Công nhận Thành phần Ban tổ chức Đại hội Thành lập Liên Đoàn CHT & Đoàn Sinh GĐPT Hoa Kỳ

27 Tháng Bảy 201500:23(Xem: 4514)
TT. Thích Viên Chánh (hàng đứng, thứ 6 từ trái sang)
TT. Thích Viên Chánh (hàng đứng, thứ 6 từ trái sang)
TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA

TỔNG VỤ THANH NIÊN

1280 Lundy Ave., San Jose CA 95131

♦ Telephone:(408) 599-0309

♦ Email: tongvuthanhnien@gmail.com

Phật Lịch: 2558

Số 04/TVTN/QĐ/CHT


TỔNG VỤ THANH NIÊN

- Tham chiếu Phiếu Trình của Đạo Hữu Chánh Văn Phòng Tổng Vụ Thanh Niên ngày 25 tháng 03 năm 2015 về việc Công Nhận Ban Tổ Chức Đại Hội Thành Lập Liên Đoàn CHT & Đoàn Sinh GĐPT Hoa Kỳ.

 – Tham chiếu Biên Bản Buổi Họp ngày 22 tháng 03 năm 2015 của Ban Chấp Hành Ba Đoàn CHT: Vạn Hạnh, Diệu Pháp và Pháp Vân về việc bầu chọn thành phần nhân sự Ban Tổ Chức Đại Hội Thành Lập Liên Đoàn CHT & Đoàn Sinh GĐPT Hoa Kỳ.   
                   
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay công nhận Thành phần Ban Tổ Chức Đại Hội Thành Lập Liên Đoàn CHT & Đoàn Sinh GĐPT Hoa Kỳ như sau:

I- Ban Thường Vụ

- Trưởng Ban: Tâm Nhơn Nguyễn Trọng Từ, Đoàn CHT Vạn Hạnh (VH).

- Phó Ban      : Nhật Từ Quang Trần Tất Phương, Đoàn CHT Diệu Pháp (DP).

- Thư Ký       : Quảng Tuệ Tống Phước Hiến, Đoàn CHT Vạn Hạnh (VH).

- Thủ Quỹ     : Tâm Hòa Hoàng Thị Tánh, Đoàn CHT Pháp Vân (PV).

II- Các Ủy Viên tức Trưởng Tiểu Ban

- Uỷ Viên Truyền Thông            :  Quảng Thành Đặng Ngọc Sinh (VH).

- Uỷ Viên Nghi Lễ                      :  Phúc Thiện Hoàng Văn Mạnh (PV).

- Uỷ Viên Thiết Trí                     :  Phước Nguyên Phan Điệp (VH).

- Uỷ Viên Âm Thanh Ánh Sáng :  Minh Đức Phan Kế Thiện (DP).

- Uỷ Viên Tiếp Tân                     :  Tâm Liên Nguyễn Thị Anh Thư (VH).

- Uỷ Viên An Ninh Trật Tự         :  Nhật Bảo Nguyễn Phúc (VH).

- Uỷ Viên Trai Soạn                    : Thoại Nhuận Lê Thị Chánh (DP).

Điều 2: Tùy theo tình hình và nhu cầu, các  Ủy Viên (Trưởng Tiểu Ban) được quyền chọn thêm những phụ tá, nhưng phải thông qua Ban Thường Vụ.

Điều 3: Tùy theo khả năng và thực tế, Ban Thường Vụ có thể hoán chuyển hoặc thay thế vị trí các Ủy Viên. Mọi sự thay đổi phải trình Tổng Vụ Thanh Niên.

Điều 4: Thành viên có tên ở Điều 1 chiếu nhiệm vụ thi hành Quyết Định nầy.

Điều 5: Quyết Định nầy có hiệu lực kể từ ngày ấn ký và chấm dứt sau khi Ban Chấp Hành Liên Đoàn CHT & Đoàn Sinh GĐPT Hoa Kỳ làm lễ ra mắt trước Chư Tôn Đức Giáo Phẩm HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại và Đồng Hương Phật Tử ngày Đại Lễ Phật Đản chung của Tăng Đoàn.

Chùa Từ Lâm, ngày 30 tháng 03 năm 2015

Tổng Vụ Trưởng Thanh Niên

(đã ký)

Tỳ Kheo Thích Viên Chánh


Bản sao kính gởi:

1/ Văn Phòng Thường Trực HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

“Để kính tường trình”

2/ Các Tổ chức Gia Đình Phật Tử thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

“Để biết và quan tâm hỗ trợ nếu có yêu cầu”
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Chín 2022(Xem: 109)
thiền Tứ Niệm Xứ là con đường duy nhất để chấm dứt hoàn toàn khổ đau. Pháp môn này giúp hành giả có thể khiến tâm an trú trong chánh niệm, tỉnh giác, xả ly tham ái, đạt tâm vô ngã, không thủ chấp, giải thoát toàn bộ lậu hoặc có đầy đủ từ bi và trí tuệ và, từ bi và trí tuệ chính là động lực khiến hành giả đồng cảm với những nỗi khổ của tha nhân. Trên căn bản của đại bi tâm hành giả sẽ không ngừng vận dụng mọi thiện phương tiện để cứu độ chúng sinh giải thoát vòng luân hối sanh tử. Do đó, hãy tinh tấn thực hành thiền Tứ Niệm Xứ để giải thoát khổ đau cho mình và muôn loài...
22 Tháng Tám 2022(Xem: 254)
08 Tháng Tám 2022(Xem: 379)
Ngày lễ Vu Lan không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa báo hiếu mà nó còn mang ý nghĩa tổng quát về mối liên hệ mật thiết giữa con người với con người và giữa con người với xã hội. Theo thông lệ, ngày lễ Vu Lan - Tự Tứ được tổ chức sau khi chư Tăng kết thúc mùa an cư kiết hạ với mục đích nương tựa vào sức mạnh thanh tịnh hòa hợp của Tăng Đoàn để nâng cao khả tính báo ân và dụng lực cứu khổ.
19 Tháng Bảy 2022(Xem: 649)
Sáng nay, ngày 19/07/2022 vào lúc 12 giờ trưa. Trong đạo tình linh sơn cốt nhục HT Thích Viên Lý-Chủ Tịch Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại đã quan lâm đến Chùa Việt Nam-Los Angeles để hộ niệm và cung tiễn nhục thân của Cố Hòa Thượng thượng Như hạ Minh. Kính ngưỡng nguyện Giác Linh Người Cao Đăng Phật Quốc, Hội Nhập Ta Bà Phân Thân Hoá Độ.
19 Tháng Bảy 2022(Xem: 638)
Vu lan là ngày đại lễ thiêng liêng của Phật giáo. Nhưng ngày nay, lễ Vu lan không chỉ là ngày lễ riêng của Phật giáo, mà do tính khế cơ, khế lý nên đã nghiễm nhiên trở thành ngày lễ truyền thống văn hóa, mang đậm tính nhân văn của nhiều dân tộc văn minh trên toàn thế giới. Nhất là dân tộc Việt Nam thân yêu, một dân tộc vốn có nếp sống tâm linh cao đẹp từ thuở cha ông chúng ta dựng cờ mở nước. Điều nầy, cho thấy ý nghĩa ngày lễ Vu lan đã ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống tâm linh của dân tộc và nhân loại biết chừng nào!