HT. Thích Viên Lý từ nhiệm tất cả mọi chức vụ liên quan đến GHPGVNTN

26 Tháng Bảy 201520:19(Xem: 4480)
Hòa thượng Thích Viên Lý
Hòa thượng Thích Viên Lý
Kính đệ: Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ, Đệ Ngũ Tăng Thống,

Đồng kính gởi: - Chư tôn đức Giáo phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN,

- Chư tôn Đức Giáo phẩm Tăng Ni và quý Thiện tín Cư sỹ Phật tử lãnh đạo các cấp Văn Phòng II Viện Hoá Đạo và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Ngưỡng bạch Đức Tăng Thống,

Kính bạch chư tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni,

Kính thưa quý Thiện tín Cư sỹ Phật tử,

Vì không đủ duyên, do vậy hôm nay chúng con/tôi xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ và thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN.

Dù không còn nhân duyên làm việc cho VPIIVHĐ và GHPGVNTNHN-HK, nhưng chúng con/tôi, trong cương vị của một tu sỹ bình thường vẫn tiếp tục hy hiến đời mình cho sứ mệnh phục vụ đạo pháp và dân tộc trong khả năng có thể.

Xin hết lòng thâm tạ chư Tôn đức Giáo phẩm và quý Thiện tín Cư sỹ Phật tử đã hỗ trợ chúng con/tôi trong suốt nhiều thập niên để hoàn thành mọi Phật sự.

Kính nguyện Đức Tăng Thống Pháp Thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu.

Cầu nguyện Đức Phật từ bi chứng minh gia hộ chư liệt vị phước huệ trang nghiêm, Phật sự viên thành.

Trân trọng,

Westminster, ngày 08 tháng 12 năm 2013

(đã ký)

Tỳ kheo Thích Viên Lý
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
16 Tháng Chín 2023(Xem: 92)
Bố-tát là ngày định kỳ thuyết giới, cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của hành giả tu hành, nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới thân huệ mạng, khiến chúng trưởng thành trong sự thanh tịnh, hầu duy trì và phát triển.
15 Tháng Sáu 2023(Xem: 729)
Phật pháp tại thế gian thời kỳ mạt pháp xuất hiện nhiều dị giáo làm cho hành giả sơ tâm tu tập dễ vướng các chướng do không biện được chánh, tà. Bởi thiếu phân định nên dễ đi vào con đường thành kiến sai lầm khiến một đời nỗ lực tu tập nhưng cứ mãi lẫn quẩn trong vòng luân chuyển của khổ đau, sanh tử. Với xuất phát điểm nơi tâm hướng đến con đường giải thoát, hành giả tu tập cần nương nhờ vào đoàn thể Tăng già - là những người thừa tự pháp của Phật, chọn đúng đường hướng hầu mong thoát khỏi cái khổ trần thế, thoát khỏi sự thiêu đốt của nhà lửa đang bốc cháy hừng hực nơi Ta Bà uế trược.
12 Tháng Sáu 2023(Xem: 649)
Đức Phật đã từng dạy, trong mỗi chúng sanh đều có Phật tính và đều là những vị lai Phật. Hy vọng rằng mùa Phật đản về cũng là lúc chúng ta trở về với Phật tính, lắng nghe Pháp âm trong chính mình, để mỗi thời khắc đều là Phật thị hiện và, mỗi tấc đất trong cõi Ta Bà này đều là y báo trang nghiêm của chư Phật Thế Tôn. Có như vậy chúng ta mới thật sự đón mừng một mùa Phật Đản với tất cả tâm thành và ý nghĩa.