thập thiện giới và Bồ tát giới. Và tổ chức thuyết giảng tại các đạo tràng trực thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên Huế.

VII. Ủy viên Cư Sĩ:

Liên kết và triển khai tổ chức các khóa tu học cho các đạo tràng trực thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN như: Chúng thập thiện và Bồ tát, Đạo tràng các chùa như: Kim Quang, Phước Thành, Phước Hải, Bảo Quang, Quốc Ân.

Kính bạch Hoà Thượng Viện Trưởng,

Ban Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên Huế kính trình lên Hòa thượng, cũng như quý Ngài trong Hội Đồng Điều Hành TĐGHPGVNTN thẩm tường.

Huế, ngày 28 tháng 12 năm 2014.

TM Ban Điều Hành

TĐGHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên Huế

Chánh Thư Ký

(đã ấn, ký)

Tỳ Kheo Thích Thiện Tánh
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Chín 2022(Xem: 130)
thiền Tứ Niệm Xứ là con đường duy nhất để chấm dứt hoàn toàn khổ đau. Pháp môn này giúp hành giả có thể khiến tâm an trú trong chánh niệm, tỉnh giác, xả ly tham ái, đạt tâm vô ngã, không thủ chấp, giải thoát toàn bộ lậu hoặc có đầy đủ từ bi và trí tuệ và, từ bi và trí tuệ chính là động lực khiến hành giả đồng cảm với những nỗi khổ của tha nhân. Trên căn bản của đại bi tâm hành giả sẽ không ngừng vận dụng mọi thiện phương tiện để cứu độ chúng sinh giải thoát vòng luân hối sanh tử. Do đó, hãy tinh tấn thực hành thiền Tứ Niệm Xứ để giải thoát khổ đau cho mình và muôn loài...
22 Tháng Tám 2022(Xem: 257)
08 Tháng Tám 2022(Xem: 379)
Ngày lễ Vu Lan không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa báo hiếu mà nó còn mang ý nghĩa tổng quát về mối liên hệ mật thiết giữa con người với con người và giữa con người với xã hội. Theo thông lệ, ngày lễ Vu Lan - Tự Tứ được tổ chức sau khi chư Tăng kết thúc mùa an cư kiết hạ với mục đích nương tựa vào sức mạnh thanh tịnh hòa hợp của Tăng Đoàn để nâng cao khả tính báo ân và dụng lực cứu khổ.
19 Tháng Bảy 2022(Xem: 663)
Sáng nay, ngày 19/07/2022 vào lúc 12 giờ trưa. Trong đạo tình linh sơn cốt nhục HT Thích Viên Lý-Chủ Tịch Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại đã quan lâm đến Chùa Việt Nam-Los Angeles để hộ niệm và cung tiễn nhục thân của Cố Hòa Thượng thượng Như hạ Minh. Kính ngưỡng nguyện Giác Linh Người Cao Đăng Phật Quốc, Hội Nhập Ta Bà Phân Thân Hoá Độ.
19 Tháng Bảy 2022(Xem: 647)
Vu lan là ngày đại lễ thiêng liêng của Phật giáo. Nhưng ngày nay, lễ Vu lan không chỉ là ngày lễ riêng của Phật giáo, mà do tính khế cơ, khế lý nên đã nghiễm nhiên trở thành ngày lễ truyền thống văn hóa, mang đậm tính nhân văn của nhiều dân tộc văn minh trên toàn thế giới. Nhất là dân tộc Việt Nam thân yêu, một dân tộc vốn có nếp sống tâm linh cao đẹp từ thuở cha ông chúng ta dựng cờ mở nước. Điều nầy, cho thấy ý nghĩa ngày lễ Vu lan đã ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống tâm linh của dân tộc và nhân loại biết chừng nào!