Chuẩn y Ban Chấp Hành Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng và Đoàn Sinh GĐPT tại Hoa Kỳ

27 Tháng Bảy 201501:23(Xem: 6843)
TT. Thích Viên Chánh - Tổng Vụ Thanh Niên tuyên đọc quyết định
TT. Thích Viên Chánh - Tổng Vụ Thanh Niên tuyên đọc quyết định
TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA

TỔNG VỤ THANH NIÊN


1280 Lundy Ave., San Jose, CA 95131    

Telephone:(408) 599-0309

Email: tongvuthanhnien@gmail.com

Phật lịch 2559

Số 05/TVTN/QĐ/CHT


TỔNG VỤ THANH NIÊN

- Tham Chiếu: Biên Bản Bầu Ban Tổ Chức Đại Hội I Thành Lập Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng & Đoàn Sinh GĐPT tại Hoa Kỳ ngày 22.03.2015.

- Tham chiếu: Phiếu Trình số 03/TVTN/PT/CHT ngày 25.03.2015 của Chánh Văn Phòng Tổng Vụ Thanh Niên về việc xin duyệt xét và công nhận Ban Tổ Chức  Đại Hội I Thành Lập Liên Đoàn.

- Tham chiếu: Quyết Định số 04/TVTN/QĐ/CHT ngày 30.03.2015 của Tổng Vụ Thanh Niên công nhận Ban Tổ Chức Đại Hội I Thành Lập Liên Đoàn.

- Tham chiếu: Bản Tường Trình của Ban Tổ chức Đại Hội I Thành Lập Liên Đoàn ngày 03.06.2015

- Tham chiếu: Phiếu Trình của Liên Đoàn CHT&ĐS-GĐPT/HK ngày 04.06.2015 về việc Duyệt xét và Công nhận Ban Chấp Hành Liên Đoàn, nay

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chuẩn y thành phần Ban Chấp Hành Liên Đoàn Cựu Huynh Trưởng và Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử tại Hoa Kỳ như sau:

I. Ban Thường Vụ

Liên Đoàn Trưởng          : Tâm Nhơn Nguyễn Trọng Từ

Liên Đoàn Phó Nội Vụ   : Nhật Từ Quang Trần Tất Phương.

Liên Đoàn Phó Ngoại Vụ : Phúc Thiện Hoàng Văn Mạnh.

Tổng Thư Ký                   : Quảng Tuệ Tống Phước Hiến.

Phó Tổng Thư Ký            : Nhật Thoại Vân Doãn Tracy Trúc.

Tổng Thủ Quỹ                  : Tâm Liên Nguyễn Thị Anh Thư Hòa.

Phó Tổng Thủ Quỹ           : Nhật Chi Nguyễn Thị Hồng Lan.

II. Các Ủy Viên tức Trưởng Tiểu Ban

Uỷ Viên Nghiên Huấn-Tu Thư : Quảng Tuệ Tống Phước Hiến (kiêm)

Uỷ Viên Tổ Kiểm                     : Tâm Nhơn Nguyễn Trọng Từ  (kiêm)

Uỷ Viên Kế Hoạch                    : Minh Đức Phan Kế Thiện

Uỷ Viên Doanh Tế                     : Nguyên Chánh Ngô thị Tuyết Nhung

Uỷ Viên Tương  Tế – Xã Hội     : Quảng Tâm Lê Thị Xuân

Uỷ Viên Truyền Thông-Báo Chí: Phúc Thiện Hoàng Văn Mạnh (kiêm)

Điều 2: Các Thành viên có tên ở Điều 1 chiếu nhiệm vụ thi hành Quyết Định nầy.

Điều 3: Quyết Định nầy có hiệu lực kể từ ngày ký


Chùa Từ Lâm, ngày 06 tháng 06 năm 2015

Tổng Vụ Trưởng Thanh Niên

(đã ấn ký)

Tỳ Kheo Thích Viên Chánh


Bản sao kính gởi:

1/ Văn Phòng Hòa Thượng Chủ Tịch Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

“kính tường trình”.

2/ Các Tổ chức Gia Đình Phật Tử thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

“Để biết và hỗ trợ”.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Chín 2022(Xem: 127)
thiền Tứ Niệm Xứ là con đường duy nhất để chấm dứt hoàn toàn khổ đau. Pháp môn này giúp hành giả có thể khiến tâm an trú trong chánh niệm, tỉnh giác, xả ly tham ái, đạt tâm vô ngã, không thủ chấp, giải thoát toàn bộ lậu hoặc có đầy đủ từ bi và trí tuệ và, từ bi và trí tuệ chính là động lực khiến hành giả đồng cảm với những nỗi khổ của tha nhân. Trên căn bản của đại bi tâm hành giả sẽ không ngừng vận dụng mọi thiện phương tiện để cứu độ chúng sinh giải thoát vòng luân hối sanh tử. Do đó, hãy tinh tấn thực hành thiền Tứ Niệm Xứ để giải thoát khổ đau cho mình và muôn loài...
22 Tháng Tám 2022(Xem: 256)
08 Tháng Tám 2022(Xem: 379)
Ngày lễ Vu Lan không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa báo hiếu mà nó còn mang ý nghĩa tổng quát về mối liên hệ mật thiết giữa con người với con người và giữa con người với xã hội. Theo thông lệ, ngày lễ Vu Lan - Tự Tứ được tổ chức sau khi chư Tăng kết thúc mùa an cư kiết hạ với mục đích nương tựa vào sức mạnh thanh tịnh hòa hợp của Tăng Đoàn để nâng cao khả tính báo ân và dụng lực cứu khổ.
19 Tháng Bảy 2022(Xem: 662)
Sáng nay, ngày 19/07/2022 vào lúc 12 giờ trưa. Trong đạo tình linh sơn cốt nhục HT Thích Viên Lý-Chủ Tịch Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại đã quan lâm đến Chùa Việt Nam-Los Angeles để hộ niệm và cung tiễn nhục thân của Cố Hòa Thượng thượng Như hạ Minh. Kính ngưỡng nguyện Giác Linh Người Cao Đăng Phật Quốc, Hội Nhập Ta Bà Phân Thân Hoá Độ.
19 Tháng Bảy 2022(Xem: 647)
Vu lan là ngày đại lễ thiêng liêng của Phật giáo. Nhưng ngày nay, lễ Vu lan không chỉ là ngày lễ riêng của Phật giáo, mà do tính khế cơ, khế lý nên đã nghiễm nhiên trở thành ngày lễ truyền thống văn hóa, mang đậm tính nhân văn của nhiều dân tộc văn minh trên toàn thế giới. Nhất là dân tộc Việt Nam thân yêu, một dân tộc vốn có nếp sống tâm linh cao đẹp từ thuở cha ông chúng ta dựng cờ mở nước. Điều nầy, cho thấy ý nghĩa ngày lễ Vu lan đã ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống tâm linh của dân tộc và nhân loại biết chừng nào!