Ban Đại Diện GHPGVNTN Thừa Thiên Huế tuyên bố giải thể

28 Tháng Bảy 201519:47(Xem: 4688)
BĐD Thừa Thiên Huế trong lễ Vu Lan – PL.2557
BĐD Thừa Thiên Huế trong lễ Vu Lan – PL.2557
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

BAN ĐẠI DIỆN GIÁO HỘI THỪA THIÊN – HUẾ


VP: Chùa Phước Thành,

Số 360  Phan Chu Trinh – Huế,

ĐT : (054) 3821122.

Phật lịch 2557

Số: 009/BĐD/TTH/TB


 THÔNG BẠCH

v/v Giải Thể Toàn Ban Đại Diện GHPGVNTN Thừa Thiên Huế

Kính gửi:

- Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức trú trì các Tổ đình, các chùa, tự viện trực thuộc GHPGVNTN Thừa Thiên Huế.

- Chư tôn đức bố tát tụng giới tại giới trường chùa Linh Quang, Huế.

- Toàn thể Phật tử các giới.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư tôn đức,

Kính thưa quý vị,

Trong nhiều năm qua, GHPGVNTN thiếu cảnh giác, đã bị ngoại nhân trà trộn, xen vào nội bộ Giáo hội, thao túng khuynh loát, lũng đoạn, làm cho chư tăng trong Giáo hội bị phân hóa trầm trọng, dẫn đến sự kiện ngưng chức hàng loạt thành viên lãnh đạo cao cấp Viện Hóa Đạo trong nước và Văn phòng II Viện Hóa Đạo nước ngoài một cách thiếu trong sáng, độc đoán, xúc phạm tinh thần phục vụ chánh pháp, hoằng hóa độ sanh của tập thể chư tăng, khiến toàn thể thành viên Ban chỉ đạo Viện Hóa Đạo trong nước và ngoài nước đồng loạt từ hết mọi chức vụ trong hai Viện Tăng Thống và Hóa Đạo trong nước và ngoài nước.

Trước tình hình xáo trộn, mất ổn định nầy, toàn Ban đại diện đã có phiên họp ngày 19/12/2013, tại chùa Phước Thành, Văn phòng Ban đại diện.

Dưới sự chủ tọa của Hòa thượng Chánh đại diện (Nguyên Chánh thư ký Viện Tăng Thống và Cố vấn Ban chỉ đạo VHĐ), và Ban thư ký của Ban đại diện làm thư ký buổi họp.

Chư tăng đã điểm qua, phân tích nội dung một số bài viết thiếu tinh thần xây dựng, vô căn cứ, báng bổ cấp trên, miệt thị chư tăng. Đây là nguyên nhân chính của biến cố đau thương của Giáo hội hiện nay.

Sau đó, Hòa thượng chủ tọa đã trả lời làm sáng tỏ một số thỉnh vấn của chư tăng thành viên Ban đại diện chưa am hiểu tường tận.

Cuối cùng nghe lại một số đơn từ nhiềm của chư tăng Hải ngoại.

Sau hơn hai tiếng đồng hồ bàn luận phân tích, đúc kết nội dung. Phiên họp kết thúc bằng pháp yết ma thông qua quyết định 5 điểm:

1. Toàn Ban đại diện hoàn toàn đồng thuận nội dung Thư xin từ nhiệm của Ban chỉ đạo Viện Hóa Đạo GHPGVNTN.

2. Đồng thuận giải thể toàn Ban đại diện GHPGVNTN Thừa Thiên Huế, chuyển về sinh hoạt lâm thời với danh xưng mới “Tăng Đoàn Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất” tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Mọi sinh hoạt của các thành viên về hoằng pháp lợi sanh trước đây như thế nào thì vẫn giữ nguyên.

4. Tuyệt đối tuân thủ sự hướng dẫn, chỉ giáo của chư tôn Đại đức Tăng không kích động, không chê bai phải trái, không nghe theo sự xúi dục, xuyên tạc, gây chia rẽ đánh phá của bất cứ ai.

5. Các quyết định trên đã được chư tăng đồng thuận yết ma thông qua.

Sau cùng Ban đại diện GHPGVNTN Thừa Thiên Huế xin trân trọng tri ân chư tôn đại đức tăng ni và toàn thể Phật tử trong và ngoài nước, đã hỗ trợ tinh thần, vật chất và đồng hành cùng Ban đại diện qua những bước thăng trầm vinh nhục của GHPGVNTN. Chúng tôi cũng xin cám ơn một số Phật tử nước ngoài vì thiếu am tường hoàn cảnh khó khăn của Giáo hội trong nước, đã viết lách, gọi điện thoại vu cáo, nói năng nặng lời với chúng tôi về những điều không có thật.

Làm tại chùa Phước Thành, ngày 19 tháng 12 năm 2013.

Nơi nhân:

- Như trên.


Các phó bản kính gửi:

- Đức Tăng Thống GHPGVNTN “thượng trình”.

- Hòa thượng Thích Viên Định Nguyên Viện trưởng VHĐ “trình biết”

- Trang nhà GHPGVNTN “xin phổ biến”

- Hồ sơ lưu chiếu.


Ban đại diện tuần tự viết pháp hiệu và ký tên:

1. Tỳ kheo Thích Diệu Tánh – Cố vấn Ban đại diện (đã ký)

2. Tỳ kheo Thích Thiện Hạnh Chánh đại diện GHPGVNTN Thừa Thiên Huế (đã ấn, ký)

3. Tỳ kheo Thích Chí Thắng -Phó đại diện GHPGVNTN Thừa Thiên Huế (đã ký)

4. Tỳ kheo Thích Chơn Niệm – Phó đại diện GHPGVNTN Thừa Thiên Huế (đã ký)

5. Tỳ kheo Thích Thiện Tánh – Chánh thư ký BĐD.GHPGVNTN Thừa Thiên Huế (đã ký)

6. Tỳ kheo Thích Khế Viên – Đặc ủy Nghi lễ (đã ký)

7. Tỳ kheo Thích Chơn Phương – Đặc ủy Văn Hóa (đã ký)

8. Tỳ kheo Thích Tánh Nhơn – Đặc ủy Tăng sự (đã ký)

9. Tỳ kheo Thích Thông Đạt – Đặc ủy Tài chánh (đã ký)

10. Tỳ kheo Thích Minh Đức – Đặc ủy Thanh niên (đã ký)

11. Tỳ kheo Thích Minh Quang – Đặc ủy Cư sĩ (đã ký)

12. Tỳ kheo Thích Minh Chơn – Đặc ủy Giáo dục (đã ký)

13. Tỳ kheo Thích Tín Hạnh – Đặc ủy Từ thiện xã hội (đã ký)

14. Tỳ kheo Thích Minh Tuệ – Đặc ủy Hoằng pháp (đã ký)

15. Tỳ kheo Thích Minh Nhiếp Phó Thư ký (đã ký)

16. Tỳ kheo Thích Hạnh Phương – Phụ tá Giáo dục (đã ký)

17. Tỳ kheo Thích Phước Huệ – Phụ tá Văn hóa (đã ký)

18. Tỳ kheo Thích Phước Thọ – Phụ tá Hoằng pháp (đã ký)

19. Tỳ kheo Thích Phước Tịnh – Phú tá đặc ủy Cư sĩ (đã ký)

20. Tỳ kheo Thích Minh Siêu – Phụ tá đặc ủy Thanh niên (đã ký)

21. Tỳ kheo Thích Minh Thiệu – Phụ tá đặc ủy TTXH (đã ký)

22. Tỳ kheo Thích Khánh Nhân – Phụ tá đặc ủy Tài chánh (đã ký)

23. Tỳ kheo Thích Tín Pháp – Phụ tá đặc ủy Nghi lễ (đã ký)


Bản chính đính kèm:
001-BDD-Hue002-BDD-Hue
003-BDD-Hue004-BDD-Hue
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Chín 2022(Xem: 107)
thiền Tứ Niệm Xứ là con đường duy nhất để chấm dứt hoàn toàn khổ đau. Pháp môn này giúp hành giả có thể khiến tâm an trú trong chánh niệm, tỉnh giác, xả ly tham ái, đạt tâm vô ngã, không thủ chấp, giải thoát toàn bộ lậu hoặc có đầy đủ từ bi và trí tuệ và, từ bi và trí tuệ chính là động lực khiến hành giả đồng cảm với những nỗi khổ của tha nhân. Trên căn bản của đại bi tâm hành giả sẽ không ngừng vận dụng mọi thiện phương tiện để cứu độ chúng sinh giải thoát vòng luân hối sanh tử. Do đó, hãy tinh tấn thực hành thiền Tứ Niệm Xứ để giải thoát khổ đau cho mình và muôn loài...
22 Tháng Tám 2022(Xem: 254)
08 Tháng Tám 2022(Xem: 379)
Ngày lễ Vu Lan không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa báo hiếu mà nó còn mang ý nghĩa tổng quát về mối liên hệ mật thiết giữa con người với con người và giữa con người với xã hội. Theo thông lệ, ngày lễ Vu Lan - Tự Tứ được tổ chức sau khi chư Tăng kết thúc mùa an cư kiết hạ với mục đích nương tựa vào sức mạnh thanh tịnh hòa hợp của Tăng Đoàn để nâng cao khả tính báo ân và dụng lực cứu khổ.
19 Tháng Bảy 2022(Xem: 649)
Sáng nay, ngày 19/07/2022 vào lúc 12 giờ trưa. Trong đạo tình linh sơn cốt nhục HT Thích Viên Lý-Chủ Tịch Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại đã quan lâm đến Chùa Việt Nam-Los Angeles để hộ niệm và cung tiễn nhục thân của Cố Hòa Thượng thượng Như hạ Minh. Kính ngưỡng nguyện Giác Linh Người Cao Đăng Phật Quốc, Hội Nhập Ta Bà Phân Thân Hoá Độ.
19 Tháng Bảy 2022(Xem: 638)
Vu lan là ngày đại lễ thiêng liêng của Phật giáo. Nhưng ngày nay, lễ Vu lan không chỉ là ngày lễ riêng của Phật giáo, mà do tính khế cơ, khế lý nên đã nghiễm nhiên trở thành ngày lễ truyền thống văn hóa, mang đậm tính nhân văn của nhiều dân tộc văn minh trên toàn thế giới. Nhất là dân tộc Việt Nam thân yêu, một dân tộc vốn có nếp sống tâm linh cao đẹp từ thuở cha ông chúng ta dựng cờ mở nước. Điều nầy, cho thấy ý nghĩa ngày lễ Vu lan đã ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống tâm linh của dân tộc và nhân loại biết chừng nào!