Đơn đồng loạt từ chức của chư tôn đức giáo phẩm GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ

26 Tháng Bảy 201520:23(Xem: 4550)
Phật đản tại chùa Điều Ngự
Phật đản tại chùa Điều Ngự
VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI HOA KỲ

 ĐƠN XIN TỪ CHỨC

Kính gởi Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Chúng con đồng ký tên xin từ chức các Tổng Vụ mà Giáo Hội đã giao phó cho chúng con trong thời gian qua. Nay chúng con không thể tiếp tục cùng với Giáo Hội gánh vác những công việc lớn lao mà chúng con không hội đủ đức và tài để hoàn thành những công việc của Giáo Hội trong tình hình đại pháp nạn do ngoại nhân gây ra. Sau đây là danh sách các Tổng Vụ Trưởng đồng ký tên xin từ chức:

1. …

2. Hòa Thượng Thích Viên Thành – Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ

3. Thượng Tọa Thích Viên Huy – Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Kinh Tế Tài Chánh

4. Thượng Tọa Thích Quảng Long – Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp

5. Thượng Tọa Thích Viên Thông – Phó Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN-HK

Trân trọng,

Hoa Kỳ, ngày 9/12/2013

(đồng ký tên)


Bản sao kính gởi :

- Đức Đệ Ngũ Tăng Thống để “ đệ trình kính thẩm tường”.

- Hòa Thượng Chủ Tịch Văn Phòng II

- Các cơ quan truyền thông để “nhờ loan tải”.

- Lưu.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
16 Tháng Chín 2023(Xem: 71)
Bố-tát là ngày định kỳ thuyết giới, cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của hành giả tu hành, nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới thân huệ mạng, khiến chúng trưởng thành trong sự thanh tịnh, hầu duy trì và phát triển.
15 Tháng Sáu 2023(Xem: 694)
Phật pháp tại thế gian thời kỳ mạt pháp xuất hiện nhiều dị giáo làm cho hành giả sơ tâm tu tập dễ vướng các chướng do không biện được chánh, tà. Bởi thiếu phân định nên dễ đi vào con đường thành kiến sai lầm khiến một đời nỗ lực tu tập nhưng cứ mãi lẫn quẩn trong vòng luân chuyển của khổ đau, sanh tử. Với xuất phát điểm nơi tâm hướng đến con đường giải thoát, hành giả tu tập cần nương nhờ vào đoàn thể Tăng già - là những người thừa tự pháp của Phật, chọn đúng đường hướng hầu mong thoát khỏi cái khổ trần thế, thoát khỏi sự thiêu đốt của nhà lửa đang bốc cháy hừng hực nơi Ta Bà uế trược.
12 Tháng Sáu 2023(Xem: 610)
Đức Phật đã từng dạy, trong mỗi chúng sanh đều có Phật tính và đều là những vị lai Phật. Hy vọng rằng mùa Phật đản về cũng là lúc chúng ta trở về với Phật tính, lắng nghe Pháp âm trong chính mình, để mỗi thời khắc đều là Phật thị hiện và, mỗi tấc đất trong cõi Ta Bà này đều là y báo trang nghiêm của chư Phật Thế Tôn. Có như vậy chúng ta mới thật sự đón mừng một mùa Phật Đản với tất cả tâm thành và ý nghĩa.