HT. Thích Viên Lý từ nhiệm tất cả mọi chức vụ liên quan đến GHPGVNTN

26 Tháng Bảy 201520:19(Xem: 3820)
Hòa thượng Thích Viên Lý
Hòa thượng Thích Viên Lý
Kính đệ: Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ, Đệ Ngũ Tăng Thống,

Đồng kính gởi: - Chư tôn đức Giáo phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN,

- Chư tôn Đức Giáo phẩm Tăng Ni và quý Thiện tín Cư sỹ Phật tử lãnh đạo các cấp Văn Phòng II Viện Hoá Đạo và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Ngưỡng bạch Đức Tăng Thống,

Kính bạch chư tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni,

Kính thưa quý Thiện tín Cư sỹ Phật tử,

Vì không đủ duyên, do vậy hôm nay chúng con/tôi xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ và thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN.

Dù không còn nhân duyên làm việc cho VPIIVHĐ và GHPGVNTNHN-HK, nhưng chúng con/tôi, trong cương vị của một tu sỹ bình thường vẫn tiếp tục hy hiến đời mình cho sứ mệnh phục vụ đạo pháp và dân tộc trong khả năng có thể.

Xin hết lòng thâm tạ chư Tôn đức Giáo phẩm và quý Thiện tín Cư sỹ Phật tử đã hỗ trợ chúng con/tôi trong suốt nhiều thập niên để hoàn thành mọi Phật sự.

Kính nguyện Đức Tăng Thống Pháp Thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu.

Cầu nguyện Đức Phật từ bi chứng minh gia hộ chư liệt vị phước huệ trang nghiêm, Phật sự viên thành.

Trân trọng,

Westminster, ngày 08 tháng 12 năm 2013

(đã ký)

Tỳ kheo Thích Viên Lý
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Chín 2022(Xem: 110)
thiền Tứ Niệm Xứ là con đường duy nhất để chấm dứt hoàn toàn khổ đau. Pháp môn này giúp hành giả có thể khiến tâm an trú trong chánh niệm, tỉnh giác, xả ly tham ái, đạt tâm vô ngã, không thủ chấp, giải thoát toàn bộ lậu hoặc có đầy đủ từ bi và trí tuệ và, từ bi và trí tuệ chính là động lực khiến hành giả đồng cảm với những nỗi khổ của tha nhân. Trên căn bản của đại bi tâm hành giả sẽ không ngừng vận dụng mọi thiện phương tiện để cứu độ chúng sinh giải thoát vòng luân hối sanh tử. Do đó, hãy tinh tấn thực hành thiền Tứ Niệm Xứ để giải thoát khổ đau cho mình và muôn loài...
22 Tháng Tám 2022(Xem: 254)
08 Tháng Tám 2022(Xem: 379)
Ngày lễ Vu Lan không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa báo hiếu mà nó còn mang ý nghĩa tổng quát về mối liên hệ mật thiết giữa con người với con người và giữa con người với xã hội. Theo thông lệ, ngày lễ Vu Lan - Tự Tứ được tổ chức sau khi chư Tăng kết thúc mùa an cư kiết hạ với mục đích nương tựa vào sức mạnh thanh tịnh hòa hợp của Tăng Đoàn để nâng cao khả tính báo ân và dụng lực cứu khổ.
19 Tháng Bảy 2022(Xem: 649)
Sáng nay, ngày 19/07/2022 vào lúc 12 giờ trưa. Trong đạo tình linh sơn cốt nhục HT Thích Viên Lý-Chủ Tịch Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại đã quan lâm đến Chùa Việt Nam-Los Angeles để hộ niệm và cung tiễn nhục thân của Cố Hòa Thượng thượng Như hạ Minh. Kính ngưỡng nguyện Giác Linh Người Cao Đăng Phật Quốc, Hội Nhập Ta Bà Phân Thân Hoá Độ.
19 Tháng Bảy 2022(Xem: 639)
Vu lan là ngày đại lễ thiêng liêng của Phật giáo. Nhưng ngày nay, lễ Vu lan không chỉ là ngày lễ riêng của Phật giáo, mà do tính khế cơ, khế lý nên đã nghiễm nhiên trở thành ngày lễ truyền thống văn hóa, mang đậm tính nhân văn của nhiều dân tộc văn minh trên toàn thế giới. Nhất là dân tộc Việt Nam thân yêu, một dân tộc vốn có nếp sống tâm linh cao đẹp từ thuở cha ông chúng ta dựng cờ mở nước. Điều nầy, cho thấy ý nghĩa ngày lễ Vu lan đã ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống tâm linh của dân tộc và nhân loại biết chừng nào!