Thư Từ Nhiệm của thành viên Ban Đại Diện, Ban hướng dẫn Trung ương tỉnh Quảng nam Đà nẵng

28 Tháng Bảy 201520:54(Xem: 2733)
Đóa Sen Bất Nhiễm, ảnh sưu tầm
Đóa Sen Bất Nhiễm, ảnh sưu tầm
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

Phật lịch 2557


THƯ TỪ NHIỆM

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính gửi: Hòa thượng Thích Thanh Quang – Tổng thư ký VHĐ, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên Viên Hóa Đạo GHPGVNTN, kiêm Chánh đại diện GHPGVNTN Tỉnh Quảng nam Đà nẵng.

Chúng con đồng ký tên dưới đây là thành viên trong Ban Đại Diện tỉnh Quảng nam Đà nẵng GHPGVNTN, là thành viên trong Ban Hướng Dẫn Trung ương GĐPTVN trực thuộc GHPGVNTN và là thành viên Ban Hướng Dẫn GĐPT tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng.

Kính thư đến Hòa thượng, xin được từ nhiệm các chức vụ trong Ban đại diện tỉnh Quãng nam Đà nẵng, từ nhiệm các chức vụ trong Ban hướng dẫn trung ương GĐPTVN và từ nhiệm các chức vụ trong Ban hướng dẫn Tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng.

Kính bạch Hòa thượng, trong suốt chặn đường dài phục vụ Giáo hội, chúng con tâm niệm rằng : nương vào quí Ngài để tu học rèn luyện bản thân, để phụng sự Đạo Pháp, Dân tộc, dù phải trải qua những khó khăn gian khổ, chúng con vẫn không nản lòng.

Kính bạch Hòa thượng.

Hơn 3 năm qua Hòa thượng đã đảm nhận các chức vụ quan trọng của Giáo Hội. Chúng con nhận thấy rằng có những chức vụ quan trọng ngoài tầm tay của Ngài. Đã có nhiều lần  chúng con thỉnh ý Ngài nên giao lại chức vụ nào quá quan trọng cho các bậc Tôn đức trong Hội Đồng Lưỡng Viện đảm trách nhưng ngài trả lời “Tôi nhận là để có người”.  Trong anh em chúng con ai nấy đều lo ngại vì nhận thấy chức vụ quan trọng mà ngài đã đảm nhận trong tình hình hiện nay không đơn giản như ngài đã nói.

Ngay từ buổi đầu làm việc của Hòa thượng chúng con nhận thấy có những việc chẳng lành. Có những vị trong chúng con không nén được lòng nên thưa thỉnh với Ngài, thì ngài cho là chúng con biên kiến, đa nghi, khiến chúng con đành phải im lặng… rồi dẫn đến tình trạng bất ổn của Giáo Hội như hiện nay.

Giờ đây chúng con hoàn toàn mất hết niềm tin, không còn phương hướng để phục vụ…

Ngưỡng mong Hòa thượng hoan hỉ cho chúng con được từ nhiệm những chức vụ trên.

NAM MÔ THƯỜNG HOAN HỈ BỒ TÁT MA HA TÁT

                                                Quảng nam Đà nẵng, ngày 8 tháng 1 năm 2014

Chúng con đồng ký tên:

1. Huynh trưởng cấp Tấn, Nhuận Tín – Hồ Đủ

          – Chánh thư ký, kiêm Đặc ủy Kiến thiết, Ban đại diện  GHPGVNTN tỉnh Quảng nam Đà nẵng.

          – Ủy viên nội vụ Ban Hướng Dẫn Trung ương GĐPTVN.

          -Trưởng Ban hướng dẫn GĐPT Quảng nam Đà nẵng.


2. Huynh trưởng cấp Tín, Nguyên Chí – Trần Sách

          – Ủy viên Văn nghệ Ban Hướng dẫn GĐPT Quảng nam Đà nẵng.


3.Thích nữ Đồng Tâm

           – Thành viên trong Ban Đại Diện, Ban Hướng Dẫn Trung ương, Ban hướng dẫn  GĐPT tỉnh Quảng nam Đà nẵng.


Xem nguyên bản:

THUTUNHIEM-QuangNam-DaNang
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn