Tổng kết Phật sự cuối năm của Ban Đại Diện GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên – Huế

28 Tháng Bảy 201519:08(Xem: 3728)
Sinh hoạt của GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên – Huế
Sinh hoạt của GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên – Huế
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

BAN ĐẠI DIỆN GIÁO HỘI THỪA THIÊN – HUẾ


VP : Chùa Phước Thành

số 360 Phan Chu Trinh – Huế,

ĐT : (054) 3821122

Phật lịch 2556

Số : 010/BĐD/TTH/BC


BẢN BÁO CÁO

Tổng Kết Phật Sự Cuối Năm

Của Ban Đại Diện GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên – Huế


Kính gửi :

- Hòa thượng Thích Viên Định – Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN

- Ban chỉ đạo Viện Hóa Đạo GHPGVNTN

Kính bạch Hòa Thượng,

Để đánh giá và nhận định một năm qua tình hình sinh hoạt của Ban Đại Diện GHPGVNTN Thừa Thiên Huế. Nhân dịp cuối năm, toàn thể Ban Đại diện tỉnh Thừa Thiên – Huế, đã có buổi họp tổng kết trong năm tại văn phòng chùa Phước Thành, ngày 27/12/Nhâm Thìn (08/01/2013).

Kính trình lên Hòa Thượng tình hình Phật sự trong năm 2012 với nhiều sinh hoạt như sau :

I. Phân bố công việc Ban Đại Diện :

Hằng năm, Ban Đại Diện đều tổ chức những buổi họp luận bàn các Phật sự : Đầu năm, Lễ Phật Đản, Lễ Thọ An Cư, Lễ Vu Lan, Tự Tứ và Bố tát tụng giới, thuyết giảng của chư Tăng và mọi công chuyện Phật sự khác có tính bất thường.

II. Đặc ủy Nghi lễ :

1/ Mùa Phật Đản phật lịch 2556

Mùa Phật đản Phật lịch 2556, Ban Đại Diện GHPGVNTN Thừa Thiên Huế đã trang nghiêm tổ chức Đại Lễ Phật Đản Phật lịch 2556, tại Tổ Đình Quốc Ân Huế. Và đã được báo cáo cụ thể trong Bản Tường Trình Đại Lễ Phật Đản Phật lịch 2556, số : 005/BĐD/TTH/BTT.

2/ An cư kiết hạ và lễ Tự Tứ :

- Mùa An cư năm nay, chư tăng ghi danh thọ an cư gồm 21 chùa trong đó có 106 Tỳ Kheo, 52 Sa Di. Tổng cộng : 158 vị.

Cung thỉnh Hòa Thượng Thích Như Đạt, Phó Viện Trưởng kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự GHPGVNTN làm luật sư y chỉ cho chư Tăng trong mùa An cư như mọi năm.

- Lễ Tự Tứ và Vu Lan được long trọng tổ chức tại giới trường Linh Quang, như trong Thư Trình về tổ chức Lễ Tự Tứ và Vu Lan, số : 009/BĐD/TTH/TT đã trình lên Hòa Thượng Viện Trưởng.

- Đảnh lễ và tưởng niệm các ngày húy nhật của các đức Tăng Thống như :

– Đức đệ nhất Tăng Thống, ngày 22/01 tại Chùa Tường Vân.

– Đức đệ nhị Tăng Thống, ngày 05/01 tại Chùa Thuyền Tôn.

– Đức đệ tam Tăng Thống, ngày 21/03 tại Chùa Linh Mụ.

– Cố Hoà Thượng Thích Thiện Minh, ngày 15/9 tại Chùa Thuyền Tôn.

– Đặc biệt năm nay, Ban Đại diện Thừa Thiên – Huế đã kết hợp với Hội đồng Lưỡng Viện tổ chức thành công Lễ Tưởng niệm và Thọ tang đức Phó Tăng Thống GHPGVNTN tại tổ đình Quốc Ân vào ngày 29/10/Nhâm Thìn (12/12/2012).

III. Đặc ủy Thanh niên : (Có đính kèm văn bản riêng)

IV. Đặc ủy Giáo Dục :

Năm nay, là năm cuối cấp của Lớp Trung Đẳng và Sơ Đẳng học tại chùa Phước Thành. Năm tới sẽ khai khóa mới Cao Đẳng năm I, Trung Đẳng và Sơ Đẳng. Ban Đại Diện đang duy trì 4 lớp học, cho 3 cấp. Cao đẳng năm IV và Cao Đẳng năm I học tại chùa Kim Quang, Trung Đẳng và Sơ Đẳng học tại chùa Phước Thành

V. Đặc ủy Từ thiện Xã hội :

VI. Đặc ủy Tài chánh :

Ban Đại Diện Thừa Thiên Huế không có quỹ tài chính chính thức, mọi chi phí sinh họat cũng như chi phí cho các buổi lễ đều được đóng góp từ các chùa trực thuộc và phật tử.

VII. Đặc ủy Hoằng pháp :

Tiếp tục duy trì mỗi nửa tháng, trước mỗi giờ Bố tát tụng giới, chư tăng đều tổ chức thuyết giảng cho hàng Phật tử tại gia, thọ Thập thiện giới và Bồ tát giới. Và tổ chức thuyết giảng tại các đạo tràng trực thuộc GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên Huế.

VIII. Đặc ủy Cư Sĩ :

– Liên kết và triển khai tổ chức các khóa tu học cho các đạo tràng trực thuộc GHPGVNTN như : Chúng thập thiện và Bồ tát, Đạo tràng các chùa như : Kim Quang, Phước Thành, Phước Hải, Bảo Quang, Long Quang, Quốc Ân, Phước Nguyên.

Kính bạch Hoà Thượng.

Nhìn chung mọi công tác Ban Đại Diện Thừa Thiên – Huế đều nằm dưới con mắt dòm ngó, theo dõi của nhà cầm quyền Thừa Thiên, nhưng Tăng Ni và Phật tử tại tỉnh nhà, với tinh thần trung kiên với Giáo Hội, một lòng lấy lý tưởng đạo pháp và dân tộc của GHPGVNTN làm kim chỉ nam cho mọi sinh hoạt Phật sự, nên dù có bị đàn áp, khủng bố, bắt bớ thì chúng con vẫn không sờn lòng, thối chí, quyết tâm thực hiện mọi công tác Phật sự mà Đức Đệ Ngũ Tăng Thống và Hội đồng Lưỡng Viện giao phó.

Chúng con kính trình lên Hòa thượng Viện trưởng Viện Hòa Đạo GHPGVNTN.

Huế, ngày 15 tháng 01 năm 2013

TM Ban Đại Diện

GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên Huế

Chánh Thư Ký

(đã ấn, ký)

Tỳ Kheo THÍCH THIỆN TÁNH
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Chín 2022(Xem: 103)
thiền Tứ Niệm Xứ là con đường duy nhất để chấm dứt hoàn toàn khổ đau. Pháp môn này giúp hành giả có thể khiến tâm an trú trong chánh niệm, tỉnh giác, xả ly tham ái, đạt tâm vô ngã, không thủ chấp, giải thoát toàn bộ lậu hoặc có đầy đủ từ bi và trí tuệ và, từ bi và trí tuệ chính là động lực khiến hành giả đồng cảm với những nỗi khổ của tha nhân. Trên căn bản của đại bi tâm hành giả sẽ không ngừng vận dụng mọi thiện phương tiện để cứu độ chúng sinh giải thoát vòng luân hối sanh tử. Do đó, hãy tinh tấn thực hành thiền Tứ Niệm Xứ để giải thoát khổ đau cho mình và muôn loài...
22 Tháng Tám 2022(Xem: 253)
08 Tháng Tám 2022(Xem: 375)
Ngày lễ Vu Lan không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa báo hiếu mà nó còn mang ý nghĩa tổng quát về mối liên hệ mật thiết giữa con người với con người và giữa con người với xã hội. Theo thông lệ, ngày lễ Vu Lan - Tự Tứ được tổ chức sau khi chư Tăng kết thúc mùa an cư kiết hạ với mục đích nương tựa vào sức mạnh thanh tịnh hòa hợp của Tăng Đoàn để nâng cao khả tính báo ân và dụng lực cứu khổ.
19 Tháng Bảy 2022(Xem: 641)
Sáng nay, ngày 19/07/2022 vào lúc 12 giờ trưa. Trong đạo tình linh sơn cốt nhục HT Thích Viên Lý-Chủ Tịch Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại đã quan lâm đến Chùa Việt Nam-Los Angeles để hộ niệm và cung tiễn nhục thân của Cố Hòa Thượng thượng Như hạ Minh. Kính ngưỡng nguyện Giác Linh Người Cao Đăng Phật Quốc, Hội Nhập Ta Bà Phân Thân Hoá Độ.
19 Tháng Bảy 2022(Xem: 634)
Vu lan là ngày đại lễ thiêng liêng của Phật giáo. Nhưng ngày nay, lễ Vu lan không chỉ là ngày lễ riêng của Phật giáo, mà do tính khế cơ, khế lý nên đã nghiễm nhiên trở thành ngày lễ truyền thống văn hóa, mang đậm tính nhân văn của nhiều dân tộc văn minh trên toàn thế giới. Nhất là dân tộc Việt Nam thân yêu, một dân tộc vốn có nếp sống tâm linh cao đẹp từ thuở cha ông chúng ta dựng cờ mở nước. Điều nầy, cho thấy ý nghĩa ngày lễ Vu lan đã ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống tâm linh của dân tộc và nhân loại biết chừng nào!